verkoop appartement/praktijkruimte

9 antwoorden [Laatste bericht]
Louiske
Offline

Probleem – ben sinds feb 2019 syndicus-mede-eigenaar in een gebouw van 7 appartementen
-In de basisakte-Reglement van mede eigendom paragraaf 2 van 07/04/1994 wordt vermeld: : ik citeer “In de appartementen zijn er geen handel of handelspraktijken toegelaten, evenmin uitbatingen van vrije beroepen of enige activiteit die op enigerlei wijze een grotere belasting zouden teweeg brengen van trappen, lift, verlichting en dergelijke, dan het normale gebruik als woongelegenheid.”
- Alle kopers geven automatisch volmacht aan de bouwpromotor om in hun naam alle statuutwijzigingen en of aanvullende akten te ondertekenen in hun naam voor alles zelfs als het niet in de volmacht vermeld wordt.
Situatie:
-Op 23-05-1996 wordt een appartement verkocht en wordt via een statuutwijziging toestemming verleent om een “orthodontie” praktijk uit te oefenen in een van de appartementen.
-Van een grotere provisionele bijdrage, gemeenschappelijk water, lift, kuisen, elektriciteit is geen sprake.
-Deze statuutwijziging werd uitgevoerd via een authentieke notariële akte, zonder dat de andere eigenaars hier van in kennis waren gesteld.
-Sinds januari 2019 is de praktijk gestopt, en sinds december wil de eigenaar het appartement verkopen.
-Gezien de overlast die een dergelijke praktijk met zich meebrengt, wil de VME geen handelspraktijken(ruime zin) meer in het gebouw.
-Heb als syndicus tegen het verkoopbureel gezegd dat de VME geen handelspraktijken meer wenst, dat er enkel toestemming is gegeven voor een orthodontie praktijk en dat dit geen tandheelkundige praktijk is, dat bij een eventuele nieuwe orthodontie praktijk de provisionele bijdrage significant zal verhoogd worden en dat de eigenaar steeds een vraag tot statuutwijziging kan indienen als agendapunt bij de Algemene Vergadering maar dat dit vermoedelijk weinig kans van slagen zal hebben.
-De eigenaar is het hier uiteraard niet mee akkoord en is de mening toegedaan dat hij het kan verkopen aan wie hij wil zelfs om er een andere zelfstandige uitbating te laten uitoefenen.
-Hij stelt dat hij geen appartement heeft gekocht maar een praktijkruimte bestaande uit Hal, WC, badkamer, berging, keuken en twee praktijkruimten(heeft er wel drie geïnstalleerd) en dat dit zo in zijn aankoopakte is vermeld, zodat hij als dusdanig zijn onroerend goed niet kan verkopen dan als praktijkruimte.
-Hebben nog geen inzage gekregen in zijn aankoopakte.
Vragen:
Is de wijziging van de basisakte en aldus de verkoop van het appartement op een wettige manier verlopen of is hier een vorm van machtsmisbruik gebeurd?
Kan hij het appartement verkopen/verhuren om er een orthodontie praktijk of een andere zelfstandige een handelspraktijk te laten uitoefenen zonder statuutwijziging?

Huismier
Offline
machtsmisbruik
Geachte,

Denkt U nu echt dat U de verkoop van een ruimte die volledig volgens de regels is ingericht als praktijk ruimte mag bemoeilijken?
En dan nog als syndicus?
Als de eigenaar dit moet ombouwen tot woonruimte is hij minstens 100.000 EUR inrichtingskosten kwijt.
U schrijft dat u als syndicus contact opgenomen hebt bij het verkoopbureel en het één en ander gezegd hebt om de verkoop te bemoeilijken.
De VME heeft 25 jaar samen geleefd met de uitbating van een praktijk en plots gaat U nieuwe eisen stellen naar aanleiding van een verkoop?

Wat U hier poogt te doen is machtsmisbruik die de rechten van de eigenaar van de praktijk ruimte volledig ondergraaft en als U hiermee doorgaat zal U zwaar tegen de lamp lopen.

Wat U wel kan doen is dat, eenmaal de nieuwe functie van het vrije beroep gekend is en eenmaal de belasting op de algemene delen van de nieuwe zaak gekend is, eens een berekening maken en eventueel aan de algemene vergadering vragen voor een herverdeling van de lasten. Men moet hierbij steeds in rekening brengen dat er ook algemene delen zijn die voornamelijk door de bewoners gebruikt worden uiteraard.

Jullie hebben geen enkel recht om naar aanleiding van de verkoop nieuwe eisen te stellen of om het pand van de eigenaar in waarde te doen verminderen.
Het is aan U als syndicus om de andere mede-eigenaars op neutrale wijze hiervan op de hoogte te stellen.

Dus ik zou zeggen, verander het geweer van schouder en handel als een correcte syndicus. Wat U poogt te doen is dermate ernstig dat de eigenaar u en de VME kan dagvaarden en u en de VME zou zonder enige discussie gerechtelijk worden veroordeeld door de vrederechter.

Als U de verkoop op één of andere manier met opzet blokkeert dan kan de eigenaar zelfs schadevergoedingen vragen, bv. boekhoudingskosten als hij zijn vennootschap pas een jaar later kan afsluiten door jullie machtsmisbruik. 
Louiske
Offline
Even verduidelijken
-Er is enkel toestemming verleend voor het uitbaten van een Orthodontie praktijk. 
-Als firma mij vraagt, ik heb met hen geen contact genomen! hoe de VME staat tegenover een andere handelspraktijk, moet ik eerlijk antwoorden volgens mij.
-Het is niet dat u 25 jaar gehuwd bent dat u niet tot de vaststelling kan komen dat u met de verkeerde bent gehuwd.
-Onze zelfstandige heeft 25 jaar, onder andere gemeenschappelijk water gebruikt, zonder extra vergoeding. Denk toch dat ik als syndicus ook de andere eigenaars niet mag benadelen en dat mede hierdoor de provisionle bijdrage zal stijgen. Lijkt mij logisch.
-Als ik lees dat er in de statuutwijziging enkel staat dat er een orthodontie praktijk mag uitgebaat worden, kan ik niet anders zeggen dan dat voor een ander beroepsactiviteit een nieuw statuutwijziging moet gebeuren of ben ik ik hier weerom verkeerd?
-Dat voor de nieuwe lastenverdeling eveneens een statuutwijziging moet gebeuren, of ben ik ook hier verkeerd?
-Dat beide statuutswijzigingen op een AV moet gebeuren of niet soms?
Huismier
Offline
uw bedoeling?
Ik antwoord koppelteken per koppelteken:
1) U verwijst zelf naar de volmacht aan de bouwpromotor om de statuten te wijzigen.
‚Äč2) 
de wereld is klein
3) Na 25 geldt sowieso een aanvaarding van de toestand. Elke discussie hierover zijn vijgen na pasen.
4) U had dit toch ook eerder kunnen vaststellen. Gebruiken de bewoners dat water dan niet? U kan ofwel erover waken dat de nieuwe eigenaar dit niet doet als dit niet mag, ofwel vragen aan de nieuwe eigenaar om een vergoeding te betalen. Als er ergens een gemeenschappelijke kraan is mag iedereen die toch gebruiken?
5) Men zou de volledige tekst van de statutenwijziging moeten zien om te weten of een statutenwijziging noodzakelijk is. Je moet niet alleen het reglement van mede-eigendom lezen maar ook de basisakte. Maar zelfs als een nieuwe statutenwijziging nodig is: U kan sowieso nooit tegenhouden dat er een activiteit komt die een gelijke belasting van de gemene delen met zich meebrengt. Als er dan al een statutenwijziging zou nodig zijn, dan moeten de mede-eigenaars die goedkeuren. Als ze dit niet doen is dit een onrechtmatige beslissing, tenzij ze kunnen aantonen dat de nieuwe activiteit nog meer hinder met zich mee brengt.  
6) Ja, maar je zal wel goed moeten argumenteren dat een dergelijke wijziging van de lasten eerlijk is. Waarvoor moeten ze meer betalen vindt U?
7) Statutenwijziging moet goedgekeurd worden met 80% en nadien moet de syndicus naar de notaris. Je wacht best 4 maanden tot na beslissing om naar de notaris te gaan, zeker in dit specifieke geval.

Wat U beoogt is zeer ernstig en een duidelijk geval van machtsmisbruik meerderheid tegen minderheid. U kan niet zomaar een mede-eigenaar op deze manier benadelen. Het feit dat andere mede-eigenaars daarin zouden meegaan is irrelevant. U hebt niet het recht te zeggen "de VME wil dit want de meeste mede-eigenaars willen dit". Nee, jij moet uitgaan van de huidige en besliste situatie. U mag als syndicus enkel iets nastreven als dit goedgekeurd is op een AV, als u alle bepalingen van de appartementswet hebt gevolgd en dan best nog 4 maanden wachten.

Dat u de lastenverdeling eens wil herbekijken dat kan nog, maar voor de rest gaat u zwaar in de fout, zeker omdat u de syndicus bent. 

Wat is nu eigenlijk uw bedoeling?
Die eigenaar verplichten zijn appartement om te bouwen tot woonst?
Ik denk echt wel dat u niet beseft waar u mee bezig bent, dit gaat hier wel over belangrijke zaken é. Dit is geen discussietje over een lek of te veel lawaai.
U stuurt regelrecht af op een rechtzaak en u hebt de bedoeling te schaden en tegelijkertijd uw eigen belangen te dienen. U moet de mede-eigenaars correct inlichten en desnoods juridisch advies vragen, maar dat hebt u inmiddels, en zelfs dan nog zoekt u kleine letters om te verkrijgen dat er geen commerciële ruimte meer zou zijn in uw appartementsblok.
nescio1
Offline
optimisme!

Alhoewel niet vergelijkbaar, interessant ook te lezen:
B.W. Art. 577-2 § 10 (wetgeving 2018)
 
 
Staan alle andere mede-eigenaars achter uw opinie?
 
Zorg ervoor dat u alle mogelijke actuele informatie, gebaseerd op de originele bronnen, bezit.
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Info-op-maat/Ondernemer/Pand-of-grond-aankopen/Vergund-of-niet
 
  • basisakte, reglement mede-eigendom zie hypotheekkantoor
  • stedenbouwkundig uittreksel: gemeente
 
 
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2019/2019_MG_Medeeigenaars_Coproprietaires blz. 31
http://www.quimmo.be/nl/forum/wonen-in-een-appartement/hinder-vrij-beroep
(betaalmuur)
http://www.quimmo.be/nl/forum/wonen-in-een-appartement/hinder-vrij-beroep
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/handel-in-app-gebouw # 3
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/bestemmingswijziging-onroerend-goed
e.a.
(zoekmachine: quimmo+vrij+beroep = >10 hits)
 
 
 
Misschien is een oplossing in een (B)AV de oorspronkelijke tekst te herbevestigen, zeker indien u er zeker van bent dat u de steun geniet van alle (-1) mede-eigenaars. 
 
Zoals hoger aangehaald neemt u best contact op met een advocaat, gespecialiseerd in mede-eigendom.
 
 
Hij zal u advies geven omtrent de gevolgen/kosten van het bewandelen van de juridische weg.
 
Hij zal u begeleiden bij het formuleren van de agendapunten.
 
Wij zouden het eindresultaat eerder positief inschatten gezien het “oorspronkelijk opzet” en de brede interpretatiemogelijkheid voor de rechter.
 
Zorg er voor dat u inspraak geeft aan de ME’s inzake de keuze van de advocaat.
 
 
TIP: 
Laat een agendapunt opnemen waardoor u speciale volmachthouder voor de VME wordt bij het verlijden van de authentieke akte bij de notaris.
Dit vermijdt dat andere (alle) ME’s hierbij aanwezig moeten zijn.
 
 
Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overweegt.
 
 
 
 
“ …de provisionele bijdrage significant zal verhoogd…”
Zij wordt enkel bepaald door de quotiteiten. Machtsmisbruik!

 
Huismier
Offline
notulen overmatige burenhinder?
Iemand die voorstelt om een statutenwijziging door te voeren om het 25 jaar-durende bestaande gebruik + bestemming van het privatief van 1 mede-eigenaar te verbieden.
Dit is waanzin en de raadsman die u contacteert zal dit bevestigen.

Staan er al eerdere klachten iv.m. deze praktijk (overmatige burenhinder?) in de notulen van AV's van de afgelopen 5 jaar?
Louiske
Offline
welke lezing

Beste Huismier:
-Als ik u goed lees dan doet de inhoud van basisakte en reglement van mede-eigendom er niet toe, alsook niet de wijziging van de statuten. Ik weet dan ook niet waarom een wijziging noodzakelijk is als het toch niet bindend is voor de partijen.
-Gezien de beperking in de statuutswijziging, enkel orthodontie-uitbating, en de wens van de eigenaar om in zijn onroerend goed eventueel een ander vrij beroep/handel/handelspraktijk toe te laten om alzo zijn appartement vlotter te kunnen verkopen, was mijn vraag of voor een ander soort uitbating bv: advocatenkantoor, ostepaat enz een nieuwe bestemmingswijziging moet gebeuren via een statuutwijziging. Ik weet ook niet welke versie u leest maar ik heb nergens gesteld dat ik via een statuutwijziging een verdere uitbating van een orthodontie-praktijk wil verbieden en ik weet ook niet of er inderdaad wel of niet een statuutswijziging moet gebeuren als men er een ander beroepsactiviteit wil uitbaten.
-Eerlijk antwoorden op gestelde vragen is volgens uw antwoord ook uit den boze, want dan ben je kleingeestig en of vooringenomen. Ho Icarus pas op voor de zon!
-Volgens u is iets dat 25 jaar bestaat, dan kan/moet dit ten alle prijzen maar voortgezet kunnen worden zelfs al is dit in een andere vorm dan deze waarvoor een statuutswijziging werd bedongen. (Enkel toestemming voor uitbating van een orthodontie-praktijk.)Heb u hiervoor gerechtelijke uitspraken van, zodat ik de mede-eigenaars dit kan duidelijk maken?
-Wij hebben 1 officiële watermeter voor zowel gemeenschappelijk als privaat gebruik en de waterfactuur wordt gelijk verdeeld over de appartementen. Bizar ik weet het ben maar sinds feb 2019 syndicus en activiteiten zijn gestopt in jan 2019, maar er is nooit op gereageerd tot heden, maar als ik u lees dan mag ik dit zeker niet veranderen want het bestaat ook al 25 jaar.(Elke discussie….) Als de zelfstandige uitbater wel een juiste bijdrage zou doen aan de waterfactuur dan is het evident dat alleen hierdoor al zijn provisionele bijdrage significant zal stijgen, maar ja het gebeurt al 25 jaar niet en naar waarheid antwoorden is blijkbaar ook uit den boze, wil je niet bestempeld worden als…...-Uw redenering volgend kan ik het ook niet op de agenda voor de (B)AV plaatsen, want dan is dat machtsmisbruik volgens u. Meerderheid tegen minderheid.
-Mijn bedoeling is/was om de rechten en plichten van alle mede-eigenaars te vrijwaren. Heb 36 jaar onderzoeken gedaan ten laste maar zeker ook ten ontlaste en heb dit steeds in alle objectiviteit gedaan. Blijkbaar kan dit hier niet want dan wordt dit bestempeld als machtsmisbruik.
-Op sommige forums van quimmo staat vermeld dat basisakte-reglement van mede-eigendom en eventueel statuutswijziging primeert. Wordt allemaal wel heel verwarrend he.
Beste Nescio1,
-Bedankt voor de verwijzingen, zijn nuttig en de sites zijn duidelijk.

Huismier
Offline
1) Wat staat er in de
1) Wat staat er in de basisakte, m.a.w. hoe is het privatief beschreven in de basisakte?
Hij stelt dat hij geen appartement heeft gekocht maar een praktijkruimte bestaande uit Hal, WC, badkamer, berging, keuken en twee praktijkruimten en dat dit zo in zijn aankoopakte is vermeld. Vermoedelijk staat dit dus zo in de basisakte. Dit is een typische opsomming van lokalen die men terug vindt in de basisakte.
Misschien kan je eens de basisakte + reglement van mede-eigendom posten?
2) Of een statutenwijziging noodzakelijk is hangt af van de statuten die U best eens volledig post of laat onderzoeken door een raadsman. Hoedanook, stel dat de eigenaar zou zeggen dat hij het wil verkopen als advocatenbureau en stel dat dit als bestemmingswijziging zou aanzien worden, zelfs dan nog zou het een onrechtmatige beslissing zijn van de VME om dit te verbieden. In de eerste plaats is de eigenaar zelf bevoegd over zijn privatieve delen. Als hij wijzigen wenst door te voeren m.b.t. zijn privatief die geen schade of extra belasting brengen voor de andere mede-eigenaars dan mag de VME dit niet tegenhouden of ze wordt teruggefloten door de vrederechter.
3) Als mijn antwoorden zijn eerlijk.
4) Als iets bedongen is in de statuten ten voordele van een privatief, dan kan men redelijkerwijze besluiten dat al wat gelijkaardig is - qua belasting van de algemene delen / burenhinder - ook is toegelaten. Hoogstens kan men eisen dat dit wordt behandeld op een AV ter bespreking. Als er bijvoorbeeld in de statuten zou staan dat men in de gang een buggy mag zetten, dan geldt dit bv. ook voor kinderwagens. 
5) U moet aantonen dat de praktijk meer verbruikt dan de andere. U kan voorstellen om op eigen kosten of op kosten van de VME een waterteller te plaatsen op de leiding naar de praktijk. Let op, die leiding is waarschijnlijk privatief (toestemming mede-eigenaar nodig). Let op: een vrij beroeper gaat nooit in bad in zijn praktijk. Wie verbruikt het meest? Daarna kan u verdeling van lasten proberen te veranderen. Ik heb nooit geschreven dat dit niet mag als dit eerlijk verloopt. Kan enkel voor de toekomst. Normaal moet de verdeling gebeuren volgens quotiteiten. Als je daarvan wil afwijken: lastenverdeling veranderen + statutenwijziging. Kost ook geld, notariskosten. Dit is trouwens geen machtsmisbruik.

Het probleem bestaat er in dat u probeert de bestemming van het privatief in te perken, zonder dat daar een belang van de vereniging van mede-eigenaars tegenover staat. Dat is machtsmisbruik.

Misschien kan U best aan de mede-eigenaar zeggen dat een andere invulling niet kan worden tegengehouden op voorwaarde dat er geen grotere belasting komt op de algemene delen en dat er niet meer burenhinder zal zijn. Dan blijft u constructief en hebt u geen advocaat nodig. U kan een vergadering samenroepen om dit te bespreken. Als een statutenwijziging nodig is dan stelt u die voor. U denkt ook aan het belang van de mede-eigenaar. Als syndicus moet u het algemeen belang dienen, dus ook het rechtmatig belang van die ene mede-eigenaar.

Vergeet niet dat in de eerste plaats de mede-eigenaar zelf bevoegd is voor zijn privatieve delen, de VME is slechts in tweede lijn bevoegd daar waar zij een rechtmatig belang heeft.

Waarom zou U de bestaande praktijk OK vinden en iets dat er op trekt niet? 
Stel nu dat er zou staan schoenmakerspraktijk, maar er zijn amper schoenmakers in Vlaanderen?
Wat wil u bereiken? 

Als U wil dat die mede-eigenaar zijn praktijk verbouwt tot woonruimte dan moet u dat simpelweg gewoon toegeven en zeggen, dat is tenminste duidelijk. Dan is zijn kavel van de ene dag op de andere veel minder waard. Wat u probeert te bereiken heeft een immense impact en dat blijft niet zonder gevolgen. Dit zou een aanval zijn op zijn eigendomsrecht.

Wat betreft het water, het toekomstig verbruik zal afhangen van wat er in die praktijk zal komen, dus even afwachten. Maar bezint eer ge begint.


 
Louiske
Offline
basisakte en wijziging statuut

Beste Huismier:
Wegens privacy redenen kan ik u geen documenten opsturen maar kan wel letterlijk weergeven wat in de basisakten en statuutwijziging staat.

In de basisakte wordt de volgende beschrijving gegeven van het pand:
-“De drie appartementen gelegen op de eerste, tweede en derde verdieping links, gemerkt 1L, 2L en 3L, zijn ieder als volgt samengesteld:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: hal, living met terras, keuken, badkamer, W.C., bergplaats met ruimte voor en met de installatie van de centrale verwarming, drie slaapkamers.
b)in mede-eigendom en gedongen onverdeeldheid:
-duizend driehonderd drie en negentig/tienduizendsten (1.393/10.000) in de gemeenschappelijke delen van de bouw3.
-tweehonderdvijfenzestig/tienduizendsten (265/10.000) in de grond.
Wijziging statuten:
-WIJZIGING:
Na deze voorafgaandelijke verklaringen hebben de verschijners ons verzocht volgende wijziging en aanvulling aan te brengen aan voormelde basisakte:
-In het appartement gelegen op de eerste verdieping links, in bouw 3 straatnaam, is het uitoefenen van een praktijk van orthodontie toegelaten.
Aan de voorgevel van het gebouw mag een naamplaat van normale grootte aangebracht worden.
Verklaring:
Kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn ten laste van de maatschappij-verschijnster onder secundo.

Overlast beschrijving, niet beperkend, alleen maar ondervonden na de start van de orthodontie praktijk:
Het meeste vernomen van de andere eigenaars:
-Fietsen die de doorgang naar de inkomhal blokkeren(Zelf ook vastgesteld), Orthodontie is vooral een jongeren probleem;
-Fietsen in de inkomhal;
-Fietsen in de bloemperken, zelf ondervonden;
-Kauwgom in de brievenbussen, zelf ook ondervonden;
-Vingerafdrukken op de spiegels en de inkomdeuren;
-Allerlei papiertjes en zakjes die in de inkomhal worden weggegooid;
-Personen die op andere verdiepingen opduiken;
-Fietsen op de opritten voor de garages, zelf ondervonden;
-Hondenpoep afgeveegd aan de inkommatten;
-Slijk afgeveegd aan de inkommatten;
-Slijk in de binnenhal en trap naar eerste verdiep;
-Gebruik van de lift, niettegenstaande plakaatje privaat op de lift, zelf vastgesteld;
-Lawaai in de traphal en gang, zelf vastgesteld;
-Inkomdeur wordt opengezet omdat men niet graag op de elektrische deuropener duwde en er veel patiënten waren, zelf vastgesteld;
Antwoord van eigenaar: ja ik zeg dat ook altijd dat dit niet mag gebeuren maar ja het zijn jongeren he.
Spijtig genoeg heeft men in het verleden niet adequaat opgetreden, is men waarschijnlijk te braaf geweest naief geweest niet genoeg gecommunceerd, en is daar ook nooit iets van genoteerd.
Nu dat de praktijk reeds een jaar niet meer wordt gebruikt is ook deze overlast gestopt.
Als u dan stelt dat al wat een gelijkaardige belasting geeft, wij dat dan maar moeten aanvaarden en toelaten. Ik denk het niet.

Ik vind de bestaande praktijk niet OK, maar zal mij ten alle tijden aan de wet ter zake houden, waarschijnlijk met een striktere opvolging van de overlast en zeker met een betere communicatie met de nieuwe eigenaar.
Maar daarom wil ik ook wel weten wat de wet ter zake zegt en niet wat u denk dat er dient te gebeuren of dat wij maar dienen te ondergaan, want dat wordt door anderen dan weer tegengesproken. Zie ook eens de sites waar Nescio1 naar verwijst.
Dit alles sluit echter niet uit dat ook anderen de wet dienen te volgen en moeten optreden tegen overlast.
Als u dan zegt, waarom niet iets dat er op trekt, dan verwijs ik u naar de overlastopsomming, welke ook maar eerst is vastgesteld na ettelijke jaren en mee veroorzaakt wordt door demografische verschuivingen.
Hoe kunnen wij nu al zeggen dat die nieuwe uitbating niet meer of evenveel last zal berokkenen?
Is het dan beter later een samenleving te hebben die aanhoudend in ruzie is omdat de overlast niet kan ingeperkt worden en dan misschien zal resulteren in een proces. Leuke samenleving.
Wat betreft zijn kost, afschrijving van gebouwen gebeurd op 33 jaar a ratio van 3%/jaar dit impliceert dat de huidige eigenaar reeds 23*3= 69% van zijn investering heeft afgeschreven.
Veranderingswerken aan het appartement om er terug een gewoon appartement van te maken, mede afhankelijk van de materialen die zullen gebruikt worden, tussen 30 a 40.000€ en geen 100.000€.

Huismier
Offline
U schrijft:"Spijtig genoeg
U schrijft:
"
Spijtig genoeg heeft men in het verleden niet adequaat opgetreden, is men waarschijnlijk te braaf geweest naief geweest niet genoeg gecommunceerd, en is daar ook nooit iets van genoteerd.
"
Dat is natuurlijk wel belangrijk dat er nooit iets is genoteerd. Men kan argumenteren dat u er achterna mee afkomt en dat het nooit is gebeurd.

Dat de inkom gebruikt wordt voor het vrij beroep, ja, daar heeft de eigenaar toch recht op. Als er zich problemen voor doen moeten die aangepakt worden en besproken. Maar dat kan nu niet meer. Waar u naar toe wil staat niet in proportie.

Is het dan niet juist goed - in uw ogen - dat er een ander vrij beroep komt?

Ik wil bijkomend opmerken dat een privatieve lift ook door bezoekers van die privatieven mag gebruikt worden, bv. uw broer of zus of de klanten van de commerciële ruimte. Die staan op gelijke voet.

Kan u niet eens bespreken met de eigenaar hoe hij zijn appartement mag afficheren, bv. "vrij beroep of bewoning" maar geen winkel?

Het is voor u vooral belangrijk dat de overlast beperkt blijft. Dus ik zou daar naar toe werken. Het feit dat er een beetje overlast is is normaal, het feit dat daar een vrij beroep zit is inmiddels (impliciet) toegelaten in de statuten.

De formulering van de statutenwijziging van 1996 is natuurlijk slecht opgesteld. Het zou veel beter geweest zijn mocht er gestaan hebben dat voor dit appartement zowel een vrij beroep als bewoning is toegelaten zolang dit niet leidt tot overmatige burenhinder.

Je kan bovenstaande herformulering voorstellen op een AV met unaniem akkoord? Mocht er een nieuwe vrij beroeper komen, probeer goed met hem overeen te komen en de problemen die er zouden zijn samen op te lossen. Dan hoeft het nooit zover te komen dat er zich gedurende jaren frustraties opbouwen.