rechtspraak en rechte wetgeving

12 antwoorden [Laatste bericht]
DVC
Offline

Wetgeving  15 mei 2012 - Art. 577-9 § 8
Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt de mede-eigenaar
vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, van de vereniging van mede-eigenaars die met toepassing van artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
ten laste van de vereniging van mede-eigenaars zijn gelegd.

Algemene vergadering:  09.11.2018
Dagvaarding : 08.03.2019 (mails begonnen al , 1ste brief advocate op 26/12/2018, vertraagd door verweerder)

Wetgeving 01/01/2019 - Art. 577-9 $ 8
Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar, die eiser of verweerder is, bij in de erelonen en kosten ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

Vonnis 04.02.2020
Omdat de rechter oordeelde dat er verschillen waren in het stemresultaat in de notulen en het verslag en er ongeldige volmachten werden gebruikt heeft de vrederechter een deel van  de beslissingen die ik betwistte vernietigd  Tot daar : gegrond.
De rechter oordeelde echter dat ik een aantal beslissingen vernietigd wou zien waarvan de beslissing niet duidelijk was .  De rechtbank besliste: deze onduidelijke beslissingen zijn geen beslissing, beslissingen die niet bestaan kunnen niet vernietigd worden.  Dus ongegrond! Recht <> rechtspraak!?!
Het vonnis:
Veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding, begroot in hoofde van eisende partij op € xxx,00 dagvaardingskosten en€ x.xxx,00 basisrechtsplegingsvergoeding
Zo ook wet betreft het rolrecht (50 Euro)

Hoewel ik de redenering van de rechter kan volgen heb ik in dit geval wel een probleem met de wetgeving.  Waarom laat men de rechter niet oordelen wie in ‘gedeeltelijke gegrondheid (of ongegrondheid) wie instaat voor (eventuele) verdeling van de kosten.

Ik vond het volgende terug ivm de wet van 01/01/2019:
Alle bepalingen die betrekking hebben op de algemene vergadering of haar beslissingen gelden alleen voor de algemene vergaderingen die worden gehouden na de in  werkingtreding van deze wet

Vragen :

Kan ik me op dit laatste beroepen om me vooralsnog op de wet van 15/05/2012 te beroepen?

Indien niet ; moet ik dan in alle kosten bijdragen? advocaat VME / dagvaarding / rolrecht?

Moet ik bijdragen aan mijn eigen rechtplegingsvergoeding (toch maar al te gek niet?)? 

SCORPIOEN
Offline
rechtspraak.......


Vlak voor je vraag, in het laatste lid van de geciteerde wettekst 2018, vindt je het antwoord 

als het een AV  is in 2017..is de wet van 1.1.2019 niet van toepassing. 

UIiteraard is de wetswijziging van 2012 wel van kracht, of was het een Ministerieel Besluit ?


mvg

SCORPIOEN
Offline
rechtspraak....
Verder voor u uitgezocht...
de wet van 15.5.2012 zegt niets over 577-9 §8,BW maar u bedoelt de wet van 2.6.2010

Aan de lijve ondervonden : de (standaard) gerechtskosten zelf zijn voor uw rekening, maar u moet niet deelnemen in de kosten die VME gemaakt heeft voor hun verdedediging tegen  uw klacht..

 


mvg

Jan P
Offline
Onduidelijke beslissingen zijn geen beslissing
Ik kom even terug op:
De rechtbank besliste: deze onduidelijke beslissingen zijn geen beslissing.

Wanneer is een beslissing onduidelijk? Stel Jos stelt voor om X te doen. In de notulen wordt genoteerd dat "Het voorstel van Jos wordt goedgekeurd", met vermelding van percentage onthoudingen en tegenstemmen en de namen van zij die tegen stemden en zich onthielden. Wat er is beslist blijkt dus niet uit de notulen.
Is dit rechtsgeldig?
Baton
Offline
#3

Aandachtspunten voor de syndicus bij het opstellen van de notulen


https://www.adlex.be/nl/artikels/5513-aandachtspunten-voor-de-syndicus-b...
Jan P
Offline
Ik stel vast dat  "Om in
Ik stel vast dat 
"Om in notulen te kunnen nagaan welke beslissingen werden genomen, dient de tekst van de agendapunten uit de uitnodiging integraal te worden opgenomen, met telkens een gedetailleerde weergave van het resultaat van de stemming per agendapunt."
‚Äčniet staat onder 1) Wettelijke verplichtingen, maar onder 2) Interpretaties

Wat is nu eigenlijk het antwoord op mijn vraag?


 
Baton
Offline
notulen AV moeten.....
Vormvoorwaarden notulen AV
https://www.elfri.be/artikel/vormvoorwaarden-proces-verbaal-algemene-ver...Wanneer is een beslissing onduidelijk? Stel Jos stelt voor om X te doen. In de notulen wordt genoteerd dat "Het voorstel van Jos wordt goedgekeurd", met vermelding van percentage onthoudingen en tegenstemmen en de namen van zij die tegen stemden en zich onthielden. Wat er is beslist blijkt dus niet uit de notulen.

agendapunt = Jos gaat X doen.
notulen = het voorstel van Jos wordt goedgekeurd = agendapunt om X te doen = goedgekeurd of niet.

 
Jan P
Offline
ja/nee

Beste,

Sorry maar uw antwoord is niet duidelijk voor mij.
Misschien moet er gewoon met ja/nee geantwoord worden.

Voorbeeld:
Agenda:
6. Jos wil een boom planten op plaats X.

Er staat in de notulen:
"6. Het voorstel van Jos wordt goedgekeurd met x %.
Stemden tegen: Jana en Lien (x %)
Onthoudingen: geen (x %)"

Piet koopt een maand later een appartement en ontvangt de notulen van de laatste 3 jaar.
Enkele maanden later begint Jos plots een boom te plaatsen naast het appartement van Piet.

Piet is verbaasd. Hij wist van niets.

Vraag: is de bovenvermelde beslissing een rechtsgeldige beslissing?

Als de wet goed in elkaar zit zou het antwoord altijd NEE moeten zijn. Maar wat is het antwoord hier?
 

 

Baton
Offline
rechtsgeldig....

Ja , een rechtsgeldig genomen beslissing is rechtsgeldig en uitvoerbaar.....Jos mag de boom plaatsen.

Piet , nieuwe eigenaar ,nu  lid van die vereniging , heeft zich te schikken naar de statuten van het gebouw = toetredingscontract VME , heeft zijn rechten en plichten en kan/moet zich zelf informeren mbt. de gemaakte afspraken, ook die van meer dan drie jaar geleden.
De AV beslissingen zijn (ook) wet voor die VME !

De info die hij ontvangen heeft van de notaris zijn informatief maar niet alles omvattend.

Informatieplicht Piet : kan zich informeren bij :
- de raad (vanaf 20 verplicht)
- rekeningcommissaris
- de syndicus

Jan P
Offline
Als dat correct is zijn de
Als dat correct is zijn de notulen betekenisloos zonder de bijhorende agenda.
In dat geval zou de notaris ook alle bijhorende agendapunten moeten bezorgen aan nieuwe mede-eigenaars, anders is de informatieplicht een lege doos.

Jos zou immers ook kunnen voorgesteld hebben om het appartementsgebouw af te breken en herop te bouwen....

 
Baton
Offline
het zij zo....


Het is wat het is , en herlees de linken opnieuw in #4 en #6

Agendapunten en notulen is 1 geheel, notulen verwijzen naar de agendapunten.

Zoals men zegt : Dura lex , sed lex.


 

Jan P
Offline
In dat opzicht kan men twee
In dat opzicht kan men twee verschillende agenda's versturen naar de mede eigenaars met een subtiel verschil. Niemand die het door zal hebben, met totale onrechtszekerheid tot gevolg.
En wat als er in de agenda wordt verwezen naar een document dat ter inzage ligt bij de syndicus. Men kan dit document dan achterna nog veranderen en beweren dat iets is beslist.

Ik kan me best wel inbeelden dat dit de wet is, maar het hangt met haken en ogen aan mekaar als het zo is.
Baton
Offline
waterzooiwet....
Men moet roeien met de riemen die men heeft.
Bij/in de advocatuur spreekt men soms over de "waterwetzooi" (appartementswet)
Einde