Nieuwe BAV verplicht ?

5 antwoorden [Laatste bericht]
Xena
Offline

Voor grote renovatiewerken werden op een BAV offertes van 4 aannemers voogelegd. 

Nog voor de ondertekening van het contract met de gekozen aannemer bleek
dat de samenwerking zeer moeilijk zou worden.
Dit werd aan de eigenaars voorgelegd op een tweede BAV en er werd beslist
om tcoh niet met de eerder gekozen aannemer in zee te gaan.

Volgens onze syndicus zijn we nu verplicht een derde BAV te organiseren 
om de eigenaars nogmaals uit min. 3 aannemers te laten kiezen.
Twee van de 3 niet gekozen aannemers hun orderboek staat intussen vol. 
Dit betekent nogmaals offertes opvragen en vooral heel veel tijdverlies.

Mag er 
aan de eigenaars gevraagd worden of zij ermee akkoord gaan 
dat de aannemer die vorige keer als tweede werd gekozen (het verschil was nipt)
wordt aangesteld voor de werken ? Of klopt de bewering van onze syndicus dat dit 
niet kan en wij opnieuw de hele procédure moeten volgen ?
 


 

Baton
Offline
agendapunt BAV


Wat was het agendapunt voor die tweede BAV ?

Volstrekt logisch dat men tijdens die 2 BAV een andere aannemer zou kunnen aanduiden of was het agendapunt van die 2 BAV zo strikt geformuleerd zonder ruimte om anders te beslissen ?

Minstens zo belangrijk is dat de VME bij "grote renoveringswerken" zorgt dat het lastenboek/bestek (garantie , materiaal,betaling ect...) en het opvolgen van de werken deskundig verzekerd is.

Welke reden geeft de syndicus op dat er een 3 BAV moet plaatsvinden ? (€€€)

Xena
Offline
Nieuwe BAV verplicht ?


In verslag staat : "de AV heeft beslist dat de samenwerking met .... wordt stopgezet en dat er geen overeenkomst wordt getekend. Bij de volgende AV worden de verschillende aannemers voorgesteld."

Er was inderdaad geen ruilmte om de eigenaars te laten beslissen  samen te werken met de aannemer die op de vorige AV als tweede uit de bus kwam.
Dit stond niet op de agenda omdat syndicus had gezegd dat dit niet kon.
Mij lijkt dit ook volstrekt logisch maar volgens syndicus niet wettelijk. 

Een derde BAV moet dius plaatsvinden om opnieuw te laten kiezen uit min. 3 aannemers.
 
Baton
Offline
BAV


Syndicus had gezegd dat dit niet kon....om welke reden dan ?
​Wat u (of een andere mede-eigenaar) had kunnen doen is een bijkomend agendapunt  toevoegen aan de agenda van die 2 BAV bv. kiezen van andere aannemer mbt. de renovatiewerken.

Weet dat een BAV dezelfde modaliteiten kent als een algemene vergadering , ook dus mbt. het indienen van een bijkomend agendapunt(en)

 

Xena
Offline
Nieuwe BAV verplicht ?

Bedankt voor de reacties.

Helaas is er dit agendapunt niet toegevoegd door een eigenaar omdat
we nog maar pas een nieuwe syndicus hadden en we erop vertrouwden dat zijn
bewering over de te volgen procdure correct was.

Maar wat ik vooral wil weten : moeten we op een volgende BAV verplicht weer 
3 aannemers voorleggen of mogen we gewoon de tweede gekozene voorstellen ?

En, moet dit via een BAV omdat dit zo genoteerd staat in het verslag 

("Bij de volgende AV worden de verschilllende aannemers voorgesteld") of mag dit
ook via schriftelijke besluitvorming ? De versoepelde procedure hiervoor loopt nog
tot 22 mei. 
Baton
Offline
BAV

Schriftelijke besluitvorming loopt volgens sommigen (?) nog tot 31 mei 2022.
Controle kan via raadplegen van het KB , niettemin zou ik met de andere mede-eigenaars , een schriftelijke BAV vragen aan de syndicus. (20% van de aandelen vereist maar dat weet u wel :)
Vraag ook even vooraf wat deze kost.......