Verband tussen twee wetsartikelen ?

Geen reacties
Vondel
Offline
Art 577-9 § 1 De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte op te treden, als eiser en als verweerder.
Niettegenstaande artikel 577-5, §3, heeft de vereniging van mede-eigenaars het recht om, al dan niet samen met een of meer mede-eigenaars, op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen, of met betrekking tot het beheer ervan. Zij wordt geacht de
hoedanigheid en het vereiste belang te hebben om deze rechten te verdedigen.

Art 577-5 §3 : De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen.

VRAAG: wat is het verband tussen die twee artikelen ? Waarom wordt in 577-9 §1 verwezen naar 577-5 §3. Ik snap het verband niet !
 
Vondel