Kiezen nieuwe syndicus

5 antwoorden [Laatste bericht]
etdh
Offline
Mede-eigenaars met 20% quotiteiten hebben een BAV bijeengeroepen juist vóór de Alg vergadering, dit om een nieuwe syndicus te kiezen. Zij wensen zijn mandaat niet te hernieuwen. Maar op de AV die daar onmiddelijk op volgt zal wel, al dan niet, nog décharge gegeven moeten worden aan de huidige syndicus; dat staat toch op de agenda. Kan dat zomaar of wordt de AV dan opgeschort als de syndicus uittreedt en het meteen afstapt? Kan de AV dan toch doorgaan zonder syndicus of moet de opvolger al klaar staan om over te nemen. Met dank voor uw aandacht en repliek. etdh
nescio1
Offline
goede raad: te laat want bijeenroepingen reeds verzonden?

Ontslag syndicus :
 
B.W. Art. 577-8 § 6
B.W. Art. 577-8 § 1
B.W. Art. 577-6 § 4
B.W. Art. 577-6 § 5
B.W. Art. 577-6 § 2
 
(B)AV met als enig agendapunt : Ontslag syndicus.
 
Kort door de bocht en gevaarlijk:
 
B.W. Art. 577-8 § 1
 
U zou dus op in de loop van de vergadering zonder syndicus zijn.
 
Zonder syndicus (na 01-01-2019) :
 
B.W. Art. 577-6 § 2 (laatste alinea)
 
Daarnaast ook:
 
B.W. Art. 577-6 § 10
 
Een meer voorzichtige werkwijze is:
 
 
Voorafgaand overleg onder de ME’s over de keuze van een nieuwe syndicus (en controle syndicuscontract).
 
 
B.W. Art. 577-6 § 2
 
Formulering uitnodiging (B)AV:
 
1) Ontslag van huidige syndicus ingaand op datum van xx/xx/201x
2) Benoeming van een nieuwe syndicus met ingang op datum xx+1/xx201x
 
3) Aanduiden van Dhr. MM en Mevr. LL tot mandaathouders voor het ondertekenen van het syndicuscontract
 
4) (Bij syndicus mede-eigenaar ”om niet”) Aanduiden van Dhr./Mevr. Xxx tot mandaathouder om de inschrijving (ondernemingsloket) van het mandaat van de syndicus te laten vermelden bij de gegevens van de VME in de KBO.
 
 
Neem in het contract de bepaling op dat, na ondertekening, alle ME’s een kopie ontvangen.
 
 
Tips :
 
Houd rekening met een eventuele opzegperiode in contract uittredende syndicus, vermijd schadevergoeding.
 
Leg zo mogelijk de wisseldatum op : datum vergadering  + 1 maand (maar voor de afloop van de termijn van de scheidende syndicus).
 
 
http://www.elfri.be/algemene-vergadering-appartementseigendom-inzage-stukken-bij-syndicus
 
Dat het gaat over de verandering van syndicus doet geen afbreuk aan het normale verloop en de normale verplichtingen:
 
verschillende offertes
inzagerecht stukken (hier syndicuscontracten)
 
Gewoonlijk is voorzien dat de stukken ter inzage liggen in het kantoor van de scheidende syndicus. Hier is het aangewezen dat de bijeenroeping vermeldt dat de inzage gebeurt bij een neutrale persoon : voorzitter RvME, commissaris, jongste dagvoorzitter, ……
 
Ook :
https://www.eigenaarsbond.be/2018/11/19/syndicus-zonder-vme-of-omgekeerd/
 
 
Verder:
 
Op de einddatum contract syndicus is de bank verplicht de VME-rekeningen te blokkeren tot zij de notulen van de (B)AV benoeming nieuwe syndicus ontvangt.
Soms vraagt de bank ook de syndicusovereenkomst.
Domiciliëringen en permanente opdrachten worden niet meer uitgevoerd. Verwittig de leveranciers.
 
 
 
nescio1
Offline
BAV ingericht door ME's? Volg scrupuleus de wetgeving!

Zolang er een syndicus is in functie, volgens de huidige wetgeving werden de meeste mandaten door de wetgever verlengd, moeten de mede-eigenaars zich eerst tot de syndicus richten om een BAV te bekomen.
 
B.W. Art. 577-6 § 2 
 
legt een sequentiële volgorde op: pas indien de syndicus geen gevolg zou geven aan het verzoek van mede-eigenaar(s) (>20%) kunnen zij zelf een BAV bijeenroepen.
 
 
nescio1
Offline
bezinningsperiode tussen vergaderingen?
 
Alhoewel het nergens uitdrukkelijk in de wetgeving opgenomen is, zijdelings wel:
 
B.W. Art. 577-6 § 5
“… ten minste van vijftien dagen …”
heeft de wetgever de courante praktijk bij n.v.'s en soortgenoten willen vermijden waarbij op dezelfde dag, na een vergadering met onvoldoende opkomst, een uur later een andere geldige vergadering kan beginnen.
 
SIEBE
Offline
BAV
Zeer correcte top uiteenzettingen van Nescio1

Wel rekening houden met de echte vervaldatum contract syndicus.
Décharge syndicus is niet afhankelijk van verlenging of stopzetting contract.
Men kan van syndicus veranderen zonder kwijting te geven; natuurlijk blijven jullie dan met openstaande zaken zitten. En die zullen jullie dan moeten oplossen samen met de nieuwe syndicus ( die normaal niet de vorige periodes moet afhandelen ).
Is zeker ook niet makkelijk om die overgang te maken zonder kwijting ( dat zal afhangen van het feit of de boekhouding in orde is, maar daar heeft u normaal ook een rekencommissaris voor ).
nescio1
Offline
inderdaad

"... moeten oplossen samen met de nieuwe syndicus ( die normaal niet de vorige periodes moet afhandelen ).”

Deze zal zijn kosten hiervoor aanrekenen tegen uurtarief.
 
Tracht een forfaitair bedrag af te spreken.
 
Mocht de syndicus overwegen een beroep te doen op een advovaat, eis dan dat u in de keuze ervan inspraak hebt (uurtarief, reputatie, werkelijk gespecialiseerd in mede-eigendom, etc.).