problemen met aannemer als mede-eigenaar/opriching mede-eigendom

1 antwoord [Laatste bericht]
Res_La Balance_...
Offline
> Geachte, > > ik kocht een appartement in een complex dat bestaat uit 4 woongelegenheden, 1 bureelruimte, een 5-tal parkeerplaatsen/bergings waarvan er ook buiten het gebouw verkocht werden. > > Het gaat om units die casco verkocht worden, dat betekent dat niet alle appartementen verkocht zijn en/of afgewerkt. Zo is er nog een appartement onverkocht evenals de bureauruimte en enkele parkeerplaatsen/bergings. > > Samen met de mede-eigenaars van de verkochte appartementen zou ik een mede-eigendom willen oprichten. Het probleem is dat we momenteel nog met de aannemer rekening moeten houden die nog de onverkochte delen in bezit heeft en die tegelijkertijd allesbehalve fatsoenlijk werk aflevert in de gemene delen. > > Om een voorbeeld te geven: er werd een toegangssysteem op de garagepoort geplaatst en dat voldoet absoluut niet voor de veiligheid. De poort werd al geforceerd, met als gevolg dat iedereen vrij in het hele gebouw kon rondlopen. > De aannemer 'repareerde' de schade, lees 'bricoleerde' verder... Geen enkel uitgevoerd werk voldoet aan de regels van de kunst, er wordt niet gelet op veiligheid, duurzaamheid... Alles met als doel om de kosten voor de aannemer zo veel mogelijk te beperken. > > Er is nog geen oplevering geweest van de gemene delen en er is geen mede-eigendom. Hoe kunnen wij controle nemen over de situatie en voorkomen dat de aannemer verder klungelt en wij achteraf met het slechte werk zitten? > > Hoe begin je eraan om zelf zo'n mede-eigendom op te richen? Of is het in ons geval, door die problemen, voorzichtiger om een syndicus aan te stellen voor het gebouw (ook al gaat het om een heel klein complex).
deskundige
Offline
Beste, Wanneer er een
Beste,

Wanneer er een splitsing is gebeurd waarbij er privatieve en gemeenschappelijke delen werden gecreëerd en waarbij er reeds meer dan 2 verschillende natuurlijke en/of rechtspersonen eigenaar zijn, dan is er een gedwongen onverdeeldheid ontstaan.

I.p. moet de bouwheer/promotor bij de verkoop van een kavel kopie van de statuten (men spreekt algemeen over de basisakte maar dit is een onderdeel van de statuten) overhandigen. M.a.w. het komt de bouwheer/promotor die tot de opsplitsing in privatieve en gemeenschappelijke delen beslist, toe om deze splitsing juridisch te regelen.

Uw melding dat er geen mede-eigendom is lijkt me dan ook niet correct. Het kan natuurlijk dat de bouwheer/promotor verzaakt heeft aan de opmaak van de akte maar dan stel ik mij de vraag op welke basis er werd verkocht en op welke basis de notaris van dienst de akten heeft verleden?

Kijk dus eerst eens na of u geen statuten in uw bezit heeft. Hierin moet u dan ook de bepalingen met betrekking tot de eerste algemene vergadering, de aanstelling van  de eerste syndicus e.a. terugvinden. Onder het regime gedwongen appartementsmede-eigendom is een syndicus wettelijk verplicht. Slechts wanneer de zaak dit niet verrechtvaardigt kan de dwingende appartementswet worden uitgesloten doch dit lijkt me in jullie mede-eigendom geenszins van toepassing.

Wat de schade betreft; er dient rekening te worden gehouden met bouwkosten en exploitatiekosten. De bouwkosten zijn i.p. ten laste van de bouwheer en dit tot op het moment dat de voorlopige oplevering doorgang heeft gevonden en in die zin dat ze werd aanvaard.

Het is evenwel moeilijk om hier verder een oordeel over te vellen aangezien lezing in de verschillende documenten (o.a. koop/verkoopovereenkomsten, lastenboek,...) daartoe noodzakelijk is.

Mvg.