toepassing gedwongen inning

1 antwoord [Laatste bericht]
duif
Offline
Artikel 36: GEDWONGEN INNING
Indien de mede-eigenaar in gebreke blijft om binnen
de maand de door hem verschuldigde bedragen aan de
vereniging te voldoen, wordt hem een herinnering
bij aangetekende brief gestuurd waarvoor hem een
administratieve vergoeding van vijfentwintig euro wordt
aangerekend. Vanaf dat ogenblik loop tevens een intrest
op het verschuldigde bedrag gelijk aan de wettelijke
intrest verhoogd met vier procent.

Hierboven lees je een stuk uit onze akte. Hoe pas je dit correct toe?

Voorbeeld: op de AV in okt werd beslist de maandelijkse bijdrage te verhogen tot 100 euro vanaf november. Ik noteerde dit in oktober in een brief naar elke eigenaar en voegde toe: Indien dit aandeel niet tijdig volaan wordt ze de brief mogen beschouwen als een ingebrekestelling. 

Als op 1 dec een eigenaar nog geen verhoging stortte, is deze in gebreke. Schrijf ik dan een brief waarin de kosten en interesten vanaf dan lopen?

OF

Per 1 dec schrijf ik een brief waarin ik verwijs naar de brief van okt met vermelding van ingebrekestelling,vervolgens krijgt de eigenaar nog een maand alvorens de interesten en kosten beginnen te lopen?

Alvast bedankt voor uw advies
 
Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Ik stel voor dat u
Geachte


Ik stel voor dat u formeel in gebreke stelt en in dit schrijven wijst op de start van het verlopen van intresten vanaf diezelfde datum.

Eventueel maakt u dan achteraf nog een eindafrekening over met de correct berekende intresten (vanaf de aanmaning tot aan de dag van de betaling van de volledige hoofdsom).

Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom