Poging tot verzoening

2 antwoorden [Laatste bericht]
Wakke
Offline
Tijdens een BAV werd een niet geagendeerd punt door de mede-eigenaars goedgekeurd.
Een benadeelde heeft hiervoor binnen de 4 maand tegen de VME een dagvaarding ingesteld. Eerst is er wel een samenkomst tot verzoening. De mede-eigenaars zijn nu akkoord om tijdens de verzoening het eerder goedgekeurd punt niet op te nemen in de basisakte.
Wat is hiervoor de juiste procedure? Kan dit tijdens de verzoening met een door iedereen ondertekende brief? Wegens de slechte relatie VME met de syndicus neemt hij hierin geen actie.
Ondernemen
Offline
Voor de wijziging van

Voor de wijziging van beslissingen die de basisakte wijzigen is eenparig akkoord vereist.
Naar mijn mening zal de verzoenende uitspraak van de rechter dwingend worden als ALLE mede-eigenaars dit tekenen voor akkoord. 

(tijdens de Covid-periode is (was?) geen eenparigheid vereist en is (was?) 4/5 akkoord voldoende. Hdet is mijj niet duidelijk of de Covid-regels op dit moment nog gelden).

Baton
Offline
juiste informatie


Juiste informatie verstrekken is het uitgangspunt.....

#1 ondernemen is fout... "Voor de wijziging van beslissingen die de basisakte wijzigen is eenparig akkoord vereist." Dit is niet zo , eenparigheid is géén vereiste om de statuten aan te passen.
en verder
(tijdens de Covid-periode is (was?) geen eenparigheid vereist en is (was?) 4/5 akkoord voldoende. Hdet is mijj niet duidelijk of de Covid-regels op dit moment nog gelden).
Dit is ook fout . Enkel de schriftelijke stemming (iedereen akkoord) werd tijdens Corona herleid naar de gewone meerderheid +1.

antwoord naar Wakke :
De verzoening kan u best benaderen als een bijzondere algemene vergadering waar een herziening van het agendapunt besproken en beslist wordt. Notuleren wat er beslist wordt. Men moet het goedgekeurde agendapunt wijzigen/veranderen alléén de melding van de basisakte wordt niet aangepast is niet voldoende , trouwens is ook niet wettelijk en de mede-eigenaars gaan dan hun bevoegdheid te buiten. AV beslissingen die een invloed hebben op de inhoud van die statuten vereisen een aanpassing van die statuten.

Art. 577-4 § 1.  De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.
 


Vergeet niet dat de termijn van 4 maanden gerespecteerd moet worden maw. indien de verzoening een schijnmaneuver is om.....

Vergeet ook niet dat indien een AV beslissing niet aangevochten wordt krijgt deze beslissing na 4 maanden een gezag van gewijsde , is defintief en uitvoerbaar.

http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/ter-info-gezag-van-gewijsde-kracht-v...