Totstandkoming driemaandelijkse kosten zeer dubieus

Geen reacties
balou
Offline
Mijn vriendin is eigenares van een appartement in Antwerpen. Ze verhuurt dat appartement aan derden. De laatste jaren swingen de kosten die zij moet afdragen aan de syndicus de pan uit. Via het vredegerecht zou zij een schikking met de syndicus willen treffen om minder af te dragen.
 
In 2006 kocht mijn vriendin een appartement in de Jan Van Rijswijklaan. De eerste periode heeft zij het pand verhuurd, later is zij daar zelf gaan wonen, vervolgens heeft het pand een half jaar leeggestaan en inmiddels is het pand alweer een half jaar verhuurd aan nieuwe huurders. Wat opvalt is dat haar eerste syndicus  WEL redelijke kwartaalbijdragen aanrekende (provisiekosten). Sedert x syndicus is, zijn de prijzen exorbitant geworden. Aanvankelijk betaalde zij ongeveer 675 euro per kwartaal. Na enkele jaren x zitten we aan bijna 900 euro per kwartaal. Nu weten we dat bepaalde kosten in de afgelopen jaren zijn gestegen. Maar ons inziens is die prijsstijging niet van toepassing, of alleszins minder sterk voelbaar als het pand een half jaar leegstaat (zoals in 2011). Zij heeft gevraagd om een kostenspecificatie voor haar verbruik. Wat ze kreeg is een overzicht van de globale jaarlijkse kosten van de syndicus. Die toezending sterkt onze gedachten (die ik al eerder formuleerde) dat zij (als alleenstaande vrouw en later als niet-verbruiker gedurende een half jaar) opdraait voor de stookkosten van anderen. Dit idee kwam in eerste instantie namelijk in ons op doordat ik de verwarmingstoestellen had vervangen na renovatie en nu al maanden wacht op de verbruiksmeters (die zij via een externe firma zouden hebben moeten plaatsen). Zij draagt graag goede zorg voor het appartement, zij is bereid om de kosten te vergoeden die nodig zijn om haar huurders een goed thuis te geven, maar wij weigeren te betalen voor kosten die zomaar uit de hoge hoed lijken te worden getoverd en waarvan de fictieve aard pas aan het licht lijkt te komen als er een half jaar niemand in dat pand heeft vertoefd.
 
Ik zou u willen vragen of u mij kunt zeggen welke stappen wij dienen te ondernemen om ons protest kenbaar te maken. Met de syndicus zelf heb ik al eens contact opgenomen. Indien de vraag direct wordt gesteld, krijgen we geen gehoor. Indien zij de vraag kunnen afwenden, sturen ze ons wel door naar de algemene jaarlijkse vergaderingen - die tijdens onze werkuren plaatsvinden.

Wij willen graag weten hoe wij een zaak via het vredegerecht moeten aanpakken. Maakt zij überhaupt kans als zij op deze manier een kostenvermindering wil bekomen? Zijn er nog mensen die problemen hebben met de syndicus van het pand Jan Van Rijswijcklaan 279-281 te Antwerpen?