Syndicus komt zijn deontologische verplichtingen niet na

4 antwoorden [Laatste bericht]
etdh
Offline
Geachte, Kan ik als mede-eigenaar de syndicus in gebreke stellen als die zijn deontologische verplichtingen niet nakomt?
SCORPIOEN
Offline
Syndicus komt zijn deontologische verplichtingen niet

NEEN, 
wel  zijn deontologisch falen signaleren aan het BIV, alleen zij kunnen oordelen over eventuele  deontologische fouiten van een syndicus.
Het BIV is een Bedrijf Instituut van  Makelaaars, in leven gehouden door  het lidgeld van die makelaars....maak je dus niet veel illusies.

Hoogstens als hij zijn wettelijke taken niet vervult, en als gij erdoor benadeeld wordt of schade lijdt kunt gij de vrederechter terecht, en dan nog ....

Waar blijven de twee organen van toezicht op het werk van de syndicus ? :Raad van Mede-eigendom en commissaris van de rekeningen.

Wat voor U mogelijks een groot probleem is, kan voor een ander een futiliteit zijn.

Wat is uw probleem?
 


mvg

nescio1
Offline
B.I.V. = orde van vastgoedmakelaars vergelijk met orde artsen

 
Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :
 
”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante
 
http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding
 
Opgelet: Het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.
 

Opvolging B.I.V. :
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/procedure-biv
(# 6 : antwoord van chrisguillaume)
 
 
Dien een afzonderlijke klacht in per dossier.
Het B.I.V. zal wel zorgen voor de centralisatie en de verbetering van hun statistieken.

 
 
Illustratie:
https://www.biv.be/tuchtrechtspraak/tuchtbeslissingen-van-de-kamers
 
 
rudy1906vds
Offline
deontologische verplichtingen
Beste,

Reeds meerdere malen heb ik deze problematiek aangekaart bij het BIV met constant dezelfde reactie : er bestaat geen geschillencommisie in de schoot van het BIV, dus moet je een formele klacht neerleggen en die word dan onontvankelijk verklaard. En ja, als die syndicus dan ook nog in de Raad van Bestuur zit.......

Dus al 3 jaar probeer ik tot een vergelijk te  komen , maar ik krijg geen enkele reactie noch van de syndicus, noch van de leden van de RvM, die de kant van de syndicus ipv. de kant van de mede-eigenaars.  Mijn dossier is nochthans  solide.
 
rudy
nescio1
Offline
alternatief?