verantwoordelijkheid onderhoud en vraag naar de eigenaars van een servitudeweg

2 antwoorden [Laatste bericht]
steffi
Offline
Na de zware onweders van gisteren is er waterschade ontstaan in onze garage waarvan de oorzaak gelegen is in verstopte putjes (voor de opvang van het regenwater) die gelegen  zijn in de servitudeweg, in de afval allerlei die door  de omwondenden huurders en eigenaars niet opgeruimd worden.
Door de ligging van deze servitude weg die van de grote baan afloopt tot aan onze gagage.
Opmerking - de eigendommen die zich naast deze servitudeweg bevinden zijn  allemaal achterzijde van tuinen en/of garages. 

Mijn vraag aan dit forum is meervoudig

Wat te doen in ons geval - aangifte waterschade??? Bij wie??
Wie is (zijn) de eigenaar(s) van deze servitudeweg ? 
Wie is verantwoordelijk en moet het onderhoud van deze servitudeweg doen?
Indien het onderhoud niet gebeurt zoals in dit geval? wie kan dan aansprakelijk worden gesteld? 

Waar of bij welke overheid  kan ik de naam bekomen van de verantwoordelijke (mede)eigenaar(s) van deze servitudeweg. Of kan/mag deze info niet doorgegeven worden wegens de privacy wetgeving?

Op welke plaats op het web kan ik  meer gegevens vinden over het onderhoud en schade veroorzaakt door slecht onderhoud van servitudewegen?

Dank voor een reactie
vriendelijke groeten

Steffi
nescio1
Offline
gespecialiseerde website:
steffi
Offline
Dank u wel  nescio1 voor deze
Dank u wel  nescio1 voor deze informatie

vriendelijke groeten
Steffi