Meebetalen van advocatenkosten tegenpartij.

2 antwoorden [Laatste bericht]
Lieve en Marc
Offline
Wij hebben destijds bij de Vrederechter ons rechtsgeding volledig gewonnen, ttz de Vrederechter heeft alle punten van de agenda van tafel geveegd en de AV nietig verklaard.
Volgens het advies van Mstr. A. Clabots moesten wij de advocatenkosten van de tegenpartij niet mee betalen (2017).
Ook onze advocaat beroept zich op de wetgeving:
& 8. In afwijking van artikel 577-2, &7, wordt de medeiegnaar van wie de vordering, na een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van medeeigenaars, door de rechter gegrond wordt verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.
Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt de medëeigenaar vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten die met toepassing van artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten laste van de vereniging van mede- eigenaars zijn gelegd.

De juriste van onze Syndicus wijst dit af met de volgende argumentatie: 
" Zowel de wet van 2010 als de wet van 2019 stelt zeer duidelijk dat elke eigenaar dient mee te dragen in de kosten voor verdediging via advocaat, uitgezonderd wanneer de desbetreffende eigenaar door de rechtbank voor de volle 100% gelijk gekregen heeft.
Mevr. Hupperdepup dient aldus bij te dragen in de eigen verdedigingskosten van de VME in alle gevoerde zaken, aangezien in geen enkele zaak een vonnis bekomen werd waarin Mevrouw voor de volle 100% gelijk gekregen heeft."

Mij lijkt dat raar als je de wetgeving van 2010 terzake leest.
In 2019 is dit inderdaad veranderd waarbij het naar de Vrederechter stappen haast financiëel niet meer mogelijk wordt. Leve de aangepaste wetgeving!
Het is wel zo dat wij een 25- tal punten hebben aangevoerd en dat op verzoek van de tegenpartij een gedeelte ervan door de Vrederechter als niet ontvankelijk werden verklaard. 

Wij zitten dus met verschillende meningen en geen van beide wil ervan afwijken.

Quid? Ja of niet te betalen (liefst geen ja- maren of indien... als ...., doch een éénduidig antwoord a.u.b.
Lieve en Marc
lebragard
Offline
lees.....

Art. 577-9.


§ 8.De mede-eigenaar die eiser of verweerder is in een procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars, draagt bij in de voorschotten voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en erelonen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars, onverminderd de latere afrekeningen.

De mede-eigenaar, die verweerder is in een gerechtelijke procedure ingesteld door de vereniging van mede-eigenaars, waarvan de vordering door de rechter volledig ongegrond werd verklaard, wordt vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.

De mede-eigenaar van wie de vordering na een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars door de rechter volledig gegrond wordt verklaard, wordt vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.

Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar, die eiser of verweerder is, bij in de erelonen en kosten ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.


ELKE bijdrage....en samengevat :
ME = eiser of verweerder , draagt bij in de voorschotten
ME = verweerder en volledig ongegrond = vrijgesteld van ELKE bijdrage
ME = eiser en volledig gegrond = vrijgesteld van elke bijdrage
ME = eiser of verweerder en gedeeltelijk gegrond = mee betalen.

en


Nuance : Als de vordering slechts gedeeltelijk gegrond is, kan de rechter uitspraak (moet niet) doen over de verdeling van de procedure- en advocatenkosten
 
Een eiser - ME,  kan steeds vragen aan zijn raadsman of zelf voorzien , oa. te vragen (eisen) de toepassing van art.1017 vierde lid , gewijzigd bij art.129 van de wet van 13 december 2006...ect....

Draaglast van de gedingkosten :

https://www.law.kuleuven.be/apps/jura/public/art/23n3/meersschaut.pdf

Toch duidelijk niet ?

ronald de wilde
Offline
waslijst
Beste Lieve & Marc,

't is niet de eerste maal dat ik antwoord geef op een item van jullie, en cru gesteld vraag ik me soms ook af of er nog gegadigden zijn om dat te doen.
Maar goed.

Als je met een waslijst aan klachten naar de rechtbank stapt riskeer je met alvast mogelijks één klacht naar huis te worden gestuurd. Tenzij over al de klachten grondig is nagedacht én uitgemaakt of ze én ontvankelijk zullen zijn én een meer dan redelijke kans hebben tot gegrondheid. Zoniet, wég ermee!

Met de nieuwe wetgeving, én voor mij is dat een zegen, is het gedaan om met onnozelheden of ondoordachtheden naar de rechtbank te stappen en een tegenpartij tot verspillen van tijd en wellicht ook gelden te dwingen.

Mocht elkeen eens wat meer de wetgeving lezen en tot een goede interpretatie komen, veel ellende zou de wereld uit zijn. Maar ja, elk z'n gelijk!

En ik besluit: een VME heeft de mandaathouders welke ze verdient, niets meer, niets minder. En al de enkeling daarbinnen tot de slotsom komt dat het vechten tegen de bierkaai is, hij/zij verhuize of beruste erin, OF speelt het spel spijkerhard, goed doorwrongen en tot op het bod, wellicht ten koste van veel tijd én geld.

Genegen,
Ron