reglement van interne orde

1 antwoord [Laatste bericht]
De moeflon
Offline

Geachte,

Onze syndicus heeft nog steeds geen RIO opgesteld zoals verplicht werd in de vernieuwde appartementswet.  Op de agenda van de AV staat de goedkeuring van aanpassingen in het huishoudelijk reglement/reglement van inwendige orde.
- Is het wettelijk om dit nog te stemmen ? Geldt dit huishoudelijk reglement/reglement van inwendige orde nog ?
- Wat is de geldigheid van het contract met de syndicus, aangezien dit dus ook niet is opgenomen in een RIO, meer bepaald het aanrekenen van kosten voor het opstellen van een RIO (al dan niet door een extern persoon/firma) ?
- Op welke regels kunnen wij ons beroepen in onze contacten met elkaar, met de syndicus, met derden ?

Alvast bedankt voor uw steeds zeer gewaardeerde adviezen.

 

lebragard
Offline
RIO

# De moeflon
Reeds uitvoerig aan bod gekomen op het forum....

Syndicus moet een RIO op stellen en het is ook aan de syndicus om het RIO aan te passen . 


U vindt alle info op volgende site.

https://reglementinterneorde.be/about
Meer uitleg over de wetswijziging
Nieuwe wetgeving:

Vanaf 1 januari 2019 zal het reglement van interne orde (vroeger ook wel reglement van inwendige orde genoemd) verplicht zijn voor elke vereniging van mede-eigendom (VME), of het nu om een appartementsgebouw, een vakantiepark of nog een andere zgn. “gedwongen mede-eigendom” gaat (nieuw artikel 577-4, §2, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek). De nieuwe Wet “houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing” van 18 juni 2018 vindt u hier: www.ejustice.just.fgov.be.

Wat met het oude reglement van orde/interne orde/inwendige orde?

Hoewel de wet dat vroeger niet verplichtte, hebben vele mede-eigendommen reeds een reglement van orde. Dat oude reglement volstaat echter niet onder de nieuwe wetgeving.

ect..........


- Is het wettelijk om dit nog te stemmen ? Geldt dit huishoudelijk reglement/reglement van inwendige orde nog ?
Uiteraard moet de AV zijn goedkeuring geven....is er reeds een RIO , dan wordt dit aangevuld met de verplichte wettelijke bepalingen (lees aandachtig de link , welke bepalingen van de statuten moeten overgeheveld worden naar het RIO en welke bepalingen er NIET kunnen instaan)


- Wat is de geldigheid van het contract met de syndicus, aangezien dit dus ook niet is opgenomen in een RIO, meer bepaald het aanrekenen van kosten voor het opstellen van een RIO (al dan niet door een extern persoon/firma) ?
Syndicuscontract is een onderhands contract met de VME en moet niet opgenomen zijn in het RIO....


- Op welke regels kunnen wij ons beroepen in onze contacten met elkaar, met de syndicus, met derden ?
Statuten en alle geldige beslissingen van de AV gelden voor die VME
Statuten en RIO voor die VME en derden.... 
Syndicuscontract is een onderhands contract zo , overeengekomen , met die VME 


Lees ook discussie mbt. het RIO :
http://quimmo.be/nl/forum/juridisch/wijziging-artikel-reglement-van-mede-eigendom