Reservefonds

7 antwoorden [Laatste bericht]
Yveke
Offline
In ons appartementsgebouw bestaat geen reservefonds (op algemene vergadering in 2011 unaniem beslist om geen reservefonds aan te leggen).
Bij onze laatste afrekening staat nu plots reservefonds vermeld met een som van 9000€. Die afrekening loopt van 01/11/2011 tot 31/01/2012 en staat gedateerd op 5/3/2012. Het betreft hier in feite een voorschot op werken die nog moeten uitgevoerd worden in de maand september. Er werd besloten om die werken te laten uitvoeren op een bijzondere algemene vergadering op 16 februari 2012.
Op onze afrekening staat bovendien ook vermeld dat ons aandeel in de kosten moet betaald worden voor 14 - 02- 2012 ... Hoe kan het dat men al moet betalen voor werken
waarover nog moet beslist worden of die al of niet zullen uitgevoerd worden?

Moeten wij dat zomaar betalen en hiermee een precedent scheppen voor de toekomst of wat kunnen wij hiertegen doen?
Nevy
Roel De Cleermaecker
Offline
Als er beslist werd geen
Als er beslist werd geen reservefonds op te richten, dan is dit wel een bijzondere afrekening. Natuurlijk moet er wel voldoende provisie zijn voor de kosten van de werkzaamheden te dragen...

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Yveke
Offline
Raadt u ons aan voorlopig
Raadt u ons aan voorlopig niet te betalen? Moeten we dan de syndicus per brief verwittigen waarom we niet betalen ?

Moeten wij met onze afrekening naar de vrederechter?
Nevy
Roel De Cleermaecker
Offline
Door niet te betalen straft u
Door niet te betalen straft u enkel de VME. Naar ik heb begrepen zijn deze gelden nodig voor werken aan het gebouw? Natuurlijk moet bekeken worden of dit € 9000 kost of de syndicus er niet van profiteert om extra aan te rekenen.
Ik denk dat u de rol van uw syndicus dient te bekijken?
Diens methode van afrekenen is zeker in vraag te stellen en deze zal zich hieromtrent moeten verantwoorden.
Misschien een spoedvergadering bijeenroepen, en alleszins misschien even een verdere blik laten werpen op de bewuste afrekening naar haar correctheid.
quid de commissaris van de rekeningen?

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Yveke
Offline
Bedankt
Geachte,
Beste dank voor het vlugge antwoord.
We kunnen misschien best eerst een afspraak maken met de syndicus om hem op de feiten te wijzen en voorstellen voor een spoedvergadering met voorzitter en commissaris?
Nevy
Quimmo
Offline
Is in het oog te houden

U moet ook bekijken of het echt wel om een reservefonds gaat, op een aparte bankrekening, of dat gewoon de verkeerde benaming gebruikt is. Het kan zijn dat de syndicus gewoon provisie opgevraagd heeft om zeker te zijn dat het nodige geld in kas is alvorens de bestelling van de werken te doen.

Strikt genomen heeft u natuurlijk gelijk dat het niet correct is dit te doen, nog voor de beslissing genomen is, maar niet betalen indien het uiteindelijk toch moet gebeuren als de werken gestemd zijn, heeft weinig zin.

Maar zoals hoger gesuggereerd zou ik idd wel eens met de commissaris van de rekeningen afstappen bij de syndicus en de zaak controleren, daarna rapport uitbrengen op de AV. Dan voelt de syndicus ook dat hij zich niet zomaar om het even wat kan permitteren.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

lynda
Offline
Is het normaal dat de
Is het normaal dat de syndicus alleen de handtekening heeft op de rekening van het reservefonds ? Moet er geen 2e handtekening zijn en dan van wie ? commisaris rekeningen of voorzitter raad van mede-eigendom?

Linda