Stemplicht AV

1 antwoord [Laatste bericht]
DeRo
Offline
Op de agenda van een BAV staan punten waarover normalerwijze dient gestemd met formuleringen als: "Al dan niet goedkeuring van uitgevoerde werken door eigenaar X... na voorleggen van positief keuringsattest door erkend keuringsorganisme over de geplaatste elektrische installatie  ...   "  
Kan een eigenaar Y afdwingen dat over dit agendapunt NIET GESTEMD wordt door de vergadering omdat het attest volgens hem niet in orde is terwijl het volgens andere eigenaars wel in orde is.
Kan eigenaar Y zover gaan dat hij de secretaris laat notuleren dat eigenaar X persoonlijk verantwoordelijk wordt gesteld voor de risico's die zouden ontstaan als gevolg van een keuringsattest dat niet in orde (volgens hem) en hierover dan de vergadering wil laten stemmen.  
Is het volgens de wet verplicht dat de AV STEEDS haar stem uitbrengt over ter stemming gelegde agendapunten?
Quimmo
Offline
Is de installatie gekeurd of niet?

Het lijkt me dat er ofwel een verslag is van een officiële keuringsinstantie ofwel geen verslag. Indien er een verslag is, op welke basis stelt u dat dan nog in vraag? Als de eigenaar bedrog gepleegd heeft om de keuringsinstantie te misleiden, is hij verantwoordelijk hiervoor. Indien niet, dan lijkt de keuring mij OK.

Een juridisch specialist kan mij tegenspreken, maar ik denk niet dat er kan vermeden worden dat over een punt gestemd wordt, anders kunnen ook de rechten van een eigenaar om een punt op de agenda te zetten met de voeten getreden worden. Maar u kunt natuurlijk ook tijdens de vergadering (beter nog ervoor) uw mede-eigenaars er op wijzen wat er fout is met de werken en wat de consequenties voor de VME kunnen zijn indien ze de werken goedkeuren.

Wat de notulen betreft is dit in de nieuwe wet eerder beperkt tot een overzicht van de uitslagen van de stemmingen, niet de weergave van de debatten. Men is ook verplicht te noteren wie tegen gestemd heeft en wie zich onthouden heeft, maar ik ben niet zeker dat u de secretaris ook kunt verplichten uw extra bemerkingen te notuleren. Op het einde van de zitting moeten de notulen ondertekend worden door alle nog aanwezige mede-eigenaars; indien u blijft tot ze klaar zijn kunt u ze dus ook inkijken. Verder kunt u ook de syndicus en de mede-eigenaar in kwestie al op voorhand aangetekend wijzen op de mogelijke gevolgen van hun voorstellen.

Indien u zeker bent van uw stuk en kunt bewijzen dat het keuringsrapport niet klopt zou u de beslissing ook nog binnen de 4 maanden door de vrederechter kunnen laten vernietigen - of de andere mede-eigenaars al op de AV duidelijk maken dat u dat zult doen, met bijkomende kosten voor de VME zodat u ze misschien op andere gedachten kunt brengen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom