Uitsluiting verzekering

3 antwoorden [Laatste bericht]
Xena
Offline


Van onze makelaar kregen wij volgend bericht ivm onze blokpolis :
“De leuningen van gebouw zijn momenteel uitgesloten van dekking, met inbegrip van mogelijke BA gebouw schade.”
 
Deze uitsluiting kan worden herzien van zodra er duidelijk wordt aangetoond dat er een structurele herstelling heeft plaatsgevonden van het geheel van de leuningen.
De bewijslast ligt bij de klant en een aanpassing van de waarborg is mogelijk na akkoord van verzekeraar.


Dit is nav een keuring waarbij aan een aantal leuningen gebreken werden vastgesteld,
aan een groot aantal werd geen gebrek vastgesteld.

Kan de maatschappij op basis daarvan ALLE leuningen uitsluiten van dekking ?
Kan een factuur van de herstelling volstaan als bewijslast of dient er ook een nieuwe 
keuring te gebeuren ?

De syndicus heeft nu alle eigenaars verboden de terrassen te betreden tot dit opgelost is.
Volgens hun schrijven is de VME nu aansprakelijk bij een schadegeval.

 
 

nescio1
Offline
syndicus hoort u te verdedigen

 
Stel een agendapunt op voor de volgende AV waarin u uw syndicus oplegt tegen deze gang van zaken te protesteren.
 
Opgelet: vermits het hier mogelijk gaat om een buitencontractuele prestatie kan de syndicus deze factureren tegen zijn uurtarief.
 
“Dit is nav een keuring waarbij aan een aantal leuningen gebreken werden vastgesteld,
aan een groot aantal werd geen gebrek vastgesteld."

"De syndicus heeft nu alle eigenaars verboden de terrassen te betreden tot dit opgelost is.”
...

 
Blijkbaar treedt de syndicus hier op ultra viris
 
 
Eens de syndicus (en de u als VME) in bezit zijn van geen, een ontwijkend of niet voldoening gevend antwoord kunt u de syndicus opdracht geven verder klacht neerleggen.
 
https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/alternatieve/vormen-van-geschillenregeling/ombudspersonen-en-diensten/belmedpartners/ombudsman-van-de-verzekeringen
https://www.assuralia.be/nl/sectorinfo/zo-werkt-de-verzekering/31-sectorinfo/zo-werkt-de-verzekering/343-welke-aanspreekpunten-zijn-er-voor-klachten
 
 
Xena
Offline
Uitsluiting verzekering
Bedoelt u dat de syndicus niet bevoegd is om aan de de eigenaars de toegang tot de terrassen te ontzeggen ? Wie draagt de verantwoordelijkheid bij een eventueel schadegeval als de toegang tot de terrassen niet wordt verboden ?
SIEBE
Offline
verzekering
De redenering van de verzekeringsmij. is correct.
De gebreken zijn daadwerkelijk aangetoond en het is wettelijke taak en ook uit veiligheidsoverwegingen dat deze met spoed hersteld worden.
Nieuw keuringsrapport omtrent de correcte toepassing en voldoen aan de nieuwe eisen van ballustrades/leuningen.

Bij een renovatie ( ook gedeeltelijk ) van de ballustrades moeten deze allemaal voldoen aan de nieuwe normen zoals bij nieuwbouw = wettelijke verplichting.

Kosten voor de VME ( of anders vermeld in de statuten ).

Syndicus moet ook waken en handelen in het kader van de veiligheid, zeker indien er negatieve rapporten zijn opgesteld.

Bij in orde brenging en positief rapport ( mag ook door de verzekerings inspecteur ) zal deze dekking terug geldig zijn en toepasbaar.