Minimum aantal leden RME

4 antwoorden [Laatste bericht]
Libeer
Offline
na het collectief ontslag van een RME met drie leden was een oproep gedaan door de syndicus naar nieuwe kandidaten.
slechts 1 persoon overweegt om zich kandidaat te stellen.
kan deze persoon aangesteld worden en op zijn eentje een RME uitmaken.
Wat dient ervan gebeuren als er geen RME kan worden samengesteld, in een woonblok met meer dan 20 appartementen en waar dit een wettelijke verplichting is tot het hebben van een RME
jclibeer
Jean_Pierre
Offline
RME
  Art. 577-8/1. [1 In elk gebouw of groep van gebouwen omvattende ten minste twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Deze raad, die enkel bestaat uit mede-eigenaars, wordt ermee belast erop toe te zien dat de syndicus .... 

Er staan geen min of max bij  enkel " mede-eigenaars " meervoud dus min 2 personen.

 
Quimmo
Online
Notuleren

Het lijkt me dan dat u enkel kan vermelden in de notulen van de AV dat er een oproep naar kandidaten gedaan is, maar dat er geen andere mede-eigenaars kandidaat waren. De taak van de raad is controle uit te voeren op het werk van de syndicus, er zijn geen wettelijke sancties indien er geen raad is.

De controle op het werk van de syndicus zal dan niet gebeuren, maar daar zijn alle mede-eigenaars dan collectief verantwoordelijk voor gezien niemand kandidaat was. Het lijkt me dan niet dat iemand achteraf dan gaat kunnen klagen als hij of zij zich benadeeld voelt.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Libeer
Offline
Min aantal leden RME
De kerntaak van de RME bestaat erin om erop toe te zien dat de syndicus aangesteld door de VME zijn opdracht naar behoren vervult. In sommige situaties  (vb goedkeuring te verlenen aan een offerte voor uit te voeren van onderhoudswerkzaamheden) kan het voorkomen dat er twee verschillende opvattingen hierover zijn. In een RME met oneven aantal leden kunnen er snel knopen doorgehakt. Daarom ben ik van lening dat het minimum aantal leden van een RME liefst drie personen bedraagt
jclibeer
Astrid Clabots
Offline
Raad van Mede Eigendom - kandidaten - VME


Geachte

De wetgever heeft niet voorzien uit hoeveel leden de RvME moet bestaan. Een oneven aantal is aan te raden om patstellingen binnen de RvME opgelost te zien.
Indien er niet voldoende kandidaten zijn, is het de verantwoordelijkheid van het collectief van eigenaren zelf om dit controle - orgaan niet in te stellen.

Daarmee sluit ik mij volledig aan bij de hoger vermelde verdienstelijke antwoorden.

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten