Ontslag syndicus

1 antwoord [Laatste bericht]
Jo Konings
Offline
2 maand geleden werd het mandaat van de syndicus hernieuwd niettegenstaande enkele problemen. Ondertussen werden zijn beloftes om afgesproken acties nog altijd niet waargemaakt, het verslag van de AV was niet correct en zijn omgangstaal naar de raad van medeeigendom laat fel te wensen over.Het betreft een gebouw met 12 app met 9 eigenaars waarvan 1 de functie van syndicus zou overnemen. Kunnen wij nu nog de syndicus ontslaan zelfs wanneer hij een tijd geleden herkozen werd ? Onder welke voorwaarden en manier kan dat eventueel. Dank u

 
deskundige
Offline
Best, Conform de wet kan de
Best, Conform de wet kan de AV de syndicus ad nutum en op elk ogenblik ontslaan. Tenzij een uitvoerbare titel, bvb. vonnis, gebeurt dit middels een (bijzondere) algemene vergadering die dit met een volstrekte meerderheid dient te belissen. Houd er wel rekening mee dat wanneer de schriftelijke beheersovereenkomst (verplicht sedert 1/09/2010) in opzeggingsmodaliteiten voorziet, dat de VME die mogelijk dient na te leven. Mvg.