onrechtmatige beslissingen en kosten verband houdend met een procedure

12 antwoorden [Laatste bericht]
algo
Offline
Onze syndicus,die eveneens advocaat is, heeft het afgelopen jaar liefst 12 inbreuken gepleegd op BW577, de meeste in mijn nadeel.

Verleden jaar heeft het vredegerecht de VME veroordeeld voor een onrechtmatige beslissing genomen op de A.V. Mijn eis werd volledig ingewilligd.
Bij de afrekening dit jaar blijken de door de syndicus gemaakte kosten voor dit proces geventileerd. Ik heb hem vruchteloos meermaals gewezen op art 577-9 $8 :"De mede-eigenaar van wie de vordering na een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars door de rechter volledig gegrond wordt verklaard, wordt vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars."

De argumentatie van de syndicus is dat de ons aangerekende kosten geen erelonen maar wel beheerskosten zijn omdat hij als syndicus en niet als advocaat voor de VME is opgetreden en dat ik daarom wel mee moet delen in de kosten. Is dit opnieuw een onrechtmatige beslissing?

Naast deze onregelmatigheid wijzigt de syndicus ook nog eens zomaar de verdeling van de aandelen in mijn nadeel terwijl er geen feitelijke wijziging is van de situatie.  Is dit ook een onrechtmatige beslissing?

De overige eigenaars vinden dit allemaal wel best zo.
Ik kan geen voorlopige bewindvoerder vragen wegens onvoldoende aandelen.
Hoe kan men een syndicus die door dergelijke wanbeleid een ganse VME tegen een eigenaar opzet een halt toeroepen?
syn-d-icus
Offline
Klacht neerleggen bij de
Klacht neerleggen bij de Stafhouder.
Beheerskosten zijn kosten.....
Heeft hij gepleit voor de VME? Rekent hij daarvoor een vergoeding aan?
Of heeft een andere advocaat gepleit?

Waarom wijzigt hij de verdeling van de kosten en hoe rechtvaardigt hij dat?
Werd er unaniem beslist de quotiteiten te wijzigen?
nescio1
Offline
volledig dossier?

Vergeet niet bij uw klacht bij de stafhouder een kopie van het vonnis te voegen. 

 
ronald de wilde
Offline
fiscus
Beste,

eventueel kunt u de CvR mee vatten, om ....

Opvragen van het document waarin die 'beheerskosten' zijn vervat, en nakijken hoe die zijn geventileerd.
Hoe dan ook dienen er 'erelonen' of 'prestaties' zijn aangerekend, naast wellicht verplaatsing en andere; of dat nu in functie van advocaat of syndicus is geweest. 
Ik neem aan dat het VME-contract de extra-prestaties van de syndicus dient te vergoeden, en het geen all-incontract betreft (wat nog uitzonderlijk blijkt te zijn, zoals bij ons).

Weet dat de Belastingadministratie altijd ingaat op gemelde anomaliën in dat verband.
En indien vermoede onregelmatigheid, zou ik die intentie (dus die melding aan) alvast doorgeven aan uw syndicus.

Ron
algo
Offline
Hij heeft zelf gepleit voor
Hij heeft zelf gepleit voor de VME en rekent daarvoor een vergoeding aan.
Er is nooit ergens sprake geweest om quotiteiten te wijzigen en dit wordt niet verrechtvaardigd.
algo
Offline
De CvR heeft 2 jaar geleden
De CvR heeft 2 jaar geleden de syndicus binnengesluisd en toen zijn de onregelmatigheiden begonnen. De syndicus lijkt wel de marionet van de CvR dus daar hebben we niks aan.
ronald de wilde
Offline
initiatief
Beste,

dan rest er u niks anders dan zelf initiatief te nemen, en dus niet "over u heen te laten rijden".
Zoniet plaatst u uzelf bij die geduide zwijgende meerderheid, en ondergaat u gedwee maar de schijnbaar aanwezige onregelmatigheden.

Opvragen van documenten is een wettelijk voorgeschreven iets, aan u om er dan werk van te maken.

Ron
nescio1
Offline
ne bis in idem
algo
Offline
Uit de mail van de syndicus
Uit de mail van de syndicus van vandaag:

"Ik heb u mijn standpunt uiteengezet : mijn kost voor de procedure is een beheerskost en geen advocatenkost. Indien er een advocaat was aangesteld geweest had én een beheerskost én een advocatenkost aangerekend geweest. Dit laatste heb ik in het belang van de VME vermeden. Ik heb nooit opgetreden als advocaat. De Vrederechter stelt duidelijk dat enkel gerechtskosten niet ten uwe laste mogen zijn. Gerechtskosten zijn rolrecht, dagvaardingskosten en eventueel rechtsplegingsvergoeding (in casu niet het geval)"


Het vonnis veroordeelt de VME tot betaling van de gerechtskosten. Over andere kosten voor deze procedure staat niets van in dit vonnis. Moet dit er dan expliciet instaan?

Wat betreft de wijziging verdeelsleutel schrijft deze:
"U leest dat ik aan alle eigenaars heb gevraagd om te checken wie welke staanplaats heeft om uitsluitsel te hebben."

Ik vraag al maandenlang vergeefs aan de syndicus om de adresgegevens van de eigenaars en hun  kavels in eigendom. Uit dit antwoord blijkt dus dat deze na 2 jaar nog steeds niet weet wie wat bezit. 
SIEBE
Offline
#8
Algo,

Zoals de meesten hier al zullen weten ben ik niet pro syndici ( niet allemaal ).
Maar naar mijn mening heeft uw syndicus gelijk. En zal hij zich aan de uitspraak houden.
't appartement
Offline
NOPE
Ik ken de tekst van het vonnis niet, maar het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk dat de vrederechter tegen de wetgeving ter zake (dwingend recht) zou gevonnist hebben.
En die wetgeving maakt geen onderscheid tussen advocatenereloon en andere erelonen en kosten.

Er van uitgaande dat vraagsteller over de hele lijn in gelijk is gesteld.
Vandaar dat lezing vonnis nodig is.
algo
Offline
Er waren 3 eisen in de
Er waren 3 eisen in de dagvaarding.
Tussen de inleidende zitting en de uitgestelde zitting ging de VME in op 2 van de 3 eisen: de betaling van bepaalde kosten (eis 1)  en o.w.v. deze betaling ook ipso facto op de vernietiging van de onrechtmatige beslissing hierover (beslissing tot niet betaling : eis 2).
De overblijvende 3de eis betrof de gerechtskosten.

Er werd dus enkel nog vonnis gevraagd over de nog niet ingewilligde eis : wie betaalt de gerechtskosten. En die eis werd m.i. over de hele lijn ingewilligd:

Vonnis:
"Uit de neergelegde stukken is gebleken dat beide ....... na de inleidingszitting door verwerende partij aan eisende partij betaald werden zodat eisende partij thans enkel nog vonnis vraagt voor wat betreft de kosten van het geding"

"De vrederechter veroordeelt de verwerende partij tot betaling van de
proceskosten van de eisende partij en tot
betaling van het rolrecht."

Dat is het zowat. Behalve de bedragen en de gegegens van betrokken partijen staat er niet meer dan dat in het vonnis.
SCORPIOEN
Offline
onrechtmatige beslissingen en kosten verband houdend met een pro

#1 
" klacht indienen bij de stafhouder "

Dus NIET bij het BIV, want een advocaat die syndicus is, ressorteert niet onder BIV maar wel de Orde van advocaten.

mvg


mvg