rechtsplegingsvergoeding - eiser mede-eigenaar

Geen reacties
DVC
Offline
Ik ben mede-eigenaar eiser in een geding (vredegerecht) tegen de VME
Inmiddels is het vonnis uitgesproken, de vordering is ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaard.
De rechter legt de betaling van de kosten van het geding, begroot in hoofde van de eiser op XXX dagvaardingskosten en YYY rechtsplegingsvergoeding ten laste van de VME; ook het rolrecht valt ten laste van de VME

In de wetgeving vind ik evenwel hetvolgende (art. 577-9 &8, voorlaatste en laatse alinea.
De mede-eigenaar van wie de vordering in een geding tegen de VME volledig gegrond wordt verklaard is vrijgesteld van bijdrage aan de kosten van het geding die over alle andere mede-eigenaars wordt verdeeld;
Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, dan draagt de mede-eigenaar, eiser 
of verweerder, bij in de kosten van het geding lastens de mede-eigendom.

MIjn vraag is nu of ik als mede-eigenaar ook moet bijdragen in de kosten die de rechter lastens de VME heeft gelegd, zijnde de dagvaardingskosten, rechtsplegingsvergoeding en rolrecht.