overnemen van huidige syndicus

4 antwoorden [Laatste bericht]
Wannes
Offline
ik ben eigenaar van een appartement in een blok van 7 appartementen en 4 garages.
Syndicus gaat stoppen (tot einde jaar) omdat ze het wettelijk niet meer kan zijn.(is sinds 12 jaar geen eigenaar meer in gebouw)
Geen ondernemingsnummer.
Nog nooit een algemene vergadering geweest.
Nog nooit problemen.Vandaar deze situatie (zo te horen zijn wij niet de enige VME in deze situatie)
Ik zou het op vraag van andere eigenaars overnemen en dan het beheer van de VME doen zoals wettelijk voorgeschreven.
Volgende vragen:
Kan ik als mede-eigenaar reeds een ondernemingsnummer aanvragen of moet ik wachten tot ik als syndicus aangesteld ben via de algemene vergadereing?
Is het gezien de situatie niet beter om het nu al over te nemen van de syndicus, omdat we volgens mij wettelijk totaal niet in orde zijn met onze VME niettegenstaande we geen problemen hebben maar wat niet is kan wel komen, vandaar deze vraag.
Alvast bedankt voor reacties en eventuele raadgevingen.
Quimmo
Online
U hoeft geen

U hoeft geen ondernemingsnummer te hebben als mede-eigenaar-syndicus.

U wacht best wel tot u aangesteld bent door de algemene vergadering, anders werkt u ook in een juridisch vacuum. Eigenlijk kan er zelfs geen algemene vergadering georganiseerd worden, want er is geen wettelijke syndicus om dat te doen. Eigenlijk kunt u dus ook niet officieel als syndicus aangesteld worden. In theorie zou u de vrederechter kunnen vragen een voorlopig syndicus aan te stellen die dan belast is met de opdracht een AV te organiseren om een definitieve syndicus aan te stellen.

Persoonlijk vind ik dat wel heel wat gedoe, zeker als de verstandhoudig goed is. Nu, volgens de wet mag er ook schriftelijk een beslissing genomen worden voor zover alle mede-eigenaars ze unaniem goedkeuren. Ik zou eventueel op die manier uw aanstelling als syndicus laten stemmen en dan van start gaan. Maar indien er mensen niet akkoord gaan, zou ik wat voorzichtiger zijn en alles volgens het boekje doen.

Denk ook aan het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering, die door de VME betaald moet worden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Wannes
Offline
veranderen syndicus
Bedankt voor de goede raad,
Ondertussen heeft onze "syndicus??" een AV bijeengeroepen.
Ik ben van plan om het stilzwijgend laten door te gaan en ik zou gewoon mijn schriftelijke overeenkomst laten tekenen door alle mede-eigenaars of hun lasthebber.
Is dat ok? 
vrijwsyndicus
Offline
agendapunten vergadering?
Welke zijn de agendapunten van de vergadering? Is er een agendapunt: aanduiding nieuwe syndicus?

Indien NIET dan denk ik dat u in het beste geval kan bekomen dat in de notulen opgenomen wordt dat op datum xxxx een nieuwe buitengewone vergadering wordt gehouden met als agendapunt: aanduiding nieuwe syndicus.

Is dit niet het geval dan kan u nuttig gebruik maken van de vergadering om de nodige steun (1/5 van de aandelen) te verzamelen om de syndicus te dwingen een buitengewone vergadering te houden.
Wannes
Offline
verandering van syndicus
Het eerste punt van de vergadering is "ontslag op eigen verzoek van syndicus".
Het tweede punt is "Verkiezing en installatie nieuwe syndicus"
vervolgens de vermelding:
"De volgende punten zijn dan te bespreken met de nieuwe syndicus"