Verplichte rechtsbijstand brandverzekering ?

8 antwoorden [Laatste bericht]
be35926
Offline
Op de jaarafrekening 2016 van onze VME stond een faktuur voor een rechtsbijstand brandverzekering twv 392 €. Daarnaast ook een stopzetting van de rechtsbijstandverzekering van de blokpolis (een terugbetaling).

De uitleg van de syndicus was dat het nu verplicht is om zo'n aparte verzekering te nemen en dan moest dat ook nog bij de firma DAS (www.das.be). De meerwaarde tov de blokpolis rechtsbijstand was dat er dan ook beroep kan gedaan worden op rechtsbijstand in geval een aannemer zijn opdracht voor de VME niet correct uitvoert of hierbij schade berokkent aan de VME.

Klonk allemaal aannemelijk maar via google vind ik daar niet direct iets over terug.
Ik heb geen probleem met die extra verzekering maar ik ben ook niet direct bereid de syndicus zomaar klakkeloos te geloven.

Alvast bedankt voor een antwoord. 

naicwill
Offline
http://www.quimmo.be/nl/blog/
naicwill
Offline
http://www.das.be/das/ewcm/ew
Astrid CLABOTS oud
Offline
rechtsbijstand VME


Geachte


Een verzekering rechtsbijstand lijkt mij  niet verplicht. Anderzijds is het niet ongunstig wanneer de VME dergelijke verzekering afsloot. Ik ben zelfs eerder geneigd om dit aan te raden.

Astrid CLABOTS
VILLA JURIS Advocaten

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

nescio1
Offline
eigengereide syndicus B.W. Art. 577-8 § 4 3 °
Uw ”syndicus ?” schijnt de geest van de wet niet volledig begrepen te hebben.
 
Hij is in de eerste plaats een uitvoerder van de beslissingen genomen in de AV.
 
Nu kan het hem niet kwalijk genomen worden de ME’s nuttige adviezen te geven.
 
Basis blijft dat de AV beslist op basis van de aan haar voorgelegde agendapunten.
In de voorbereidende documenten, die bij het agendapunt horen, zijn uiteraard de nodige (correcte) verwijzingen naar basisakte, wetgeving, reglementaire beschikkingen, e.a. opgenomen.
 
Schrijf een brief aan de syndicus, kopie aan de ME’s, waarin u de syndicus herinnert aan de basisprincipes van zijn mandaat en stelt dat u verdere eigengereide overtredingen ervan niet zult dulden.

Herinner de syndicus tevens aan :
 
B.W. Art. 577-8 § 4 13 °
 
”…..meerdere kostenramingen…..”
 
be35926
Offline
Verplichte website VME : Syndicus neemt andere wending
Al 3 jaren betalen we voor de zogenaamde verplichte website maar die is er vandaag nog altijd niet omdat het volgens de syndicus nogal veel werk is. Het bedrag hiervoor (+/- 150 €) krijgt als omschrijving in het kostenoverzicht "Opensyndic".

Ik heb er afgelopen week nog eens naar geïnformeerd. Nu wordt beweerd dat de website helemaal niet verplicht is en dat dit bedrag dient voor het voeren van de dubbele boekhouding. Maar aangezien we een VME zijn met 19 kavels (dus < 20) is ook een dubbele boekhouding niet verplicht.

Vraag : Kan een syndicus zomaar op eigen houtje beslissen dat er toch een dubbele boekhouding gevoerd wordt voor onze VME ?

Ik ken niks van boekhoudsoftware maar kan me wel inbeelden dat hiervoor aparte softwarepakketten moeten gebruikt worden. Een ongemak voor de syndicus maar dat is uiteindelijk niet het probleem van de VME.

nescio1
Offline
syndicus=uitvoerder beslissingen AV B.W. Art. 577-8 § 4 3 °

 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekhouding
 
Beroepssyndicus ? Syndicus mede-eigenaar ?
 
Voor een beroepssyndicus is de zaak klaar : het voeren van een boekhouding behoort tot zijn wettelijke taak.
 
Enkel via dubbel boekhouden kan hij een bewijskrachtige boekhouding voeren.
Extra-vergoedingen hiervoor vragen is uitgesloten.
 
 
Syndicus mede-eigenaar (<20 kavels) : ook op hem rust de wettelijke taak een bewijskrachtige boekhouding te leveren.
 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Enkel_boekhouden
 
Voor zover wij weten is er GEEN pakket software enkelvoudig boekhouden op de markt.
 
In de praktijk kan men zich voor een kleinere VME behelpen met een aangepast rekenblad (Excel).
 
 
Syndicus mede-eigenaar (>20 kavels) :
 
Ook hij moet instaan, in principe op zijn kosten, voor een bewijskrachtige boekhouding.
 
Vervolgvraag wordt of hij het vak dubbel boekhouden beheerst.
 
Zo ja, dan kan, zeker voor de syndicus mede-eigenaar ”om niet”, in overleg met de AV, op haar kosten en mits respecteren van :
 
B.W. Art. 577-8 § 4 13 °
 
overgegaan worden tot de ”aankoop” van een softwarepakket.
 
 
Zo neen :
 
*Een optie is dat de syndicus de boekhoudtaak, die sowieso deel uitmaakt van zijn opdracht, zonder tussenkomst van de algemene vergadering aan een derde uitbesteedt en deze derde voor diens prestaties vergoedt.
 
 
 
 
Op te merken valt dat steeds de syndicus enige en uitsluitende eindverantwoordelijke is en blijft.
 
 
 
+++++++++++
*Praktische gids voor de syndicus  R. Timmermans KLUWER
 
nescio1
Offline
uw wapen
B.W. Art. 577-6 § 4
Quimmo
Offline
Basistaak

Dat lijkt er mij ook over. Boekhouding is een basistaak van de syndicus, hoe deze dat doet is zijn zaak. Anders zou een syndicus u ook hun PC's kunnen doorrekenen.

Kan het zijn dat er jaren geld aangerekend is voor iets wat niet verplicht was en dat er nu een uitleg gezocht wordt?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom