Makelaar vraagt gegevens niet op bij syndicus bij verkoop appartement. Strafbaar?

3 antwoorden [Laatste bericht]
emergo
Offline
Een mede-eigenaar heeft haar appt. te koop gezet. De immohandelaar heeft na ettelijke maanden nog altijd niet de info rond de kosten en dergelijke opgevraagd maar adverteert wel met kosten "op basis van documenten die eigenares heeft voorzien". Er is vermoeden van misinformatie. 1.: Is de immohandelaar in overtreding volgens de nieuwe wet? 2.: Zo ja, wat zijn dan de middelen om recht te doen?
Quimmo
Offline
Geen expliciete sancties

De wet op de mede-eigendom vermeldt hopen verplichtingen, zowel voor de syndicus als voor de VME. Maar boetes of andere sancties bij niet nakomen van deze verplichtingen zijn er niet voorzien.

Het komt er dus steeds op neer dat iemand die schade ondervindt ten gevolge van het niet naleven van de wet door een andere partij, deze andere partij aansprakelijk zal moeten stellen en de geleden schade moet terugvorderen. Of bepaalde onrechtmatige of onregelmatige beslissingen aanvechten bij de vrederechter voor ze schade veroorzaken kan natuurlijk ook.

Zolang niemand geen nadeel ondervindt kunt u volgens mij dus weinig actie ondernemen in uw specifieke geval. In het geval van een professionele vastgoedmakelaar kunt u dit natuurlijk ook wel aankaarten bij het BIV, wat de beroepsvereniging maar ook het tuchtorgaan van de vastgoedmakelaars is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Van Wynsberghe Jan
Offline
makelaar
Ik stel inderdaad ook vast dat verschillende makelaars niet voldoen aan hun informatieplicht. Als je als syndicus de betrokken makelaar wijst op zijn aansprakelijkheid dan reageren ze nog niet.
deskundige
Offline
Wat de info betreft; wanneer
Wat de info betreft; wanneer de voorafgaandelijke info door de verkoopsbemiddelaar niet wordt opgevraagd, dan kan hij in gebreke worden gesteld op het niet naleven van zijn wettelijke informatieplicht waarbij het recht kan worden voorbehouden om bij eventuele nadelige gevolgen/ schade de makelaar hiervoor aansprakelijk te houden.

Aangezien ook de notaris die de akte verlijdt de info zoals bedoeld in artikel 577-11§§ 1 en 2 B.W. aan de syndicus dient op te vragen, waarbij de wet tevens voorschrijft dat wanneer de info op basis van §1 B.W. niet door de tussenpersoon werd opgevraagd de notaris dit vooralsnog verplicht is om te doen, kan op basis van het antwoord dat hierop wordt verkregen, worden nagekeken of de info gelijk loopt met deze vermeld op " de documenten die de eigenares heeft voorzien".