Quotiteiten komen niet overeen met de werkelijkheid

4 antwoorden [Laatste bericht]
Wohoo123
Offline
In februari 2018 kocht ik een appartement in een appartementsgebouw. Het gebouw bestaat uit meerdere verdiepingen. Per verdieping zijn er twee appartementen (één "groot" en één "klein").  

Nu in maart 2019 ontving ik voor de eerste keer mijn afrekening van de kosten. Tot mijn grote verbazing merkte ik op dat er iets fout was met de verdeling van de 1000ste. 

De nieuwe syndicus maakt gebruik van de 1000ste die in de basisakte omschreven staan (wat hij moet doen), maar in 1980 werd er één kamer van mijn appartement verkocht en toegevoegd aan het appartement van mijn buur. Voor die kamer werd er 2/1000ste bij mij in mindering gebracht die voortaan ten lasten werden gelegd van mijn buur. 

De basisakte werd nooit aangepast. Dit wekte de nodige argwaan bij mij op. 2/1000ste voor een slaapkamer? Dit terwijl een garage in ons appartementsgebouw ook 2/1000ste vertegenwoordigd? Dit lijkt mij niet helemaal correct. 

Na wat opzoekwerk vond ik terug dat de 1000ste moeten worden verdeeld op basis van 3 parameters (ligging, bestemming en oppervlakte) art.577-4 &1 B.W
  • - ligging: lijkt mij gelijk (beide op het 8ste verdieping)
  • - bestemming: het "groot" appartement gaat van 3 slaapkamers naar 2 slaapkamers en het "klein" appartement van 1 slaapkamer naar 2 slaapkamers.
  • - netto oppervlakte: kamer van 4 x 3,14m (12m2) die werd toegevoegd aan het "klein" appartement en afgenomen werd van het "groot" appartement. 
Als ik de berekening maak, dan betaal ik per m2 meer kosten dan eender wie in het gebouw. Ik heb geen flauw idee waarop ze zich in 1980 hebben gebaseerd om 2/1000ste aan een kamer toe te kennen. Volgens mijn berekeningen zou dit 9/1000ste moeten zijn. Aangezien dat dit jaarlijk op +- 300-400 euro zou komen vind ik het toch de moeite om dit recht te zetten. 

Nu heb ik het op de AV ter spraken gebracht. De mede-eigenaars vroegen ons om dit onderling op te lossen. Nu heb ik aan mijn buur voorgelegd met de nodige berekeningen. Zoals verwacht is hij geen vragende partij (wat ik uiteraard ook begrijp hij heeft het appartement begin dit jaar gekocht). Nu rest mij nog één mogelijkheid en dat is dit dossier voorleggen aan de vrederechter? 

Graag had ik jullie mening hieromtrent vernomen. Maak ik een kans om dit terug in orde te krijgen? Wat zijn de gevolgen als de vrederechter mij geen gelijk geeft? 

Alvast bedankt voor jullie hulp.
aqua
Offline
AV = geen vrijblijvend debatclubje

B.W. Art. 577-7 § 1 2 ° g)
 
Hebt u uw vraag formeel als agendapunt voorgelegd en de stemming erover in de AV aangevraagd?
 
Ons inziens kan de AV haar verantwoordelijkheid hierover niet ontwijken en is zij verplicht over een duidelijk opgesteld agendapunt een beslissing te nemen.
 
Niet goedgekeurd (correcte notulering van de stemmen !) :
 
Dan :
B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden !)
B.W. Art. 577-9 § 4
 
 
Maak een kosten-batenanalyse voor u verdere juridische stappen overweegt.
 
nescio1
Offline
algemeen antwoord

Herlees uw basisakte.
 
Werd deze zaak reeds besproken in de AV ? Onder welke vorm ?
 
B.W. Art. 577-6 § 4 
 
Om een VME ”in beweging” te krijgen is het vereist dat er aan de (B)AV een agendapunt wordt voorgelegd dat de desiderata van de vragende mede-eigenaar en/of de RvME weergeeft.
Stel uw agendapunt(en) op, beknopt maar toch volledig, zakelijk, met in het achterhoofd de bedenking dat de uiteindelijke bestemmeling ervan de rechter is (kan zijn).
 
Vraag in het agendapunt uitdrukkelijk de stemming erover indien dit de bedoeling is.
 
Niet goedgekeurd (correcte notulering van de stemmen !) :
 
Dan :
B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden !)
B.W. Art. 577-9 § 4
 
 
Maak een kosten-batenanalyse voor u verdere juridische stappen overweegt.
 
 
 
Astrid Clabots
Offline
wijziging quotiteiten


GeachteHet opzoekwerk dat u deed heeft u tot een wetsartikel geleid dat in 2010 inderdaad werd aangepast. Voor nieuw op te richten gebouwen is het tegenwoordig evident dat met meerdere parameters rekening wordt gehouden bij verdeling van kosten en berekening van quotiteiten.

Voor gebouw van voor 2010, zal u toch moeten aantonen, los van dit artikel, dat u onrechtmatig nadeel ervaart bij de huidige verdeling en dat u om die reden om een aanpassing verzoekt.

Indien u wenst dat de statuten aangepast worden aan de feitelijkheden en andere factoren, dient u dit op een agenda van de AV te plaatsen, mét vraag tot stemming. "Ter sprake brengen" leidt niet verder dan tot een praatbarak en vaak tot paniek of miscommunicaties, hetgeen u al van meet af aan een slechte start bezorgt ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS

 

Wohoo123
Offline
Ik had dit punt tijdig

Ik had dit punt tijdig doorgegeven aan de syndicus om dit te agenderen op de algemene vergadering (e-mail). De syndicus heeft echter besloten om verschillende aanvragen te groeperen op de uitnodiging als zijnde "Vragen van de mede-eigenaars". 

Hierover is dan tijdens de AV "gestemd" geweest dat dit onderling uitgeklaard moest worden. Dit staat ook zo in het verslag van de algemene vergadering. De andere eigenaars wouden geen stanpunt innemen aangezien zij niet rechtstreeks een nadeel ondervinden. Het gaat immers om een foutieve situatie tussen mijn buur en ik. 

Astrid Clabots, het feit dat een slaapkamer gelijk werd gewaardeerd als een staanplaats verwijst toch naar een nadeel? Het nadeel is dat ik in verhouding meer moet betalen dan de andere eigenaars.