Nieuw mandaat sindicus (verlenging van huidig mandaatĂ 

8 antwoorden [Laatste bericht]
nonno
Offline

Ik ben een bewoner/sindicus. Drie jaar geleden heb ik een nieuwe overeenkomst gemaakt met de VME voor de duur van 3 jaar. Deze periode loopt binnen enkele maanden af. Men heeft me gevraagd om de taak verder te zetten na 01.01.2014 (terug voor 3 jaar).

Vraag : dien ik
a) een nieuw contract op te maken en te laten ondertekenen door iedereen op de volgende A.V?
b) kan er een agendapunt van worden gemaakt, en indien iedereen akkoord gaat, de notulen laten tekenen en is dan alles in orde?

Ik kan hier niets van terugvinden...

Dank bij voorbaat,

Nonno

Quimmo
Offline
RvME of niet?

Beste aanpak is van uw eerst uw kandidatuur te stemmen.

Bij een kleine VME zou u dan idd de deelnemers aan de vergadering kunnen laten ondertekenen. Steek dan best het contractje bij de uitnodiging om tijd te winnen. Bij een grote VME kunt u stemmen dat de raad van mede-eigendom het mandaat krijgt om achteraf te tekenen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Indien u de
Geachte


Indien u de oorspronkelijke, geschreven, overeenkomst van bepaalde duur hernieuwt, is het op zijn minst best dat in het verslag van de AV duidelijk wordt vermeld dat een nieuwe overeenkomst voor 3 jaren wordt afgesloten volgens dezelfde voorwaarden (in zoverre dat zo is) zoals gestipuleerd in de voorgaande overeenkomst, om te eindigen op .... (door u concreet in te vullen).

Voor het overige verwijs ik naar de praktische tips van QUIMMO, die zeker aanbevelenswaardig zijn.

Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT - LOMMEL
 

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Andre Van Gogh
Offline
Mandaat verlenging van de syndicus
Geachte,

Alles vertrekt met de basisbepalingen omschreven in de basisakte,elke syndicus dient deze te lezen om de leidraad te ontdekken hoe hij best kan opstarten om zijn behersmandaat te vervullen.
De vereniging van eigenaars kan of mag ook volledig Wettelijk beslissen of bepalen, welke termijn aan het syndicusambt word gekoppeld,dit gaat van minimum 1 kalenderjaar,tot maximum 3 jaar.
Het is niet de syndicus die dit bepaalt maar de jaarlijkse Algemene Vergadering.
De ervaring leerde mij,dat een jaarlijkse opzeg het beste is,alle langere termijnen kunnen grof misbruikt worden door een minder eerlijk ingestelde syndicus.Door alle leden te ondertekenen aanwezig op de desbetreffende jaarlijkse A.V. - zeker dit bij gebrek,aan een raad van mede-eigendom.
m.v.g.
André Van gogh
 
DHAENE ANDRE - Waarnemend moderator 
baguetje
Offline
aan mw. Clabots
Geachte mevrouw,

Waar kan ik die practische tips vinden?

Met dank voor uw antwoord.
baguetje
nescio1
Offline
Geen twee missen voor hetzelfde geld doen.
Waarschijnlijk wordt hier bedoeld de artikelenreeks (7 stappen) die aanvangt met :
 
http://www.quimmo.be/nl/blog/hoe-kunnen-we-onze-syndicus-ontslaan-en-vervangen
 
 
 
Mevr. Clabots is waarschijnlijk de dochter van een pastoor .*
 
Zij huldigt het principe :
 
Geen twee missen voor hetzelfde geld doen.
 
 
Wij kunnen ons niet herinneren dat zij op de websites, waaraan zij haar medewerking geeft, gevolg geeft aan een vraag om verduidelijking of verdere commentaar op haar eerste post.


(*grapje)
nescio1
Offline
verwijderd

verwijderd
 
nescio1
Offline
# 3

“…,dat een jaarlijkse opzeg het beste is,…”
 
 
Niet onze opinie.
 
Wij zouden in het syndicuscontract bepalingen opnemen als volgt:
 
De syndicus hoort in de jaarlijkse statutaire vergadering een agendapunt op te nemen volgens dewelke hij: 
 
  • de ME’s de mogelijkheid geeft hem te ontslaan, zonder vergoeding, met ingangsdatum 3 maanden later.
  • mits dit, tijdig, door de RvME (of indien niet voorzien 2 ME’s) gevraagd werd, is hij verplicht in de bijeenroeping als agendapunt de namen van de aangezochte kandidaat-syndici op te nemen en erover te laten stemmen.  
 
Eenjarige contracten maken het de syndicus al te gemakkelijk zich te ontdoen van “lastige”, versta kritische klanten. Hij hoeft zich niet echt in te zetten voor een relatie met een zicht op lange termijn.
 
Onderschat bij eenjarige contracten ook de administratieve opvolging niet, soms tijdig inrichten van een BAV?
 
ronald de wilde
Offline
jaarlijkse opzeg..., omdat?
Jaarlijks, driejaarlijks, .....

Hét uitgangspunt bij de aanstelling van een syndicus moet zijn: een degelijke samenwerking op poten zetten waarbij de verschillende partijen zich goed voelen, waarbij de verschillende mandaathouders hun onderscheiden verantwoordelijkheden ten volle kunnen nemen en naar behoren waarmaken.

Dat vraagt van alle spelers de wil om de spelregels te kennen én te volgen. "Investeren" in een goede samenwerking met de aangestelde syndicus loont, zoveel is zeker.
En, goede afspraken maken goede vrienden. Dat betekent, naar de syndicus toe, dat contractueel geen steken worden gelaten. 

Ron