omwisseling van garage met andere eigenaar

1 antwoord [Laatste bericht]
hejacobs
Offline
aan allen,
In een appartementen complex van 10 kavels waar de garages buiten mooi achteraan in de tuin zijn geplaatst willen 2 eigenaars/bewoners wisselen van garage.
iedere garage is natuurlijk hun eigendom.
Moet deze (tijdelijk, maar is misschien voor jaren) mondelinge afspraak schriftelijk vast gelegd worden?
Zo niet, kunnen er dan juridische complicaties ontstaan?
Zo ja, wat moet er dan zeker in deze overeenkomst staan?
nescio1
Offline
juridische zekerheid gewenst?

Leg uw desiderata samen voor aan een notaris en vertrouw niet op een anonieme, onverantwoordelijke scribent op deze website.