Rechtsbijstand brandverzekering gebouw? verantwoordelijkheid syndicus bij herstelwerken gebouw??

6 antwoorden [Laatste bericht]
steffi
Offline
Beste forumleden,

Ik vraag me af of een VME rechtsbijstand geniet via de gemeenschappelijke polis brandverzekering,  indien er in een gebouw werken werden uitgevoerd waarvoor tussenkomst van de verzekering is geweest, maar waar de uitgevoerde werken duidelijk en bewijsbaar met verslagen van experten (opsporing lekken) foutief  werden uitgevoerd?

Tweede vraag in deze problematiek: kan de syndicus verantwoordelijk worden gesteld indien een aannemer aangesteld werd door de syndicus  om bepaalde  werken uit te voeren, en de  factuur van deze aannemer ook heeft betaald terwijl de syndicus niet is nagegaan of de werken degelijk werden uitgevoerd?? en er ook verder schade werd toegebracht aan zowel de  algemene als aan de privatieve delen van het gebouw.

Indien mogelijk graag een spoedig antwoord. Dank bij voorbaat
Steffi
nescio1
Offline
Hoe inlichtingen bekomen van een syndicus?


Informeel:
 
Stel de vraag aan de syndicus per e-mail of telefoon.
 
Nadeel:
De syndicus is niet verplicht te antwoorden tenzij andersluidende bedingingen opgenomen zijn in syndicuscontract, basisakte of RIO.
 
 
Formeel:
 
B.W. Art. 577-8 § 4 11 °
 
U maakt een afspraak ten kantore van de syndicus. Kopiekosten kunnen u aangerekend worden.
 
 
Welke verzekeringsmaatschappij? Deze publiceren nu dikwijls hun Algemene Voorwaarden op hun website.
Om te weten of de VME zelf een verzekering rechtsbijstand heeft, verbonden aan de blokpolis of niet, bent u aangewezen op informatie gegeven door de syndicus.

 
nescio1
Offline
Herlees:
steffi
Offline
brandverzekering Blokpolis

Beste Nescio1,

Ik heb ondertussen een kopie getregen van onze Blokpolis maar hierin is geen rechttsbijstand voorzien. Kan het  dan zomaar dat een loodgieter aangeteld door de syndicus zijn taak niet naar behoren uitvoerd? En wat kan daar eventeel aan worden gedaan. ?

Een BAV zal niet lukken de mede-eigenaars zijn bang dat ze daar mee zullen  moeten voor betalen. Ze vinden dat ik de kosten moet dragen omdat het lek in de grond van mijn badkamer is gevonden.

Moet alles verplicht via de syndicus gaan of kan ik de loodgieter ook zelf ingebreke stellen en zal dat dan ook iets uithalen??

Dank voor een reactie
Steffi

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 6 °

De syndicus vertegenwoordigt de VME juridisch.

 
nescio1
Offline
gespecialiseerde advocaat

Vraag advies aan een raadsman, gespecialiseerd in mede-eigendom.
 
Alternatief:
 
Stel uw mede-eigenaars voor de kosten van de BAV ten uwen laste te nemen.
 
Astrid Clabots
Offline
rechtsbijstand
Geachte

Er worden hier wat zaken vermengd...

- brandpolis : dekking : schade gebouw ingevolge brand en natuurrampen, aansprakelijkheid
- flankerend : rechtsbijstand, maar die strekt zich maar uit over procedures ed met betrekking tot de dekkingshorizon van de brandpolis...
- tenzij een algemene polis rechtsbijstand werd afgesloten, maar dat leid ik niet af uit uw vraag.
- aansprakelijkheid syndicus : wanuitvoering opdracht, fouten bij de uitvoering, .. BA verzekering syndicus ? 

Abstraheer uw vraag en pak aan ... 

Astrid CLABOTS
CLABOTS