Stemrecht bouwheer

9 antwoorden [Laatste bericht]
syndicimmo
Offline
In een nieuwbouwresidentie van 21 appartementen zijn er 18 verkocht en nog 3 in eigendom van de bouwheer. Nu is er een appartement verkocht aan iemand die er een vrij beroep wil uitoefenen. Dit is echter niet voorzien in de basisakte die dus dient aangepast te worden. Twee eigenaars zijn echter niet akkoord met de vestiging van een vrij beroeper (tandarts). Er is een meerderheid van 4/5 nodig om de basisakte aan te passen. Dus dienen 17 eigenaars hierover te stemmen (tandarts niet en bouwheer ook niet voor de 3 onverkochte appartementen, wegens belangenvermenging) Klopt dit, want volgens de notaris mag de bouwheer wel meestemmen.
 

Syndicimmo

SIEBE
Offline
bouwheer
Indien 1 van de 3 appartementen verkocht is; heeft de tandarts geen stemrecht in deze zaak.
De bouwheer wel gezien hij eigenaar is van 2 appartementen.
Notaris is correct.
Huismier
Offline
de notaris heeft inderdaad
de notaris heeft inderdaad gelijk maar er is wel nog iets anders
jullie hebben een appartement gekocht in een wooncomplex en de bouwpromotor moet dit leveren met de kenmerken waarmee hij het heeft verkocht
zij mag geen initiatief nemen om dit veranderen want dit is duidelijk een essentieel onderdeel van jullie koop

de eigenaars die niet akkoord gaan kunnen een aangetekend schrijven richten aan hun bouwpromotor dat zij niet akkoord gaan met het initiatief van de bouwheer en dreigen met gerechtelijke stappen
 
't appartement
Offline
toch wel mogelijk

Het appartement is blijkbaar reeds verkocht aan die tandarts.
Die vraagt nu aan de VME een wijziging van de basisakte waardoor het mogelijk wordt er een zelfstandig beroep uit te oefenen.
Het is nu aan de AV om dat al of niet met 4/5 goed te keuren.
Het is de wet die expliciet  in die mogelijkheid voorziet, niet de promotor.
De bouwpromotor kan niet boven de wet staan en de toepassing ervan verbieden!
Een brief sturen naar de bouwpromotor heeft daarom geen enkele zin.
Huismier
Offline
Dat kan toch niet dat dat
Dat kan toch niet dat dat tandarts-appartement al verkocht is via akte. Indien dat zo is gaat de notaris zwaar in de fout. Het is mogelijks een verkoopsovereenkomst met opschortende voorwaarde, waarbij de akte pas zal worden verleden als de bestemmingswijziging is goedgekeurd.

Indien de bouwpromotor het appartement wil verkopen als tandartspraktijk, dan ben ik niet akkoord met 't Appartement. Een brief sturen naar de bouwpromotor en dreigen met gerechtelijke stappen is volkomen terecht. Een koper kan wel degelijk argumenteren dat hem een appartement is verkocht geweest met allemaal woonappartementen (reglement mede-eigendom). Stel je maar eens voor dat je als eerste een woonappartement koopt in een complex van 10 woonappartementen en dat de bouwpromotor daarna een bestemmingswijzigng voorlegt aan de algemene vergadering om de overige 9 te veranderen naar hoerenkot. Dat is een duidelijke schending van de leveringsplicht.


Mocht het appartement al via akte zijn verkocht, en mocht het de eigenaar zelf zijn die daar een tandartspraktijk wil organiseren, nadat hij het als woonappartement via akte heeft gekocht, dan is de situatie anders natuurlijk.

Het scenario dat de akte van de aankoop van dat 'tandarts' appartement al is verleden zou overigens heel vreemd zijn... 
 
't appartement
Offline
lijkt duidelijk
"Nu is er een appartement verkocht aan iemand die er een vrij beroep wil uitoefenen. Dit is echter niet voorzien in de basisakte die dus dient aangepast te worden."

Het is dus al verkocht. En nu moet eerst nog de basisakte aangepast worden vooraleer de tandarts zijn boor in gang mag zetten.
Kan als 4/5 akkoord gaat.
Huismier
Offline
Die tandarts gaat toch geen
Die tandarts gaat toch geen appartement kopen als hij niet zeker weet dat hij er iets mee is...

Vermoedelijk verkocht via compromis maar niet via akte.
Indien reeds via akte, neemt de tandarts een heel groot risico...
't appartement
Offline
tandarts pineut
Ja als de 4/5 niet wordt behaald is hij de pineut.
Een compromis tekenen zonder de inhoud van de basisakte te kennen is niet slim.
 
lebragard
Offline
ioniserende straling

Ter info : ook zal de tandarts de nodige voorzorgen moeten nemen in het appartement, om te voldoen aan de norm "ioniserende straling" .
https://fanc.fgov.be/nl/system/files/regelgeving-stralingsbescherming-tandheelkunde.pdf

Quimmo
Offline
Elke eigenaar mag stemmen

Indien de tandarts effectief al eigenaar is, mag hij volgens mij wel meestemmen.

Wel een belangrijke opmerking van @lebragard wat betreft stralingsbescherming. Bij een stemming over de aanpassing van de statuten zou de informatie over de maatregelen die de tandarts zal nemen best al voorliggen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom