Raad van medeeigenaars

1 antwoord [Laatste bericht]
ChardeCost
Offline
Ik ben nieuw verkozen in de raad van medeeigenaars.
De leden van de vorige raad kregen een medebeheersvergoeding, een vast bedrag
per kwartaal,de eigenaars hebben dat vastgesteld in de jaarafrekening.
Ik vind over zo een vergoeding niets terug in wetteksten of artikels.
Mijn vraag  : Is zo een vergoeding normaal,is het wettelijk en wie moet zo een
vergoeding indien dat mag, goedkeuren ,de raad zelf,de syndicus of de algemene vergadering
graag zo ik daar een antwoord op krijgen
Van Wynsberghe Jan
Offline
Het is perfect mogelijk om
Het is perfect mogelijk om een vergoeding toe te kennen aan de Raad van Mede-eigendom. Uiteraard moet de algemene vergadering hierover beslissen en moet men ook rekening houden met de fiscale en sociale verplichtingen in dit verband.