syndicus factureert aan....

3 antwoorden [Laatste bericht]
lebragard
Offline


Een mede-eigenaar doet beroep op een vrederechter en start een verzoeningsprocedure.
Syndicus komt naar de verzoening en men komt tot een akkoord.

Achteraf factureert de syndicus aan die mede-eigenaar 150€ !
Kan dit ?

ps : ik mis de tussenkomst van Naicwill op het forum !

nescio1
Offline
internetetiquette

Reeds uitvoerig behandeld (13 antwoorden) in :
 
http://blog.smartsyndic.be/qa/individuele-kosten-te-hoge/
 
lebragard
Offline
helaas.....

helaas.....zonder antwoord---> voor die vraagsteller op dat forum en ook ik had graag een antwoord op die vraag .

Uitvoerig behandeld met 13 antwoorden , lees even na aub :
3 antwoorden van uzelf : leg klacht neer BIV , Geens en met een tegenvraag (dilbeccha)
1 antwoord van advocate , ook niet inhoudelijk , maar tegenvraag
2 antwoorden van mezelf


Graag een deskundige die een gepast antwoord kan geven !

Het kan toch niet zijn dat een syndicus vrij kan factureren aan een mede-eigenaar als deze hem laat oproepen in verzoening bij een vrederechter ! 

Mijn stelling :

Syndicus heeft een contract met de VME en niet met de individuele eigenaar als dusdanig.


Uitzonderlijk bestaat er toch een contractuele band tussen de syndicus en een individuele mede-eigenaar, meer bepaald wanneer deze laatste door middel van een overeenkomst bijkomende bevoegdheden heeft gegeven aan de syndicus. 

Dus syndicus kan niet factureren aan die mede-eigenaar mbt. verzoening vredegerecht ,
onder het mom van buitencontractuele prestaties.
 


Een mede-eigenaar doet beroep op een vrederechter en start een verzoeningsprocedure.
Syndicus komt naar de verzoening en men komt tot een akkoord.

Achteraf factureert de syndicus aan die mede-eigenaar 150€ !
Kan dit ?

ps : ik mis de tussenkomst van Naicwill op het forum !

 

Astrid Clabots
Offline
oproeping in verzoening - kosten syndicus


Geachte

Dit is een spijtig fenomeen dat zich vaker voor doet en jammer genoeg vele mede - eigenaren voortijdig doet besluiten om hun oproep niet voor de Vrederechter te doen brengen.

Over de rechtsgrond waarop deze syndicus nu baseerde om u dit bedrag aan te rekenen, kan ik geen uitspraak doen. Er ligt hier geen syndicuscontract voor of welke beslissing dan ook van de AV.

Voorstel :
* voorafgaand aan de verzoening de syndicus een schrijven sturen met vraag om oplossing. Voorbehoud maken voor het oproepen in verzoening en dan reeds aangeven dat de kosten te zijnen laste zijn voor zover niet wordt in gegaan op uw minnelijk verzoek. Want dan heeft u net deze koste willen vermijden.
Het is niet sluitend, maar het is een begin ...

De syndicus doet er goed aan na zo'n schrijven
* transparant te zijn en de mede eigenaar te ontvangen en te aanhoren
* ofwel heeft de syndicus redenen om dat in het specifieke geval niet te doen maar dan dient ook dit gemotiveerd te worden meegedeeld.

Op basis van dergelijke communicatie kan in rechtvaardigheid geoordeeld worden over dergelijke kosten ...

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars