verjaring factuur na 5 jaar? klacht ombudsman gerechtsdeurwaarder al dan niet nuttig???

2 antwoorden [Laatste bericht]
steffi
Offline
Geachte forumleden,
Ik ontving heden 17/7/2019 via mijn advocate een aanmaning om een factuur te betalen van een deurwaarder welke gedateerd is op 4/3/2014. Ik had zelf nooit contact met deze deurwaarder en gaf hem dus ook nooit een opdracht. Trouwens als klant wordt onderaan de factuur van de deurwaarder de naam vermeld van mijn toenmalige advocate.
Ik vraag me nu af,
 1. 1.Gezien er tussen 2014 en 2019 reeds 5 jaar verstreken zijn, zonder enige aanmaning (!) of deze factuur als verjaart kan beschouwd worden.
 2. 2. Aangezien er verschillende onregelmatigheden en ernstige juridische fouten in de dagvaarding waarop deze factuur betrekking heeft voorkomen, vraag ik me eveneens of ik (na 5j) ook nog KLACHT kan indienen bij de ombudsman voor gerechtsdeurwaarders die sinds 2018 actief is in België.
 3. Bijkomende opmerking : Deze  advocate werd nog tijdens de toenmalige procedure ontslagen wegens  haar wanprestatie , waardoor ik ONTERECHT de procedure heb verloren en een nieuwe advocate diende  aan te stellen - met nog veel meer financiële – kosten en schade  om uiteindelijk juridisch recht te kunnen laten geschieden in onze VME.
Dank bij voorbaat voor een antwoordje
Steffi
lebragard
Offline
verjaring...

https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming/uw-rechten-afdwingen/uw-aankopen/problemen-met-de-factuur/schadevergoeding/hoe-roept-u-de-verj

Soorten verjaringstermijnen

Algemene termijnen:

Alle burgerlijke rechtsvorderingen verjaren na 10 jaren, en alle zakelijke rechtsvorderingen (bijvoorbeeld eigendom op vastgoed) verjaren na verloop van 30 jaar.

Enkele bijzondere termijnen: 

 • vorderingen van schadevergoedingen: 5 jaar

 • de verkoop van dagelijkse goederen door een handelaar aan een particulier: 1 jaar

 • periodieke afrekeningen van gas, water, elektriciteit en telecomdiensten: 5 jaar

 • hotel en restaurantrekeningen: 6 maanden

 • ereloon van een gerechtsdeurwaarder: 1 jaar

 • erelonen van een advocaat en deskundigen: 5 jaar

 • vorderingen van dokters en ziekenhuizen: 2 jaar

 • fiscale vorderingen zoals btw en belastingen: 5 jaar 

  MAAR de advocaat die als tussenpersoon de opdracht heeft gegeven is niet van contractuele aard zodat de bijzondere termijn hier niet van toepassing is maar aan de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 10 jaar.
  https://www.elfri.be/rechtspraak/verjaring-van-de-vordering-van-de-gerechtsdeurwaarder-tegen-advocaat-tot-betaling-van-zijn-kosten

steffi
Offline
Beste Leragard. Hartelijk
Beste Leragard.

Hartelijk dank voor uw antwoord. Ik ga nu in elk geval deze factuur betwisten en eveneens klacht indienen - tegelijkertijd met een vraag om gehoord te worden - bij de ombdsman voor gerechtsdeurwaarders waarbij ik minstens mijn verhaal (met voldoende bewijs) wil kunnen gaan doen. 

Ik kan er in elk geval helemaal niets  meer mee verliezen, want zulk een klacht is gratis, maar ik kan  bij de overheid wel aanklagen dat zowel advocaten als gerechtsdeurwaarders hun taken dikwijls niet naar behoren vervullen tot (nog meer) financiele schade van hun clienten die - tegen betaling heil bij zowel hun advocaat als deurwaarder hadden gezocht, maar daarin ernstig teleurgesteld werden door deze deskundigen.

vriendelijke groeten

S