Vermijden aansprakelijkheidsverzekering Commissaris Rekeningen

3 antwoorden [Laatste bericht]
Jan David
Offline
De werkingsmiddelen voor ons appartementsgebouw met 6 mede-eigenaars bedragen jaarlijks ongeveer 6000 Euro. Er zijn een 35-tal betalingen per jaar. Eenvoudige verrekeningen dus. Wij willen vermijden een aansprakelijkheidsverzekering voor de Commissaris van de rekeningen te moeten afsluiten. Is het zinvol en wettelijk correct om in de "Aanpassing van het reglement van mede-eigendom" n.a.v. de wet van 2 juni 2011 de volgende zin op te nemen: " Een mede-eigenaar die als onbezoldigd Commissaris van de rekeningen fungeert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verstrekte advies."
Misschien heeft iemand een betere suggestie?

JD

Quimmo
Offline
Ik betwijfel of dat kan

Voer voor een jurist, maar ik vraag me af of men contractueel een mede-eigenaar die tegen stemt het recht kan ontzeggen de commissaris te dagvaarden voor gemaakte fouten. Mijn buikgevoel zegt van niet, misschien kan een jurist bevestigen?

Bij navraag heeft men mij al meerdere keren bevestigd dat de kans heel klein is dat een vrijwillige, niet-professionele commissaris van de rekeningen echt aan het kortste eind zou trekken voor de rechtbank. Tenzij hij natuurlijk zwaar nalatig is (geen controle doet) of onder één hoedje speelt met de syndicus. Het is anders indien de commissaris bezoldigd is of verondersteld wordt voldoende kennis te bezitten (boekhouder, ...), in dat geval zal de rechtbank waarschijnlijk strenger zijn.

Blijft natuurlijk de vraag of men dit zeer kleine risico wil lopen. Het zal ook afhangen van de sfeer in de VME.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Roel De Cleermaecker
Offline
Juridisch is een dergelijke
Juridisch is een dergelijke clausule mogelijk, maar ik sluit mij aan bij de bedenkingen van mijn voorganger... De aanpassing zou al door alle mede - eigenaars moeten worden goedgekeurd en mij lijkt het zinvol het toch iets genuanceerder te verwoorden, in de zin dat de commissaris maar inlichtingen verschaft en er alleszins geen waarborg naar garanties kan zijn en de commissaris terzake dan ook geen verantwoordelijkheid draagt.
Maar hoe dan ook gaat dit m.i. weinig tot geen garanties bieden tegen eigenaars die tegen hebben gestemd, tegen nieuwe eigenaars, etc.
Zoals terecht aangehaald doet de sfeer en de verantwoordelijkheidszin binnen de VME veel.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Jan David
Offline
Bedankt
Bedankt aan "Quimmo" en Roel De Cleermaeker voor duidelijk en genuanceerd antwoord.

JD