reactietijd BIV

7 antwoorden [Laatste bericht]
't appartement
Offline
Is er een maximum termijn waarbinnen het BIV moet meedelen welk gevolg er wordt gegeven aan een klacht? Hetzij seponering, hetzij doorverwijs naar tuchtkamer?
Wat is een redelijke termijn?


 
SIEBE
Offline
KLACHT BIV
Een termijn vind ik ook nergens. Denk dat het naar willekeur is. En enkel voor deontologische fouten.

Kijk even op www.biv.be/klacht-indienen-bij-het-biv

Hopelijk wordt u er wijzer van, ik heb mijn bedenkingen. Zeker ook als men bedenkt wie de assessor is : een advokaat van de middenstand.
Ik denk dat men zoals velen van een kale reis terugkomt.
Succes
't appartement
Offline
deontologische fout
De klacht betreft een deontologische fout.
De klacht werd ook aanvaard als klacht en een assessor werd aangesteld.
Tijdens de reeds lange wachttijd heeft het BIV me - na een eerste herinneringsschrijven- herbevestigd dat ik te gelegener tijd
op de hoogte wordt gebracht van de beslissing van de assessor, hetzij seponering, hetzij doorverwijzing van de syndcus naar de tuchtraad.
Aangezien ik na meer dan vier maanden nog geen nieuws over een beslissing van de assessor heb ontvangen neem ik aan dat die de klacht nog steeds aan het bestuderen is!!
Het BIV reglement zegt wel dat men van elke stap op de hoogte wordt gehouden, maar niet wat er gebeurt als ze geen enkele van die stappen nemen.
Nochtans is mijn klacht zonneklaar en niet voor interpretatie vatbaar: ontbreken van wettelijk verplichte boekhouding.
Het is dus een simpele klacht, verifieerbaar zonder studie- of ingewikkeld opzoekingswerk.
Zoals SIEBE heb ik nu ook mijn bedenkingen. Maar deze zaak laat mij niet los en ik laat deze zaak niet los.
nescio1
Offline
indicatie doorlooptijd ?

https://www.biv.be/tuchtrechtspraak/tuchtbeslissingen-van-de-kamers
 
Downloaden via klikken op ”beslissing” geeft u, na enig zoekwerk, een indicatie over de doorlooptijd.
 
Voorbeeld : (willekeurig gekozen)
 
https://www.biv.be/sites/default/files/discipline_verdicts/T9264-3304.pdf
aantijging 04 september 2017  uitspraak 18/05/2018
 

 
nescio1
Offline
jaarverslag b.i.v.
't appartement
Offline
doorlooptijd = totale tijd
Die tijd dat is de tijd om tot een uitspraak van de tuchtraad te komen.
Maar in dit geval is er zelfs nog geen beslissing om eventueel door te verwijzen...
Ik weet dat na een doorverwijzing opnieuw een termijn van verschillende maanden begint te lopen. Dagvaardingstermijn van minstens één maand, slechts beperkt aantal zittingen tuchtraad, uitspraak nooit tijdens eerste zitting, enz....
Astrid Clabots
Offline
Klacht BIV


Geachte

Ik zal, indien geconsulteerd als advocaat, vaak aanraden om - indien dat opportuun is - een klacht te formuleren bij het BIV in plaats van de opstart van een gerechtelijke procedure te verkiezen. 

Precies omdat ik er van uit ga dat het BIV met intrinsieke kennis van zaken (link met de praktijk), no offence naar de Rechtbanken toe, de meest accurate beslissingen kan nemen.

Jammer genoeg moet ik ook vernemen dat de doorlooptijd lang is, en dat er zelfs dossier verloren gaan... 

Ik blijf geloven in de werking van dit instituut en kan alleen maar hopen op verbetering van de efficiëntie aldaar.. Ik mag er van uit gaan dat er aan gewerkt wordt.

Astrid CLABOTS
CLABOTS
 

nescio1
Offline
uit de kookpotten van het B.I.V.

https://www.biv.be/sites/default/files/discipline_verdicts/T9264-3304.pdf
” Syndici voeren activiteit waarin zij onderlegd zijn; dit is geenszins voorwerp van ‘spielerei’, doch van een verantwoord en gedegen optreden van een makelaar die erop prat gaat diens eigen integriteit en waardigheid door zijn werk en verrichtingen te laten spreken. 
Een afrekening gedurende 3 jaar niet opmaken getuigt geenszins hiervan. 
Ter zitting ‘een’ afrekening naar best behoren opmaken en overleggen, getuigt evenmin van diens wettelijke plichten. ”