naakte eigenaar/vruchtgebruiker

1 antwoord [Laatste bericht]
Jennyke
Offline
als je met twee beheerder bent van een appartement vb man en vrouw of naakte eigenaar en vruchtgebruiker, wie heeft dan door de nieuwe wet het recht op aanwezig zijn op alg;vergadering en op de stem uit te brengen ??
want dit kan voor problemen zorgen.
vanoppen jeanne
deskundige
Offline
Beste, Artikel 577-6ยง1 B.W.

Beste,

Artikel 577-6§1 B.W. bepaalt:
Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen.

In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn.

Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan.

Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee.

Mvg