syndicus en verzekering

1 antwoord [Laatste bericht]
wimke
Offline
een korte maar krachtige vraag :
Kan een syndicus ( die tegelijkertijd ook verzekeringsmakelaar is ) ook als verzekeringsmakelaar optreden voor de residentie waarvan hij syndicus is ?
Bestaat er desbetreffende iets als een deontologische code voor de syndicus ( onverenigbaarheden met de functie van syndicus ) ?

Willy Govaers
Quimmo
Offline
Mits toestemming van de AV

Het lijkt me dat hij de AV expliciet hierover toestemming moet vragen, maar dat er dan geen probleem is.

De wet zegt over belangenvertrengeling: "15° de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden, naaste familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij wege van een beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal"

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom