Syndicus vraagt om reservefonds aan te vullen

14 antwoorden [Laatste bericht]
VE
Offline

De syndicus vraagt via mail om 3 euro per aandeel te storten voor de aanvulling van het reservefonds voor het lopend jaar 2021.
Daar is niet over gestemd.  Er zijn geen vergaderingen gehouden in 2021 en in 2020 is daar in geen enkele vergadering iets over gezegd.
Te betalen binnen 8 dagen.  Het gaat om bijna 300 euro in ons geval.
Kan dit zomaar?

MVG
Ve
Baton
Offline
rekencommissaris


Vraag dit even na bij uw rekencommissaris.....en aan de Raad van mede-eigendom.

Het gaat over het spaarkapitaal/reservefonds , welke beslissing heeft de AV genomen mbt. het reservefonds ? Een syndicus heeft daarover niets te zeggen behoudens wanbetalingen.

SIEBE
Offline
RESERVEKAPITAAL
Sluit mij aan bij Baton.

Bijdragen/jaarlijkse provisie reservekapitaal worden beslist op de AV. 
= 5% op totaal van de kosten van het afgelopen boekjaar; te verdelen per quotiteit.

De AV heeft het recht om met 4/5 meerderheid te beslissen geen reservekapitaal aan te leggen ( volgens mij ook per jaar beslisbaar ).

Indien de continuïteit van VME in het gedrang komt, wegens te kort aan financiële middelen ( gezien nu deze corona crisis situatie en gebrek aan AV); dan kan de syndicus zonder toestemming een extra provisie op  vragen, welke verrekend wordt op de eerstvolgende jaarafrekening.

Andere mogelijkheid heeft de syndicus : een verhoging ( door bijkomende opvraging ) van het werkkapitaal ( welke steeds terugbetaalbaar is bij verkoop ). Maar deze oplossing is ook slechts na goedkeuring op de AV.

Dus gewoon een extra provisie opvraging op de gemeenschappelijke bankrekening VME.
 
VE
Offline
rekencomissaris en RME doen niets
rekencomissaris en RME doen niets, heulen immers mee met syndicus. overige eigenaars zijn onwetend en slikken alles.  een kliek rond RME en RME-kascomissaris (ja twee functies in één persoon) doen hun ding ten koste van alle anderen. Corona maakt vergaderen onmogelijk en men profiteert van het tijdsverloop. opvraging is letterlijk omschreven "reservekaptiaal jaar 2021" daar is nooit enige beslissing over gevallen.  volgende vergadering in 2022 wordt dat fijntjes geregulariseerd.
MVG
Ve
nescio1
Offline
quid 2019?
VE
Offline
opvragen voor reservefonds
Op de AV gehouden 05/09/2020 werd volgende beslist onder punt 7.
"7. Aanvulling van reservefondsen.
De vergadering stelt voor om het reservefonds te voeden tegen een tarief van 3 euro /quotiteit. De betaling dient voor 30 november 2020 bij de syndicus binnen te zijn op zijn rekening ... geopend op naam van de mede-eigendom."

Vraag:
Kan dit principe -thans niet zo voorgesteld op de vergadering- beschouwd worden als evident terugkerend en/of is dat bovendien gedekt door de Covid wet 20/12/2020.
MVG
Ve
't appartement
Offline
5 percent automatisch
Indien niets beslist door AV dan geldt AUTOMATISCH 5 percent van de werkingsmiddelen als opvraging voor reservefonds.
ENKEL indien men van die 5 percent wil afwijken moet de AV beslissen, anders niet: dan is het van rechtswege 5 percent.
Baton
Offline
#6

#6 is inderdaad van toepassing voor die VME ' s waarvan hun mede-eigendom 5 jaar geleden of nog eerder is opgeleverd. (vanaf 2019 wet mede-eigendom)

 

VE
Offline
opvragen voor reservefonds

Opvraging gaat ver boven 5% van her werkingsbudget.
Wordt overigens ook niet toegelicht waarvoor en op welke basis dat bedrag aangerekend wordt.

MVG
Ve
nescio1
Offline
contradictio in terminis?
nescio1
Offline
duidelijke bevoegdheidsovertreding, zoals u het voorstelt

 

B.W. Art. 577-10 § 4 (wetgeving versie 2018)

Enkel de beslissingen genomen in een (B)AV ingevolge een met behoorlijke meerderheid goedgekeurd agendapunt en behoorlijk genotuleerd, zijn bindend voor alle leden van de VME.

 

Reageer minstens met een aangetekende brief, kopie RvME, CvR en andere mede-eigenaars.

 

SIEBE
Offline
RESERVEFONDS
TS mag ik verwijzen naar de link op smartsyndic : normaal geen 2 dezelfde topics op 2 fora.
Aldaar heeft Dilbecchaa u reeds een ernstig antwoord gegeven.
Mag ik u wel adviseren geen bankrekening nrs.  ( ook niet van uw VME ) op een forum of internet te zetten. Is een afrader.
Volg de raad van Nescio1.
VE
Offline
facturenlijst opvragen
Mag een syndicus de facturenlijst meedelen aan een mede-eigenaar?
Of moet hij naar het kantoor van de syndicus om de lijst te raadplegen?
MVG
Ve
SIEBE
Offline
facturenlijst
Syndicus mag absoluut de facturenlijst meedelen aan een mede-eigenaar.
Kan makkelijk met email zonder kosten.
Mag op kantoor : dat beschouw ik als muggenzifterij en onethisch voor 1 lijstje.
Een eigenaar heeft het wettelijk inzage recht in de ganse boekhouding ( behalve de privatieve stukken ). Wel in overleg met syndicus voor datum en uur. En natuurlijk geen 20 eigenaars na elkaar.
nescio1
Offline
u zondigt opnieuw