VME gedagvaard - vrijwillig tussenkomende partij

1 antwoord [Laatste bericht]
Ian
Offline
De VME werd door eigenaar A gedagvaard voor aanpassing basisakte. Eigenaar B heeft zich vrijwillig tussenkomende partij gesteld voor behoud basisakte. In deze wordt het dus vooral eigenaar A tegen eigenaar B. De andere eigenaars (dus de VME) willen hier liever weinig mee te maken hebben en zullen het oordeel van de rechter aanvaarden. Er is niemand van hen die in deze zaak de verdediging van de VME op zich wil nemen. Ook de syndicus-mede-eigenaar zal/kan dit niet doen. Is de VME verplicht zich te verdedigen? Is de VME verplicht een advocaat in te schakelen of een syndicus aan te stellen? Kan de VME beslissen (op AV) dat er 1 eigenaar (de Raad van mede-eigendom) het mandaat krijgt om naar de rechter te gaan en daar geen verdediging te voeren? Om meteen aan te geven dat men zich neerlegt bij het oordeel van de rechter. Eigenaar A en eigenaar B voeren toch al elk hun eigen verdediging voor de rechter.
Astrid Clabots
Offline
VME procespartij

Beste

Op zich moeilijk om ten volle op te antwoorden zonder de feiten en stukken te zien; vandaar dus voorafgaand voorbehoud.

Objectief gezien kan de VME er voor kiezen om niet vertegenwoordigd te worden; zij wordt dan bij verstek veroordeeld.
Evenwel lijkt het me nuttig dat minstens standpunt wordt ingenomen over de gerechtskosten, met name dat de VME zich in dit particuliere gegeven niet gehouden weet tot betaling van de gerechtskosten van de eisende partij. Indien u dat niet formeel kenbaar maakt, dreigt de VME op te mogen draaien voor kosten van dagvaarding en rechtsplegingsvergoeding.
Misschien toch best dat minstens in die zin nota of besluiten worden neergelegd, duidend dat de discussie zich de facto afspeelt tussen twee eigenaren en dat, zoals dat heet, de VME zich naar rechte gedraagt.. 

Astrid CLABOTS
CLABOTS