Verantwoordelijkheid van de bouwheer

4 antwoorden [Laatste bericht]
Fiere Margriet
Offline
Ik ben occassioneel en eerste syndicus in ons gebouw, een nieuwbouw uit 2009. Sinds mijn aanstelling tracht ik van de bouwheer alle informatie over het gebouw te verkrijgen ondermeer om het Post interventie dossier (dat volgens mij zeer summier is) te vervolledigen en om afschrijvings en inversteringstabellen te kunnen opstellen. Onlangs kreeg ik van de bouwheer en de veiligheidscoordinator en enkele aannemers nog enige onbelangrijke verslagen en plannen, waarbij de bouwheer mij verzekerde dat ik alles gekregen had wat hij heeft. De bouwheer is een Immo vennootschap. Omdat ik nergens een verslag van de brandweer terug kon vinden, ben ik dit zelf gaan opvragen bij de brandweer. In dit verslag staan een aantal voorschriften qua brandbestrijdingsmiddelen (o.m. brandblussers op elk verdiep) waaraan moest voldaan worden vooraleer het gebouw mocht worden in gebruik genomen. Aan deze voorwaarden is tot op heden niet voldaan, hoewel de bouwheer alle kavels reeds verkocht heeft (behalve deze welke hij zelf houdt), en zij bewoond  zijn sinds 2010. Alle opleveringen zijn uiteraard reeds geruime tijd gebeurd.

Ik meen dat de bouwheer hier zeer zwaar in de fout is gegaan, waardoor bij incident de eventuele gevolgen onoverzienbaar zouden zijn. Ik ben zinnens om de bouwheer hiervoor in gebreke te stellen, maar wens toch enige zekerheid over mijn standpunt: ik ga er van uit dat de kavels niet mochten overgedragen worden zonder dat voldaan was aan de voorschriften van het verslag van de brandweer.

Kan iemand mijn zienswijze beamen of er bemerkingen op maken?

Bij voorbaat reeds bedankt 
Quimmo
Offline
Ben ik niet zeker van

Het antwoord van een specialist ter zake zou welkom zijn, maar ik ben niet zeker dat de kavels niet verkocht zouden mogen worden. Zo kan je ook perfect een woning met een afgekeurde elektrische installatie verkopen, maar de koper moet ze dan wel binnen een bepaalde termijn in orde zetten.

Wat niet wegneemt dat de bouwheer hier een zware verantwoordelijkheid draagt.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Roel De Cleermaecker
Offline
Ook dit baadt in
Ook dit baadt in onduidelijkheid.
Wat mij betreft, kan verkocht worden.
Als echter nadien moet blijken dat de aannemer zich niet heeft gehouden aan de bemerkingen van de brandweer dan kan dit eventueel als verborgen gebrek of contractuele fout worden aangerekend en de kosten voor herstel worden doorgerekend.
Dit is alleszins mijn eerste aanvoelen.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

deskundige
Offline
Persoonlijk heb ik het een
Persoonlijk heb ik het een beetje moeilijk met het feit als zou dit een verborgen gebrek zijn. Zelf heb ik meermaals voor cliënten de voorlopige oplevering geweigerd om reden dat ik op basis van de stedenbouwkundige vergunning en het voorwaardelijk gunstig brandweeradvies tijdens mijn voorafgaande rondgang vaststelde dat er bepaalde zaken niet aan de brandweervoorschriften voldeden.

M.i. lijkt het me voorzeker voor discussie vatbaar dat het hier om verborgen gebreken gaat aangezien m.i. op basis van de documenten tijdens de voorlopige oplevering de visu kon worden vastgesteld (op basis van de stukken) dat niet aan de brandweervoorschriften werd voldaan. Het niet voorhanden hebben/het niet doorkrijgen van deze documenten, het PID dossier,... is voor mij sowieso altijd een grond om de oplevering te weigeren.

Ik ben dan ook de visie toegedaan (is mijn persoonlijk standpunt) dat vermelde als een zichtbaar gebrek kan worden gekwalificeerd op basis waarvan dan de oplevering dient te worden geweigerd. Het is immers zo dat wanneer de oplevering wordt aanvaard, het risico overgaat.

Graag misschien nog de mening van anderen.
Fiere Margriet
Offline
Verantwoordelijkheid van de bouwheer
Nu reeds dank voor alle reacties. Het gaat hem echter niet alleen over verkoop, maar wel degelijk over de ingebruikname. Bij mijn aanstelling als syndicus waren een aantal appartementen reeds bewoond door eigenaars en zelfs huurders.

Ondertussen heb ik de bouwheer in gebreke gesteld en ik kan u mededelen dat mijn schrijven zijn doel niet gemist heeft. De bouwheer is reeds met firma's gekomen om offertes op te stellen en heeft toegezegd dat alles binnen de week reglementair in orde zou zijn.

Nogmaals een dikke proficiat voor Quimmo en zijn medewerkers/deskundigen.