Verkopen berging

1 antwoord [Laatste bericht]
syndicimmo
Offline
Kan een poetsberging, zonder aandelen, verkocht worden aan een mede-eigenaar mits akkoord van alle eigenaars ?
Dient hiervoor de basisakte te worden aangepast ?
 

Syndicimmo

nescio1
Offline
kosten ten uwen laste

Enkel kavel(s) binnen een mede-eigendom komen in aanmerking voor verkoop, aankoop, erven,vererven, ruilen, m.a.w. voor daden van beschikking
 
U vindt de beschrijving van de kavels in een mede-eigendom in de basisakte.
 
 
Niet afzonderlijk beschreven. Dan:
 
B.W. Art. 577-4 § 1 
 
“… met redenen omkleed verslag…”
 
Alle kosten, inbegrepen authentieke akte, waarschijnlijk ten uwen laste, tenzij anders luidende beslissing in de AV.