Statuten complex d.d. 2002 - uitbreiding via nieuwbouw in 2017

4 antwoorden [Laatste bericht]
Hermy36
Offline
In een bestaand gebouwencomplex met statuten d.d. 2002 wordt een appartementsgebouw opgericht met 9 appartementen. (aanvang werlen 1/6/2017 - voltooiing 1/2/2019)
Voor de basisakte verwijst men naar de statuten van het complex die erop van toepassing zullen zijn.

Mijn vraag: koopt men geen kat in een zak omdat de statuten van het geheel van toepassing zijn.
In de verkoopsovereenkomst staat wel dat de onderscheiden appartementsgebouwen (4 bestaande en 1 in oprichting) volledig gescheiden van elkaar functioneren zodat de syndicus de kosten  verrekend per gebouw. Op die manier dient gebouw 1 niet bij te dragen in de kosten die specifiek bestamd zijn voor gebouw 5.

Mijn 2de vraag: dienen de statuten voor het gebouw in oprichting niet aangepast te zijn aan de wet van 2010?
Kan men dit afdwingen of laten opnemen in de verkoopsovereenkomst?
ha
Quimmo
Online
Waarom een kat in een zak?

Statuten zijn statuten, het lijkt me logisch dat men geen totaal andere regels zou gaan schrijven voor een bijkomend gebouw in een complex. En de "oude" statuten moeten trouwens ook aangepast zijn aan de wet van 2010, dus daar zou er geen verschil mogen zijn. Indien het nieuwe gebouw dan niet bijdraagt in herstellingskosten van de oudere gebouwen zie ik niet direct een probleem.

Indien de statuten niet aangepast zijn in 2010 is het een andere zaak. De wet is toch van dwingend recht en heeft dus voorrang op clausules in de oude statuten, maar u zou wel kunnen proberen te bedingen dat u niet bijdraagt in eender welke kosten te wijten aan het uitblijven van het aanpassen van de statuten aan de wet.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Hermy36
Offline
Complex met 5 gebouwen

​De 4 bestaande gebouwen dateren van 2002. Statuten zijn niet aangepast aan 2010.
​Ik zal laten opnemen dat de kopers van het 5de gebouw (oplevering 0/1/2019) niet moeten bijdragen in eender welke kosten te wijten aan het uitblijven van het aanpassen van de statuten.
Ik zal eveneens verwijzen naar de mogelijkheid voor het oprichten van een deelvereniging met rechtspersoonlijkheid en de voordelen voor het nieuwbouwgedeelte.

​Bedankt voor uw suggesties.

ha
Astrid Clabots
Offline
Statuten - aanpassing - VME


Geachte

Inderdaad, best dat de statuten minstens conform worden gemaakt aan de Wet van 2010.

Ik geef nog mee in dat verband dat er dit jaar nieuwe betekenisvolle wetswijzigingen op komst zijn.
Misschien kunnen die ook geïntegreerd worden ?

Voor het overige vind ik de oprichting / activering van een deelvereniging met rechtspersoonlijkheid een goede reflex.

Is dit ook gebeurd voor de andere gebouwen destijds ?

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten


 

Hermy36
Offline
Bedankt voor de reactie. De
Bedankt voor de reactie.
De statuten zijn niet aangepast geweest aan de wet van 2010 en de huidige syndicus is tegen deelverenigingen.
ha