naleven voorschriften reglement inwendige orde

24 antwoorden [Laatste bericht]
Portos47
Offline
Beste lezers, Een van de voorschriften IO luidt als volgt : "Er wordt gevraagd dat de bewoners/eigenaars hun voertuig plaatsen in de nabijheid van hun villa". Ons complex bestaat uit 7 gebouwen met elk 7 tot 11 appartementen verspreid over het het complex. Per gebouw heeft men 5 à 6 parkeerplaatsen voorzien dit voor de bewoners/eigenaars zelf maar ook voor bezoekers, huisarts en andere meer. Echter zijn er naar onze bescheiden mening een tweetal plaatsen waarbij de veiligheid van personen en fietsers in gedrang komt wanneer men daar parkeert. Nu is het zo dat één bewoners van een "andere villa" zijn voertuig eigengereid steeds voor hem voorbehoudt en ondanks de vraag om, uit veiligheid, zijn voertuig in de nabijheid van "zijn" villa te plaatsen, halsstarrig weigert dit te doen. Wij vinden dit niet kunnen. Wat kan hierin gedaan worden om dit in de toekomst te vermijden ? Is het voorschrift na te leven of mag deze persoon zijn voertuig plaatsen waar hij in het complex. Alvast bedankt voor de respons, Mvg Portos
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-6 ยง 4
 
Leg de AV een agendapunt voor waarin u het verbod op het gebruik laat vastleggen.
 
Gebruik als argument de BA (en eventueel strafrechterlijke) aansprakelijkheid van de VME.
 
Vraag tevens een budget voor het plaatsen van parkeerbeugels (zoekmachine) of dergelijke.
Astrid Clabots
Offline
Parkeerreglement VME


Geachte

Voorzie inderdaad in een intern afdwingbaar parkeerreglement; naderhand desgevallend gehandhaafd dmv ingebrekstellingen en finaal de Vrederechter.

Zie wel dat de reden van elk verbod dat u invoert gemotiveerd is.

Desgevallend duiden welke belangenafweging u maakt tussen het inidividueel belang van de betrokken eigenaar en een algemener belang (derden of de VME).

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Portos47
Offline
Parkeerreglement VME
Geachte,

Vooreerst hartelijk dank voor de antwoorden.

Wij konden wel vermoeden dat het reglement zou moeten worden aangepast. Maar bij de AV zal er wel tegengestemd worden.

Alhoewel de Syndic al ingeschakeld werd en de persoon op de hoogte werd gebracht blijft hij zijn voertuig halsstarrig op de parkeerstrook plaatsen. Gewoon omdat er hem vermoedelijk is gezegd dat hij zijn voertuig mag plaatsen waar hij wil mede door het voorschrift die meer een "vraag" naar de bewoners is dan een "verplichting" (zie ons eerste plaatsing van het bericht).

We zullen nog lang moeten wachten tot de AV maar dat de vrederechter bij negatieve stemming AV alsnog kan worden ingeschakeld lijkt zeker mogelijk omdat de plaatsgesteldheid vooral onveilig is zowel voor de voetgangers, fietsers maar des te meer omdat de brandweer geen voldoende doorgang heeft (minstens 4 meter). De doorgang wanneer er een voertuig staat is slechts 2,70 meter.

Wij vragen ons zelfs af of er ooit wel een "interventieplan" van de brandweer is opgesteld.  Ons complex dateert van de jaren 1994/1995. Wij hebben ondertussen in het kader van de openbaarheid van bestuur een vraag gestuurd naar de brandweer. Wij wachten op  het antwoord.

Wij danken U alvast voor het begrip.

Mvg,

Portos

 
Portos47
Offline
Afschaffen parkeerplaatsen in complex
Geachte lezers,

Na veel gepalaver zou de RVME hebben beslist dat de parkeerplaatsen wegens de onveiligheid van personen en voertuigen zouden moeten worden afgeschaft.
Wij hebben de syndicus gevraagd deze plaatsen zo wie so af te schaffen en dit niet met aan vraag voor de Algemene Vergadering toe te passen daar de meerderheid,die absoluut geen enkel belang hebben bij onze vraag deze zal afwijzen.

Onze vraag : kan de syndicus eigenhandig deze parkeerplaatsen afschaffen (ook de brandweer heeft zich positief uitgesproken). Kunnen wij, indien de meerderheid beslist om deze parkeerplaatsen toch te behouden, de vrederechter hierover aanspreken ? Zo ja wat zou ons dat kosten ? Is een raadsman hiervoor aangewezen ? Wat zouden zijn kosten zijn ? Kunnen wij de gemaakte kosten (rolrecht en kosten raadsman) terugvorderen bij de syndicus ?

Alvast bedankt voor de respons.

Portos 47
 
't appartement
Offline
noch RvME, noch syndicus
De enige die dergelijke beslissing kan nemen is de AV.
Noch syndicus, noch RvME hebben bevoegdheid.
De beslissing van de RvME is dus voor de prullenmand!

Elke mede-eigenaar die van mening is persoonijk nadeel te lijden kan de vrederechter vatten indien de AV niet op het voorstel ingaat. De te dagvaarden partij is de VME (niet de syndicus). De partij die het geding verliest zal de gerechtskosten moeten betalen (inclusief rechtsplegingsvergoeding voor de advocatenkosten van de tegenpartij), alsook het ereloon van de eigen advocaat.
lebragard
Offline
statuten....
aansluitend op het correct antwoord van t appartement :

Zijn de parkeerplaatsen opgenomen/beschreven , in de statuten van het gebouw ? of enkel en alleen in het reglement van interne orde ? (huishoudelijk reglement)

 
SIEBE
Offline
#4 en # 5
't Appartement en Lebragard,

Een vraagje betreffende jullie reactie ( geen afwijzing of afkeuring maar een verduidelijking ).

Is het niet zo dat zij die naar het vredegerecht stappen : de zaak winnen of verliezen ook moeten mee betalen in de kosten als de VME verliest ? En als de VME wint ?
Vermits in beide gevallen de eigenaar/aanklager ook lid is van de VME.
't appartement
Offline
meebetalen?
Als de mede-eigenaar de zaak wint moet hij NIET meebetalen in de procedurekosten die werden gemaakt door de VME.
Verliest hij dan moet hij bovenop zijn eigen kosten en de kosten tot dewelke hij werd veroordeeld ook nog zijn aandeel betalen in de (netto-)kosten die de VME heeft moeten maken.
ronald de wilde
Offline
meebetalen!
Bij ME als eisende partij en de VME als verweerster: niét meebetalen als de eis(en) ontvankelijk en zelfs maar gedeeltelijk gegrond worden verklaard door de rechtbank.

Bij de VME als eisende partij en de ME als verweerder: wél meebetalen indien er ontvankelijkheid is en slechts (maar) een gedeeltelijke gegrondheid wordt uitgesproken door de rechtbank. De ME betaalt dus mee in de kosten gemaakt door de VME. 

Zo lees ik de huidige wetgeving terzake.
Ron
lebragard
Offline
volledigheidshalve.....
aanvullend en volledigheidshalve...
 

Art. 577-9.


§ 8.De mede-eigenaar die eiser of verweerder is in een procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars, draagt bij in de voorschotten voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en erelonen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars, onverminderd de latere afrekeningen.

De mede-eigenaar, die verweerder is in een gerechtelijke procedure ingesteld door de vereniging van mede-eigenaars, waarvan de vordering door de rechter volledig ongegrond werd verklaard, wordt vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.

De mede-eigenaar van wie de vordering na een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars door de rechter volledig gegrond wordt verklaard, wordt vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.

Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar, die eiser of verweerder is, bij in de erelonen en kosten ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.


ELKE bijdrage....en samengevat :
ME = eiser of verweerder , draagt bij in de voorschotten
ME = verweerder en volledig ongegrond = vrijgesteld van ELKE bijdrage
ME = eiser en volledig gegrond = vrijgesteld van elke bijdrage
ME = eiser of verweerder en gedeeltelijk gegrond = mee betalen.

ronald de wilde
Offline
# 10
geannuleerd.
SIEBE
Offline
#8 #9 # 10
3 klare antwoorden waardig als reactie op een vraag, die wel menig mede-eigenaar zal bezighouden.
Is ook een item die ik in mijn omgeving geregeld voorgeschoteld krijg.

Nog één puntje ( wederom niet als kritiek maar ter verduidelijking ). Ik lees ook al eens   een verwijzing naar art. 1017 vierde lid gerechtelijk wetboek.
Kan echter niet direct vatten dat het op de mede-eigendom slaat.
iemand van jullie 3 hier een klaardere kijk op ?
Vind ik persoonlijk ook nuttig voor de vele mede-eigenaars.
Dank voor jullie verhelderende info.
lebragard
Offline
meebetalen maar.....

voorbeeld en de verwijzing naar art.1017 vierde lid :

ME = eiser of verweerder en gedeeltelijk gegrond = mee betalen.
 
Nuance : Als de vordering slechts gedeeltelijk gegrond is, kan de rechter uitspraak doen over de verdeling van de procedure- en advocatenkosten
 

Draaglast van de gedingkosten :
https://www.law.kuleuven.be/apps/jura/public/art/23n3/meersschaut.pdf

ronald de wilde
Offline
# 12
Toch, Siebe, zat in mijn reactie (# 9) een fout, met name in de eerste alinea: niet meebetalen bij ME-eis die gedeeltelijk gegrond is.
Was zo bepaald in ons Regl vn ME, dat nu wordt gewijzigd in ons RIO, met dank aan Lebragard ,steller van # 10, voor de handige samenvatting (heb ik mee opgenomen in het RIO).
Je zou soms denken dat je alles correct leest, correct vergelijkt, maar is niet zo.   

Naar mijn lezen is dat 4°lid opgeheven, maar kaderde dat in een verdeling van kosten tussen partijen.
Wellicht dus om reden van gedeeltelijk gelijk of ongelijk.
In deze zou het overeenkomen met een gedeeltelijke gegrondheid, wat bij deze (bovenstaande) VME-regeling altijd tot meebetalen zal leiden, eventueel gedeeltelijk.

Ron
SIEBE
Offline
#13 en # 14
Ronald en Lebragard,

In ieder geval hou ik van zulke reacties op vragen. Is trouwens ook iets waar iedereen iets aan heeft.
En Ronald : wie geen fouten maakt werpe de eerste steen. Het eert de mens om ze te bekennen.

Bedankt voor de reacties; hopelijk moeten wij ze hier in onze VME niet snel toepassen.

Groeten,
Siebe
lebragard
Offline
vandaar.....

# 9 en 12 , was inderdaad zo , maar vanaf 2019 is het zoals #10

vandaar ook de nuance :
Nuance : Als de vordering slechts gedeeltelijk gegrond is, kan de rechter uitspraak doen over de verdeling van de procedure- en advocatenkosten
 
Een eiser - ME,  kan steeds vragen aan zijn raadsman of zelf voorzien , oa. te vragen (eisen) de toepassing van art.1017 vierde lid , gewijzigd bij art.129 van de wet van 13 december 2006...ect....

 

ronald de wilde
Offline
besluit
Dank voor de afronding, Lebragard.
Quimmo op z'n best, 't blijft een interessant medium.

Ron  
SIEBE
Offline
Lebragard
Hartelijk dank voor uw zinnige en correcte interventie. Is mij nu zeer duidelijk.
Ik neem dit zeker mee als rekencommissaris.

Groeten,
Siebe
SIEBE
Offline
BESLUIT
Sluit mij bij Ronald aan. Prima item op Quimmo.
ronald de wilde
Offline
en toch...
Beste Lebragard, anderen...

ik dacht, tot deze namiddag, dat ik alles had geregeld/gelezen om een correct én volledig RIO klaar te hebben. Niet dus.
En dat verveelt me, omdat het tot discussies kan/zal leiden, wegens conflict met het bestaande Reglement van Mede-eigendom, en omdat het worden vermeden.
Ook stelselmatige verbeteringen in/van het RIO zijn te vermijden.

Dus, mocht u nog aan andere soortgelijke kwesties denken (verschuivingen/aanpassingen/weglatingen in vroegere wetteksten) zou ik ze graag vernemen.

Al dank, bij voorbaat,
Ron
lebragard
Offline
en toch.....

Beste Ron,
Heb nieuw onderwerp aangemaakt....
Hoe is het bij "ons" gedaan , misschien nuttig eens te lezen.
http://quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/wat-moeten-we-als
Grts
lebragard

ronald de wilde
Offline
Top!
Super, Lebragard.
Ik overloop het, met de meeste interesse, om te vergelijken met hetgene "wij" (syndicus en ikzelf) reeds hebben klaargemaakt.
Nogmaals: dank!

Ron
Luigi
Offline
Bijlade.doc van lebragard
Beste,

Zou het mogelijk zijn die bijlage op te sturen. Ik zou die graag lezen omdat ons RIO ook nog opgemaakt moet worden. Ik heb ze gedownload maar kan ze helemaal niet openen.
Ik dank u bij voorbaat.

Grts
Luigi 
lebragard
Offline
Luigi
Bijlage : is de aangepaste tekst ---->appartementswet , wet mede-eigendom.(2019)
Als je die bijlage niet kan openen (wat me verwonderd = word-bestand)
Graag dan uw e-mail adres .