Notulen Algemene Vergadering

1 antwoord [Laatste bericht]
DeRo
Offline
De nieuwe wet voorziet dat door de aangestelde secretaris er notulen worden opgesteld tijdens de Algemene Vergadering. Deze worden op het einde van de zitting voorgelezen en ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de nog aanwezige eigenaars.
De syndicus maakt de notulen over aan de eigenaars binnen de 30 dagen.

Vraag:
Wat kan je als eigenaar doen wanneer je vaststelt bij ontvangst van de notulen dat de inhoud van de notulen bij nader inzien toch niet exact weergeven wat er uiteindelijk afgesproken werd op de AV?

Ter illustratie volgend voorbeeld. Op de agenda van AV staat "Uitvoering tot het opstellen van de gecoördineerde tekst tot aanpassing van de basisakte conform de nieuwe wet" De eigenaars overleggen op de AV en besluiten om zich eerst grondig te informeren aangaande de te volgen procedure en hierover in een BAV hierover te zullen  beslissen.
Bij ontvangst van een kopij van de ondertekende notulen bevatten die volgende tekst: "Uitvoering tot het opstellen van van de gecoördineerde tekst ...."
Dit moet gebeuren door een notaris of advocaat binnen het jaar na datum van deze AV en er zal daarvoor een bijkomende vergadering gehouden worden.

Dat dit moet gebeuren door een notaris of advocaat werd niet beslist door de vergadering.
maar werd door de syndicus op die manier genotuleerd.

Kan je alsnog die notulen als eigenaar laten aanpassen door de syndic of heb je daar geen verhaal meer tegen gezien de handtekeningen op de notulen. 
Onderaan de notulen staat wel volgende tekst:
Mocht u een of andere opmerking te formuleren hebben omtrent de inhoud en/of de redactie van dit verslag, dan verzoeken wij u uw opmerkingen schriftelijk binnen de 14 dagen aan ons kantoor bekend te maken.  Na deze termijn wordt dit verslag unaniem aanvaard.

Als je naar de syndic toe hierop schriftelijk reageert met de melding dat de eigenaars op de AV niet beslisten om naar een notaris of advocaat toe te stappen zijn we dan toch verplicht de gerapporteerde notulen te volgen?
De aangeduide periode van 14 dagen op de notulen klopt dit met de nieuwe wet?

Graag jullie mening over het bindend zijn van de rapportering in de notulen. 
 

Astrid CLABOTS oud
Offline
BINDENDE RAPPORTERING
Geachte


Vanuit de Advocatenpraktijk en de daaruit voortvloeiende ervaring van beoordelingswijzen door de bevoegde Vrederechters, kan ik repliceren als volgt.

Ik adviseer om bij het ondertekenen van het verslag in geval van betwisting of niet akkoord eventueel te tekenen met daarbij een geformuleerd voorbehoud.
Indien dit niet wordt toegelaten, lijkt mij de beste werkwijze om niet te ondertekenen doch onmiddellijk daaropvolgend een schrijven te redigeren waarin u de niet ondertekening verantwoordt. Het gegeven dat u daartoe zelfs expliciet de kans krijgt doordat u een termijn van 14 dagen wordt gegeven, is daarbij zelfs mooi meegenomen. Ik zie niet meteen in dat deze extra toegekende termijn strijdig zou kunnen zijn met de dwingende wetsbepalingen.
Belangwekkender is daarentegen dat uw stemgedrag met stip werd genotuleerd (JA of NEEN). Wanneer u aldaar "JA" stemt, heeft u inderdaad nadien geen recht van vorderen meer om "NEEN" af te dwingen.
Astrid CLABOTS


___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom