VME en aparte kavel

4 antwoorden [Laatste bericht]
syndicimmo
Offline

Beste,


Een VME bestaat uit winkels en appartementen. Echter één winkel hoort niet tot de VME maar dient toch mee te betalen in bepaalde kosten. Het gaat hier over winkels die gelegen zijn in een galerij met gemeenschappelijke gang en er is een cerfitude op de gemeenschappelijke gang dus dient de 'uitgesloten' eigenaar mee te betalen in de kosten van de elektriciteit, het poetsen enz.... Er is hier echter geen overeenkomst over. 
Volstaat het om een RIO op te stellen om het bedrag en de kosten te bepalen die de 'uitgesloten' winkel dient te betalen. Is dit in orde als enkel de eigenaars van de VME hierover stemmen ? Ik veronderstel dat de eigenaar die geen deel uitmaakt van de VME ook niet op de AV mag uitgenodigd worden. 

Syndicimmo

nescio1
Offline
verba volant, scripta manent

Begin van alle wijsheid is correct taalgebruik.
 
Gaat het hier om een “servitude”?
 
https://www.kadaster.be/De_gids/Doorgangsweg_of_servitudeweg
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/extra/gratis-diensten/vraag-en-antwoord/vraag/4143/servitude-in-gebouw/e.a.
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/zoeken/?q=servitude
 
 
Neem contact op met een raadsman, gespecialiseerd in betwistingen mede-eigendom.
 
 
Dat hierover GEEN schriftelijke overeenkomst zou bestaan komt ons als totaal ongeloofwaardig over.
Bij een mogelijk proces zal dit wel opduiken.
 
't appartement
Offline
VME en derde partij
Zonder de echte details te kennen altijd wat gevaarlijk uitspraken te doen...
Maar alleszins wordt de relatie tussen die niet-mede-eigenaar en de VME niet geregeld door de wet op de gedwongen mede-eigendom. Ten opzichte van de VME is het een derde partij.
Men moet daarvoor gaan kijken naar de gepaste voorschriften van het gemene recht.
Die derde maakt geen deel uit van de VME. Voor ad-hoc beslissingen die betrekking hebben op die relatie moet de VME zich wel uitspreken via de AV met toepassing van de meerderheden die gelden volgens de aard van de te nemen beslissingen.
SIEBE
Offline
servitude
Ik denk dat dit een juridisch kluwen is, gezien ik veronderstel dat alle elementen van overeenkomst niet zijn vastgelegd. En zulke zaken hebben al dikwijls tot veel onenigheden geleid en aanslepend.
Ik zou het toch niet rechtvaardig vinden dat jullie A.V. eenzijdig derden lasten oplegd zonder overleg of beslist hoe en hoeveel.

Is zoals 't appartement zegt, gevaarlijk om uitspraken te doen.
Astrid Clabots
Offline
erfdienstbaarheid - winkel - VME


Geachte

Maakt de winkel bouwfyisch deel uit van het totale gebouw ?
Is de winkel in het verleden dan ook al uitgesloten van deelname in de kostenstructuur ? Is het een volkomen derde ?

...

Astrid CLABOTS
CLABOTS