Schending deontologie door de syndicus met nare gevolgen voor de VME

1 antwoord [Laatste bericht]
etdh
Offline
Geachte, Bij de VO van de buitenaanleg heeft de syndicus de notulen van de AV niet gevolgd. Ttz. de AV heeft 10 mandatarissen aangesteld om de VO in goede banen te leiden. 7 van hen waren niet uitgenodigd, 2 anderen waren belet. De VO is door één aanwezig mandataris opgeleverd onder druk van de syndicus(die geen partij is!) en zonder opmerkingen + in het nadeel van alle mede-eigenaars. Er waren immers zeer ernstige tekortkomingen. De syndicus is in gebreke gesteld maar reageert niet. Kan via procedure bij de Vrederechter de nietigheid van de VO worden gevorderd of is dit voor Burgerlijke rechtbank?
nescio1
Offline
uw advocaat is uw meest aangewezen raadgever