nieuw RIO

8 antwoorden [Laatste bericht]
EDVS
Offline
Hallo,
Allicht zoals vele syndici ben ik bezig met het opstellen van het nieuwe RIO.
Ik baseer me hiervoor op de statuten (basisakte) van ons gebouw én de wet 577.
Voor het eerste deel van het RIO, het vroegere huishoudelijk reglement, is dit relatief éénvoudig, voor het 2de deel is het m i al wat complexer. Ik nam al alle bepalingen over hoe de VME bestuurt wordt en hoe ze werkt ( AV, vereist quorum, beslissingen, vereiste meerderheid, aanstelling syndicus én zijn taken, aanstelling CDR, ... )
Moet ik nu ook in dit document opnemen hoe ze kosten worden verdeeld?
Artikels die in de statuten staan maar die ik niet opneem in het RIO blijven die inverminderd van kracht/toepasbaar? Idem voor de inhoud van de wet 577?
Uiteindelijk moet dit document wel nog voor iedereen leesbaar en begrijpbaar zijn. De mede-eigenaars en/of huurders een turf van 20blz voorleggen lijkt mij nogal zwaar.

Alvast dank voor jullie gewaardeerd advies
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-4 § 1 2 ° (wetgeving versie 2018)
 
“Moet ik nu ook in dit document opnemen hoe ze (sic) kosten worden verdeeld?”
 
Hou de schapen van de  bokken gescheiden.
 
Het “uitgeklede” reglement van mede-eigendom blijft bestaan.
 
 
20 p.? Normaal.
 
EDVS
Offline
Een cryptisch antwoord wat ik
Een cryptisch antwoord wat ik niet helemaal begrijp, sorry
SCORPIOEN
Offline
Reglement Interne Orde


Volgens de laatste wetswijziging 2018 in voege sedert 1.1.2019...

- moet er niets gewijzeigd worden aan de basisakte, want het was de bedoeling ons niet op notariële klosten te jagen

- wel worden er een drietal punten uit het Reglement van Mede-eigendom gelicht  die in het RIO terecht komen.  Na de eerste Algemene Vergadering  van 2019 zijn de genoemde punten " opgehouden te bestaan "  in het Reglement van Mede-eigendom,en komen ze automatisch in het RIO terecht.


- ook in het RIO komt de   taakomschrijving  en bevoegdheid van de Commissaris van de Rekeningen, die over zijn controles en bevindingen verslag uitbrengt op de Algemene Vergadering


mvg

SCORPIOEN
Offline
Reglement Interne Orde


Verwijderd

 


mvg

EDVS
Offline
En welke 3 punten zijn dat
En welke 3 punten zijn dat dan?
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-4 § 1 (wetgeving versie 2018)

"Het reglement van mede-eigendom ...niet-betaling van die lasten."
 
SCORPIOEN
Offline
Reglement Inwendige OrdeArt 577-4§2 BW 1°  à 3°

1° de regels betreffende de wijze van bijeenroeping, de werkwijze en de bevoegdheden van de algemene vergadering, en in voorkomend geval, het door de algemene  vergadering  bepaalde bedrag overeenkomstig art 577-7,§1,1°,c BW

2°de wijze van benoeming van een syndicus....

3°de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de algemene vergadering van de VME plaats vindt


ART 577-8/2 De Commissaris van de rekeningen " wier bevoegdheden en verplichtingen bij het reglement van Interne Orde worden bepaald "


 


mvg

Baton
Offline
RIO
#EDVS

ALLE correcte info vind u op :
https://reglementinterneorde.be/

Het reglement van interne orde moet bepaalde nieuwe wettelijk vastgelegde regels omtrent de werking van de vereniging van mede-eigenaars bevatten. Zie meer uitleg onder meer uitleg over de wetswijziging.