Staat syndicus boven de wet ?

11 antwoorden [Laatste bericht]
lode100
Offline
Staat syndicus boven de wet ? Kan hij zo maar op eigen houtje zijn eigen spelregels opleggen ?

 
e.d.v.
Offline
Boekhouding
En waar is uw commisaris van de rekeningen? Die had toch al vroeger onregelmatigheden moeten signaleren. Als hij dat niet heeft gedaan is hij mede-verantwoordelijk.
Gezien de complexiteit lijkt het mij nodig om een 'expert' aan te stellen en naar de vrederechter te gaan met de onregelmatigheden die worden vastgesteld.
Emiel D.V.
lode100
Offline
En weer kosten dan he, daar
En weer kosten dan he, daar draait alles om in dat wereldje, geld geld geld en veel miserie vanaf min 1.
SCORPIOEN
Offline
staat syndicus boven wet​uit de dagelijkse praktijken, antwoord : blijkbaar JA.

Maar zonder kosten zal je ook geen resultaat hebben.

​Het hele verhaal is overduidelijk voer voor de vrederecchter, maar daarmee kom je soms niets verder.

​Allemaal aan de lijve ondervonden, maar met een stevig dossier kan je hem vroeg of laat toch klem rijden.
 


mvg

nescio1
Offline
zelfanalyse
Vooreerst zouden wij willen opmerken dat vertrekkend vanuit zijn vorming de syndicus een betrouwbare boekhouding zou moeten (kunnen) afleveren.
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
 
 
De wetgever heeft de eigenlijke contrôle van de boekhouding toevertrouwd aan de CvR, zonder aan deze persoon, qua vorming, eisen te stellen. (Geen diplomafetisjisme).
 
Het komt dan ook aan de CvR zelf en de AV toe te oordelen of het nodig is een bijkomend beroep te doen op personen om de boekhouding te controleren of van in het begin reeds hogere eisen te stellen aan wie de functie zal invullen.
Verder :
 
http://www.elfri.be/diefstal
Art. 489ter


 
lebragard
Offline
staat de syndicus boven de wet

Ja de syndicus staat boven de wet , op voorwaarde dat de mede-eigenaars , de VME ,
dit toelaat , zodat de AV onregelmatige , onrechtvaardige en zelfs bedrieglijke beslissingen kan nemen.
Dus de syndicus staat boven de wet , indien de VME dit toelaat.

Indien de VME , eist (contract) dat de syndicus de wet en de statuten van het gebouw moet toepassen en erop toeziet dat dit ook gebeurd wel dan staat de syndicus niet boven de wet en moet deze handelen conform de wet en de statuten.

Indien de syndicus doet waar hij zin in heeft :
- waarschuw de syndicus ( zie vonnis vrederechter)
- leg klacht neer bij zijn beroepsorganisatie
- stel de syndicus persoonlijk verantwoordelijk
- stap naar de vrederechter 


Vonnis vrederechter van 2015 :

" Tweede verweerster (syndicus) zich te horen zeggen voor recht dat ze op basis van haar foutief advies de A.V van ......heeft laten beslissen om de .....in plaats van te adviseren rekening te houden met art.7 van het algemeen reglement van mede-eigendom."

"Tweede verweerster (syndicus) zich te horen zeggen voor recht dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan gebrekkige informatie en afwending van de bestemming van gemeenschapsgelden .... en zulks in strijd met art.12 van het reglement van mede-eigendom."

" Tweede verweerster (syndicus) in persoonlijke naam wegens haar tekortkoming aan haar verplichting tot naleving van het reglement van mede-eigendom , te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 1000€, onverminderde de gerechtelijke intresten tot datum van betaling."


Dus indien een syndicus de statuten niet respecteerd ----> vrederechter en boete , potje breken potje betalen. 

 

Astrid Clabots
Offline
syndicus - taken - VME


Geachte

De syndiucs is in de eerste plaats een uitvoerend orgaan.

Hij voert dan ook de beslissingen uit genomen door de AV.

Tweedens mag hij dringende en bewarende beslissingen nemen, waarvan de uitvoering nadien moet geregulariseerd worden.

Tenslotte meen ik dat een professionele syndicus de leden van de VME mag wijzen op wettelijke bepalingen, wettelijke vereisten, ontwikkelingen, gebruiken, ...
Of hij zich daarmee boven alles en iedereen stelt, is vaak een kwestie van perceptie...

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

 

lebragard
Offline
de leden van de VME mag wijzen.....

@clabots

uw tekst zou moeten zijn : niet mag maar moet, is verplicht ..

Tenslotte meen ik dat een professionele syndicus de leden van de VME verplicht/MOET wijzen op wettelijke bepalingen, wettelijke vereisten, ontwikkelingen, gebruiken, ...

Van een prof.syndicus mag verwacht worden dat hij/zij erover waakt dat de VME de statuten en de wet respecteert. Hij/zij moet deze toepassen en ernaar handelen.

Persoonlijk kan de syndicus verantwoordelijk gesteld worden indien hij/zij de Vme , fout , verkeerde informatie geeft en handelt tegen de statuten van het gebouw.

Cfr. vonnis vrederechter :


" Tweede verweerster (syndicus) zich te horen zeggen voor recht dat ze op basis van haar foutief advies de A.V van ......heeft laten beslissen om de .....in plaats van te adviseren rekening te houden met art.7 van het algemeen reglement van mede-eigendom."

"Tweede verweerster (syndicus) zich te horen zeggen voor recht dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan gebrekkige informatie en afwending van de bestemming van gemeenschapsgelden .... en zulks in strijd met art.12 van het reglement van mede-eigendom."

" Tweede verweerster (syndicus) in persoonlijke naam wegens haar tekortkoming aan haar verplichting tot naleving van het reglement van mede-eigendom , te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 1000€, onverminderde de gerechtelijke intresten tot datum van betaling."


 

chrisguillaume
Offline
Taak van beroepssindicus
Met deze geef ik Meester Clabots groot gelijk, wat betreft de taak van een beroepssindicus. In de praktijk verloopt het wel eens anders, in Antwerpen zeker. En een klacht bij hun beroepsorganisatie, het B.I.V, geeft soms resultaat, dit wil zeggen ze contacteren de sindicus, die regelt de zaak , en dan krijg je achteraf een brief dat je klacht "geklasseerd" is, omdat de sindicus intussen de zaak in orde gebracht heeft. Soms denk ik dat een organisatie als "Test Aankoop", eens een grote enquete en onderzoek zou moeten doen, tenslotte zijn er enorm veel mensen die in een mede-eigendom zitten.
lebragard
Offline
groot gelijk...
@chrisguillaume

Mag ik ervan uitgaan dat je mijn post @lebragard als antwoord op dat van @clabots
"een groot gelijk geeft" ?
nescio1
Offline
graag bronvermelding

Vredegerecht van ? Datum vonnis ? Gepubliceerd j/n ?
Op aanvraag beschikbaar bij plaatser post ?
 
lebragard
Offline
vredegerecht van......
Vredegerecht van ?
vredgerecht van Maaseik

Datum vonnis ?
datum ../../2015

Gepubliceerd j/n ?
weet plaatser/poster niet


Op aanvraag beschikbaar bij plaatser post ?
in bezit van het vonnis , maar voorlopig niet volledig deelbaar voor het forum !