Reglement interne orde hoe wijzigen?

9 antwoorden [Laatste bericht]
WEVEGE
Offline
De eigenaars willen (zelf) een wijziging aanbrengen aan het recent in AV goedgekeurde RiO. Hoe doen we dat?
lebragard
Offline
Hoe....

Hoe en wanneer doen we dat ?
- op de volgende AV met als agendapunt RIO
- of een bijzondere algemene vergadering , aanpassen RIO
- of met een schriftelijke stemming en goedkeuring van ALLE mede-eigenaars

Astrid Clabots
Offline
wijziging RIOGeachte

dit RIO kunt u laagdrempelig onderhands aanpassen of wijzigen. Maar dat wil  niet zeggen dat dit gegeven onderhevig is aan het stemmechanisme (50 + 1).
Vervolgens wordt de bestaande tekst bijgewerkt en de wetgever heeft nadrukkelijk voorzien dat dat een bijkomende verantwoordelijkheid van de syndicus betreft.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

lebragard
Offline
wijziging RIO
Uiteraard kan men het RIO onderhands aanpassen of wijzigen maar het is de algemene vergadering die daarover beslist,  niet "en petit comité (de RvM)" of "cavalier seul" (de syndicus) .
Dus , aanpassen/wijzigen RIO =
- AV
- BAV
- schriftelijke stemming (elke mede-eigenaar akkoord)
M-ke
Offline
Misbruik v.d. bouwheer/Eigenaar mindervaliden parkeerplaats ?
Reeds dank voor de antwoorden

Mijn vraag was blijkbaar niet volledig genoeg, sory hiervoor.

Punt is dat de bouwheer de door hem in eigendom maar (met verplichte aanleg door de gemeente) blokeerd met een autowrak en alsdus voor mindervalieden NIET meer beschikbaar is.
Met volstrekte meerderheid en iedereen aanwezig is dit punt ( aankoop door de VME op de agenda AV verworpen ! ! 
Dus geen aanpassing van het RiO nodig/niet de vraag.
De AV heeft, dit twee jaar geleden reeds beslist.  . . .Gewijsde .
Kan de bouwheer op eigen dunken deze parking nu zo maar blokeren met een autowrak ?
Met dank
 

M-ke

't appartement
Offline
eigenaar?
Wie is de eigenaar van die parking?
Is ze privatief of behoort ze tot de gemene delen van het gebouw?
Maar wat heeft dat met de aanpassing van het RIO te maken?
SIEBE
Offline
INVALIDENPARKEERPLAATS
Indien de gemeente deze parkeerplaats heeft opgelegd, is deze enkel toegankelijk voor invaliden.
Indien bouwheer daar een wrak plaats ( misschien beschouwt hij het als een invalide ? ) moet de syndicus zich tot het gemeentebestuur wenden en duidelijk de afspraken en de verplichtingen hieromtrent opvragen ( of langs de notaris ).
Lieve en Marc
Offline
RIO
De zoveelste verwarring van deze nieuwe wetgeving.
Hoe moet het nu feitelijk wel?
Sorry, Mstr. A. Clabots, maar Met Uw “ Academisch Taalgebruik “ kom ik geen stap verder, evenmin met de andere quotes.
Lieve en Marc
M-ke
Offline
Mindervaliedeparking
Beste allen.

Effe bij de les blijven aub, deze parking is en nog steeds is, in onverdeelde gemeenschap van de bouwheer en dus behorend tot de VME, waarvoor hij zijn bijdrage betaald per quotiteiten

Punt is dat de bouwheer deze door hem in eigendom heeft (met verplichting tot aanleg door de gemeente) en hij deze nu blokeerd met een autowrak omdat wij ze niet in gemeenschap willen aankopenen ( lees hogere post ) en deze alsdus voor mindervalieden NIET meer beschikbaar is.
Vraag was kan dit zo maar gezien in de bouwtoelating van de gemeente een verplichting was en blijft.

Met dank

M-ke

lebragard
Offline
onderwerp....

M-ke , bij de les blijven....uw vraag , staat bij : kopen,huren,verhuren ...

U antwoord op een ander onderwerp zie #1

 

Informatie en tips over de aanpak van huren en kopen.
70
377 Misbruik ...
door M-ke
1 dag 13 uur geleden
Informatie en tips over de aanpak van huren en kopen.
70
377 Misbruik ...
door M-ke
1 dag 13 uur geleden
Informatie en tips over de aanpak van huren en kopen.
70
377 Misbruik ...
door M-ke
1 dag 13 uur geleden