reglement van medeeigendom - volmachten enkel aan andere mede-eigenaar of aan de syndicus

5 antwoorden [Laatste bericht]
tomdr
Offline
In het reglement van medeeigendom van ons gebouw staat vogenden bepalin onder "artikel 27 Stemmen" : "... Elke medeeigenaar mag, mits een bijzondere volmacht, een mandataris de opdracht geven hem te vertegenwoordigen en in zijn naam stemmen op de vergadering. DIT MANDAAT KAN ENKEL GEGEVEN WORDEN AAN EEN MEDE-EIGENAAR OF AAN DE SYNDICUS."
Dat de volmacht enkel aan een andere medeeigenaar of aan de syndicus kan gegeven worden, is dit wettelijk? Is deze beperking mogelijk onder de nieuwe wet?
In de wet staat "iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering. ..... De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden ...."
Ik veronderstel dat de nieuwe wet dwingend is, en dat ons reglement van medeeigendom onderandere op dat punt zal moeten aangepast worden. Is mijn veronderstelling juist?
met vriendelijke groeten,
tom

Van Wynsberghe Jan
Offline
Uw veronderstelling is juist.
Uw veronderstelling is juist. De syndicus kan niet optreden als lasthebber. Uw reglement van mede-eigendom moet zeker aangepast worden worden op dit punt.
Quimmo
Offline
In elk geval moet uw

In elk geval moet uw reglement van mede-eigendom aangepast worden aan de nieuwe wet, dit is waarschijnlijk slechts een van meerdere clausules die nader bekeken zullen moeten worden.

Zoals het vermeld staat, is uw reglement trouwens wel heel erg beperkend voor de mede-eigenaars. Neem het geval van een koppel waarvan bijvoorbeeld de man volledig eigenaar is van een appartement en de vrouw niet. Indien de man niet zou kunnen deelnemen aan de AV, zou hij in dat geval zelfs zijn vrouw niet kunnen aanduiden als lasthebber, wat toch wel erg sterk is.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Jack
Offline
Hallo, Wat als de syndicus

Hallo,

Wat als de syndicus ook mede-eigenaar is (in een klein appartementblok met 4 eigendommen)?

Kan deze mede-eigenaar/syndicus dan wel een volmacht krijgen van een andere mede-eigenaar?

Als de syndicus wettelijk niet als lasthebber kan optreden, hoe zit het dan met zijn eigen eigendom? Daar is hij toch ook lasthebber van?

Of geldt de wettelijke bepaling enkel wanneer de syndicus een derde (niet eigenaar) is ?

Alvast bedankt!

Quimmo
Offline
Neen, dat kan niet

Ook wanneer hij zelf mede-eigenaar is, kan de syndicus geen volmachten van andere mede-eigenaars aanvaarden. In de wet, Art 577-6 §7 staat letterlijk "De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering."

De mede-eigenaar-syndicus kan dus wel meestemmen en mee overleggen, maar geen extra volmachten aannemen. Ook dient hij zich bij het stemmen en overleggen te onthouden bij thema's die zijn eigen mandaat aangaan: "Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door (haar) in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslaging en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd."

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom