VERWERKINGSOVEREENKOMST CONFORM ART. 28 AVG

18 antwoorden [Laatste bericht]
SIEBE
Offline
Beste forum leden,

Kunnen jullie mij nadere info verstrekken omtrent het volgende :

De syndicus van onze VME sluit een verwerkingsovereenkomst af.
tussen      : de VME  xx    als verwerkingsverantwoordelijke
                  en de syndicus xx  als de verwerker

als verwerkingsverantwoordelijke : handtekening medewerkster syndic
als de verwerker : handtekening van de syndicus

GDPR - PRIVACYBELEID    EN REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN
beide contracten opgesteld zonder mede weten van de VME
wel in rekening gebracht

Zijn dat gangbare zaken volgens de nieuwe wetgeving op de mede eigendom, en mag een syndicus zonder de VME hierover in en voor te lichten ?
Is ook niet besproken op de laatste A.V.

Dank bij voorbaat.
 
ronald de wilde
Offline
gdpr-beleid
Persoonlijk denk ik dat het gdpr-beleid, en dus de controle daarop, moet worden gezien in en getoetst aan het doel van de wetgeving: wat met het vergaren en vrijgegeven van persoonlijke gegevens. En enkel dat binnen de VME, ze gaan 'verhandelen' zit er dus niet in, ze zien gebruikt door de syndicus om promotie te maken voor verkoop of verhuring van wat dan ook is dus uit den boze.

Nodig voor enkel goed beheer van de VME worden dus gegevens van alle ME's (huidige en vorige) bijgehouden in naam en voor rekening van de VME, door de syndicus. Deze laatste kan daarop worden aangesproken indien dat niet correct verloopt. Het is dus ook aan de syndicus, en binnen de eigen verantwoordelijkheid, om dat correct te laten verlopen binnen zijn/haar kantoorgebeuren.
Een van de taken van de RvME is daarop toe te zien, bij uitbreiding ook de CvR indien hij wenst te waken over de eventuele financiële gevolgen ervan.

Het is dus aan de VME om dat beleid expliciet toe te vertrouwen aan de syndicus, aan de syndicus om de VME desnoods in te lichten omtrent die wetgeving terzake.
Het kan ook implicaties hebben op de syndicus-kostprijs, indien het syndicuscontract zo voorziet.
Siebe, het zo maar organiseren van en factureren door de syndicus kan volgens mij niet, al zeker niet zonder ook maar de RvME én de CvR bij voorbaat in te lichten mocht het dwingende karakter van uitvoering al spelen.

Zelf hebben we het privacy-beleid in ons RIO staan, en hebben we een 'all in'-contract met onze syndicus. En we volgen de appartementswet op de voet, waardoor we gelijke tred houden met onze syndicus.

Voor mij gaat jullie syndicus dus in de fout, om expliciet te antwoorden op uw vraag.

Ron  
SIEBE
Offline
GDPR
Beste Ronald,
Dat is een klaar en duidelijk antwoord, had niets anders verwacht.
Ons RIO is ook wat het is. 
't appartement
Offline
volgens wetgeving
Het zijn verplichtingen ogelegd door de wet. Dus geen toelating nodig van VME/AV.
Of er kosten voor mogen worden aangerekend: lees contract met syndicus.
SIEBE
Offline
#3
Inderdaad.
Maar een serieuze syndicus zou de VME toch uitleg geven over de draagkracht en de betekenis van de GDPR en andere zaken. Nu betalen mensen voor iets dat hun petje te boven gaat.
Als ik de vraag zou stellen aan 100 mensen wat betekent GDPR; hoeveel antwoorden zou ik krijgen denkt u ? En dat is taak van syndicus.
ronald de wilde
Offline
#3
Toch niet op de eigengereide wijze zoals geschetst door vraagsteller Siebe.

Het is de VME die moet voldoen aan de wetgeving, extern aan de app.wetgeving., en dus opdracht dient te geven aan de syndicus. Een syndicus die wel de VME dient in te lichten, van haar verplichting.
't appartement
Offline
de facto
In principe is de VME op de hoogte of zou dat moeten zijn. Want:

verwerkingsverantwoordelijke = de VME
verwerker= de syndicus

Iemand die de VME vertegenwoordigt moet het GDPR document dus (mee) ondertekenen (voorzitter van RvME?).
Aangezien de syndicus "de verwerker", dus de uitvoerder is, kan hij die opdracht niet alleen ondertekenen.
SIEBE
Offline
GDPR
Ik vermeld duidelijk in mijn topic #1 : de verwerkingsverantwoordelijke = een medewerkster van de syndicus en die heeft ook ondertekend. En dat was ook de basis van mijn vraag : de 2 partijen zijn dezelfde.
Dit alles zonder medeweten van de VME en mezelf (CvR).

Ik heb de test gedaan onder ME's, bij andere ME's van andere VME's die hebben er geen benul van wat GDPR inhoudt. Laat staan RIO, KBO ...  Rio dachten sommigen aan carnaval in Brazilië of de vroegere populaire cinema op de Keyserlei in Antwerpen.
KBO : een bank.

 
't appartement
Offline
verplicht toegangsexamen
De meeste eigenaars weten dat allemaal niet en zullen dat ook nooit weten want geen interesse, geen inzicht of te oud en dement. Daar valt niets aan te doen, behalve misschien het invoeren van een verplichte toegangsproef als voorwaarde om toe te treden tot het mede-eigenaarschap.

Ik ben lid van een VME waar de gemiddelde ouderdom van de leden hoger is dan de gemiddelde ouderdom van de bewoners van het plaatselijke RVT.
Daar krijg je niets uitgelegd, onmogelijk!!! Sommigen denken dat de syndicus een goddelijk wezen is dat met een sacrale opdracht naar de aarde werd gestuurd.
chrisguillaume
Offline
Syndicus als mede-eigenaar
Gezien alle nieuwe voorschriften, denk ik dat nog weinig een mede-eigenaar het beheer als syndicus, van zelfs kleine eigendommen, wil verder zetten. En beroepssyndicussen, die rekenen door. Vreemd dat alle werken ineens veel meer kosten. Er moest een parlofooninstallatie aangepast worden, volgens de beroepssyndicus een 3000 €. Ik vond dit overdreven, en vroeg drie offertes aan, voor dezelfde vervanging.(Niko); 1630 €, 1750 €,
en de derde zei gewoon,"Uw syndicus heeft al een offerte". Ik zei, dan is dit je offerte van 2950 € ? Hoe kan dit, ik heb 2 prijzen onder de 2000 € ."da moe ge me uwe syndicus regelen", klak afgebroken telefoon
ronald de wilde
Offline
permanente controle
Beste Chrisguillaume,

de enige wijze om daar paal en perk aan te stellen, is permanente controle organiseren voor/door de CvR.
En alle VME-leveranciers duidelijk laten weten/voelen (af en toe gaat een factuur bij ons terug!, regelmatig wordt om meer gedetailleerde facturen gevraagd) dat er effectieve controle is.

Ron  
SIEBE
Offline
#8 #9 #10
Deze drie reacties zijn de nagel op den kop.
#8 gemiddelde ouderdom bij ons idem
#9 is correct en gebeurt heel veel
#10  Inderdaad een goede CvR kan hier veel in geven en nemen. Zelf neem ik de offertes grondig door. Ik eis van syndicus dat hij bij het opvragen van een offerte duidelijke detaillering vermeld en krijgt, dus offerte aanvraag moet reeds de nodige info bevatten. Indien niet offerte klasseren. Zo ook op de facturen.
Factuur van 1 lijntje : terug naar afzender.
baguetje
Offline
document
Ik kreeg vandaag ook mijn individuele afrekening met de vermelding van een kost van 300 euro.

Zover ik weet is er geen document voorgelegd aan de RVM en zeker niet aan de AV. Zoals hierboven reeds aangehaald gaat de syndicus m.i. in de fout.

Heeft iemand een voorbeeld van dergelijk document? Elders in dit formum wordt verwezen naar documenten op de site van het BIV, maar ik heb niet de toelating om die te downloaden. Graag assistentie dus. Waarvoor dank.
baguetje
nescio1
Offline
# 8, # 9

GEEN diplomafetisjisme voor de syndicus mede-eigenaar!
 
SIEBE
Offline
 document Baguetje
tik eens in op Google

Tussen : (Naam organisatie ) met maatschappelijke zetel gelegen te

Door dubbel klikken komt men dan bij het document van BIV

Hopelijk lukt het u, geef een seintje.
 
baguetje
Offline
#14
Het is me gelukt! Dankjewel.

Het is duidelijk dat 2 partijen moeten tekenen (VME en syndicus). Dit gebeurde niet op onze VME.

Moet er geen kopie van deze overeenkomst bezorgd worden aan de eigenaars?
baguetje
SIEBE
Offline
verwerkingsovereenkomst
Heb zelf nergens gevonden dat iedere mede eigenaar een kopie moet ontvangen.
Hij heeft natuurlijk wel inzage recht, en desgevallend staat het document op jullie website of online bij de syndicus.

Tik ook nog een het volgende in op Google :

privacy regels VME-kantoor Van Wynsberge

de general data protection (GDPR) en de VME. Wat mag...
baguetje
Offline
allen
in ons syndicus contract staat volgende clausule:

"alle nodige bewarende maatregelen treffen en daden van voorlopig beheer treffen". is dit niet toepasbaar op het GDPR en het RIO? m.a.w. m.i. mag de syndicus geen kosten aanrekenen.
baguetje
SIEBE
Offline
toepasbaar ?
Baguetje,
Volgens mijn opvatting moet het begrepen zijn in de beheerskosten.
De meeste instanties kunnen geen sluitend antwoord geven.
Daarom lek in de wet.
Enkel in geval contract met syndicus : all in formule : daar is het zeker in de beheerskosten begrepen.