Keuring van liften door een ETDC

1 antwoord [Laatste bericht]
Luc De Meyer
Offline
Beste,

Ik ben mede-eigenaar en tevens lid van de RME van een nieuwbouw appartementencomplex bestaande 20 appartementen met bijhorende bergingen en 19 staanplaatsen.
In het gebouw bevinden zich 2 personenliften en 1 autolift.

De eerste appartementen werden door de eigenaars voorlopig opgeleverd op 8 juni 2016.
Het laatste appartement werd voorlopig opgeleverd medio december 2016.

Voor de meeste appartelmenten is de voorlopige oplevering ondertussen stilzwijgend overgegaan in een definitieve oplevering.

De voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw heeft plaats gevonden op 6 december 2016.

Personenliften en autolift zijn in gebruik genomen medio augustus 2016.
De liften voldoen allen aan een CE-keuring.
Tot op heden werd er nog steeds geen keuring uitgevoerd door een EDTC.

Nochthans is dergelijke keuring een wettelijke verplichtin bij de indienststelling en vervolgens periodiek.
In de liften zijn (buiten de CE goedkeuring) nergens de verplichte vermeldingen aangebracht van een eventuele EDTC-controle.

De VME heeft in haar laatste jaarlijkse vergadering dd. 4 augustus 2017 de syndicus de opdracht gegeven deze EDTC-keuringen te laten plaats vinden.

Er rust m.i. een aansprakelijkheid ten laste van de VME ingeval van ongeval met materiële of lichamelijke schade met niet ETDC gekeurde liften.

Wat kan de RME of VME ondernemen indien de syndicus verzaakt aan de verplichte EDTC keuring?

Met vriendelijke groeten,

Luc De Meyer
Leuvensevest 26 bus 3
2500 Lier

Residentie DEN BELGICA
Gebouwcode: 72D91D-9861
nescio1
Offline
collusie

 
Wij vermoeden dat er collusie is tussen syndicus en bouwheer/projectontwikkelaar.
 
U bent er zich van bewust dat de lift eigenlijk NIET mag gebruikt. Tevens weet u dat de leden van de VME mogelijk zelfs strafrechterlijk kunnen aansprakelijk gesteld worden bij een ongeval.
 
Uw lidmaatschap van de RvME vergroot nog uw persoonlijke aansprakelijkheid.
 
 
B.W. Art. 577-8/1
 
Maak een verslag op, liefst samen met de andere leden van de RvME, desnoods alleen.
 
(De RvME vormt geen college, elk lid is individueel en hoofdelijk aansprakelijk).
 
Stuur het aangetekend op aan de syndicus en maak kopies over aan RvME en ME’s.
 
Volg de zaak op.
 
 
 
B.W. Art. 577-8 § 6
B.W. Art. 577-6 § 4
 
Leg de syndicus op een BAV in richten met als agendapunten :
 
het benoemen van een voorlopige syndicus die als opdracht heeft er voor te zorgen dat de liften reglementair (ETDC en andere) gebruikt kunnen worden.
 
geef de voorlopige syndicus opdracht, zo nodig, gerechterlijke stappen te ondernemen tegen (en/of) syndicus, bouwheer, projectontwikkelaar en leverancier van de liftinstallatie.


Eventueel kunt hem ook verantwordelijk maken voor de definitieve oplevering van de lift, in de mate dat dit nog mogelijk is.